понеділок, 21 березня 2016 р.

Чинники середовища життя на планеті Земля. Матеріал для учнів 5 класу.

  


             Чинники середовища життя на планеті Земля


Вивчення параграфа допоможе вам:
•    з'ясувати, що називають середовищем життя;
•    називати чинники середовища життя;
•    описувати вплив чинників неживоїприроли на організми.

Поняття про середовище життя. З усіх планет Сонячної системи життя існує лише на Землі. Бо на цій планеті е всі необхідні умови: повітря, вода, достатньо світла і тепла. Одні організми живуть у воді, інші — на суходолі чи у ґрунті.
Умови, в яких живуть організми, називають середовищем життя.
На порівняно невеликій площі на суходолі обабіч екватора мешкае набагато більше організмів, ніж на всьому материку Антарктида. Чим це можна пояснити? Поблизу екватора вдосталь світла, тепла і вологи, ніколи не буває зими. В Антарктиді світлаі тепла обмаль. Літо коротке і холодне. Тобто умови життя в районі екватора набагато сприятливіші для організмів.
Усе те, що впливає на організми і своєю дією сприяє або заважає іх існуванню та розселенню, називають чинниками середовища життя.
На організми впливають чинники неживої природи (мал. 140). Це освітленість, температура, повітря, вологість (для багатьох організмів — наявність питної води).
Крім чинників неживої природи, організми також зазнають впливу інших організмів. Такі впливи називають чинниками живої природи. Хто обізнаний з вирощуванням картоплі, той знає, якої шкоди завдає їй колорадський жук. Крони дерев заважають сонячному світлу проникати до трав'янистих рослин, що ростуть під ними. Це приклади негативного впливу чинників живої природи. Але у живій природі існують і корисні впливи. Наприклад, деякі тварини розносять насіння рослин, що сприяє їх розселенню. Птахи, які живляться комахами, уберігають сад від шкідників (мал. 141).
Безпосередній вплив людини на організми теж е чинником живої природи. Людина створює заповідні території для збереження і примноження організмів. Наприклад, якби не було створено сприятливих умов для життя зубрів, їх сьогодні не залишилося б у живій природі (мал. 142). Безконтрольним полюванням на тварин та виловом риби людина негативно впливає на середовище життя організмів.

Дедалі відчутнішим стає вплив госпо-дарськоїдіяльності людас ни. Прокладання доріг, вирубування лісів на великих площах, зведення гребель несприятливо позначається на умовах життя організмів, які там мешкають.
Різноманітні чинники середовища життя організмів можна об'єднати у три групи: чинники неживої природи, чинникиживоїприроди, господарська діяльність людини.
Освітленість як чинник неживої природи.
Цей чинник неживої природи визначає добові, місячні та сезонні зміни у поведінці більшості тварин, ата-кожїх здатність орієнтуватися у просторі. Тварини, які мають добре розвинені органи зору, успішно добувають їжу у світлий час доби. Наприклад, ластівки активні вдень і відпочивають уночі, коли світла обмаль. Кажани, навпаки, вилітають зі своїх схованок після настання темряви. Людині та багатьом тваринам світло потрібне, щоб бачити предмети довкола себе.
Як ви вже знаєте, під дією світла рослини утворюють органічні речовини з неорганічних. При цьому ВИДІЛЯЄТЬСЯ кисень, необхідний для існування тварин і людини.
Світло впливає на ріст, цвітіння й плодоношення рослин.
На освітлених сонцем місцях ростуть світлолюбні рослини (сосна, береза, волошка), атіневитрива-лапапороть росте в затінку.
Температура. Особливе значення в середовищі життя організмів має температура. Вона впливає на швидкість хімічних явищ, що постійно відбуваються в тілах живих істот. У різних куточках Землі тварини і рослини потребують неоднакової кількості тепла.
За помірної температури добре почуваються багато організмів (ластівки, шпаки, береза, дуб, бузок). Найвища температура, при якій існують деякі бактерії, становить близько +100 ®С. Пінгвіни мешкають при температурі, що буває нижче -50 ®С. Деякі ящірки можуть витримувати температуру близько +50 ®С. Проте для більшості видів тварин є несприятливою температура середовища +40 °С і вище.
Температура середовища має особливе значення для холоднокровних тварин (вужів, гадюк, жаб). Вони активні лише в теплу пору року.
Вологість. Значну частину тіла організмів становить вода. Рослинам вона потрібна для поглинання неорганічних речовин із ґрунту. Речовини до всіх органів рослини теж транспортує вода. Вона бере участь й у процесах живлення рослин. Отже, вологість повітря і ґрунту належить до важливих чинників середовища життя. Тварини отримують потрібну їм воду разом із спожитою їжею або під час водопою.
Жаби, дощові черв'яки і деякі молюски здатні жити тільки у зволожених місцях. А для багатьох організмів, наприклад риб, медуз, водних рослин, вода е середовищем життя.
Повітря. Більшість організмів дихають киснем, що міститься в повітрі. Тому наявність достатньої кількості повітря е важливою умовою життя. Вуглекислий газ, що входить до складу повітря, потрібний рослинам для живлення. Проте збільшення його кількості гальмує процеси дихання, негативно впливає на життя організмів.
Для організмів мають значення вологість і температура повітря. Тому недаремно їх називають у прогнозах погоди.
Освітленість, температура, вологість, наявність повітря є визначальними чинниками неживої природи, що впливають на окремі організми.

Немає коментарів:

Дописати коментар