середа, 2 травня 2018 р.

Научіння. Розумова діяльність.Матеріали для учнів 8 класу.

  


Виконати вправу 

НАУЧІННЯ. РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Три шляхи ведуть до розуму: шлях роздумів - найшляхетніший, шлях наслідування - найлегший і шлях власного досвіду - найважчий.
Конфуцій
Основні поняття й ключові терміни: НАУЧІННЯ. РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.
Пригадайте! Що таке вища нервова діяльність? Що таке набута поведінка?
Вступна вправа на розвиток розумової ДІЯЛЬНОСТІ Тест «Числовий ряд»
Відшукайте закономірність у кожному з числових рядів:
1) 1 4 9 16 ... ... 49 64 81
2) 8 12 10 16 12 ... ...
3) 24 22 19 15 ... ...
Які є види научіння людини?
НАУЧІННЯ ЛЮДИНИ- це способи накопичення індивідуального досвіду в процесі взаємодії організму із середовищем. Завдяки научінню у тварин і людини формується набута поведінка. Для тварин научіння є лише процесом зміни досвіду з метою пристосування до середовища. А в людини окрім цього механізму існує ще научіння, спрямоване на засвоєння соціального досвіду з використання мови.
Таблиця 43. ВИДИ НАУЧІННЯ ЛЮДИНИ
Назва
Суть
І. Пасивне научіння - організм пасивно реагує на подразники з формуванням мимовільних змін поведінкових реакцій
1. Звикання (негативне научіння) Научіння, унаслідок якого зникає реакція на певний подразник, що повторюється (наприклад, звикання до шуму машин за вікном)
2. Закарбування (імпринтинг) Научіння, під час якого в кризові періоди розвитку добре запам'ятовується вперше побачене (наприклад, закарбування новонародженим образу матері)
3. Вироблення умовних рефлексів Научіння, завдяки якому формується поведінкова реакція на певний умовний подразник (наприклад, на запах їжі виділяється слина)
ІІ. Активне научіння - научіння шляхом активної взаємодії із середовищем, завдяки чому виникають нові поведінкові реакції
1. Научіння шляхом спроб та помилок Научіння шляхом випадкового виявлення зв'язку подразника з реакцією (наприклад, вміння їзди на лижах потребує багато спроб та падінь)
2. Наслідування Відтворення людиною рухів та вчинків інших людей (наприклад, научіння вимовляти звуки чи працювати з ноутбуком)
ІІІ. Пізнавальне научіння - найскладніше научіння із застосуванням мислення
1. Мимовільне (латентне) научіння Научіння, що формує готовність людини до практичного виконання дії (наприклад, зорові враження дошкільнят є основою для гарного сприйняття математичних дій)
2. Миттєве научіння, або осяяння (інсайт) Раптове знаходження розв'язку якоїсь ситуації (наприклад, історія відкриття Архімедом закону гідростатики)
3. Научіння шляхом міркувань Поповнення досвіду шляхом зіставлення явищ та формулювання висновків (наприклад, міркування під час розв'язування задачі)Научіння слід відрізняти від навчання як організованої форми активності, спрямованої на засвоєння знань, формування умінь та навичок.
Отже, різні види научіння забезпечують формування набутих проявів поведінки у відповідь на зміни умов існування.
Які особливості розумової діяльності людини?
РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ - поповнення досвіду із залученням пізнавальних форм научіння. Цей компонент набутої поведінки має суспільну природу, оскільки забезпечує пристосовуваність людини до життя в суспільстві та опирається на досвід, нагромаджений попередніми поколіннями.
У тварин (дельфіни, примати, воронові птахи, восьминоги) існує подібна діяльність, але вона має простіший характер. Науковці називають її елементарною розумовою діяльністю, або розсудливою діяльністю. Тварини з розвинутою нервовою системою здатні вловлювати зв’язки між явищами зовнішнього світу лише тоді, коли їх безпосередньо відчувають за допомогою зору, слуху, нюху тощо. Вони можуть використовувати ці зв’язки в новій ситуації для побудови поведінкового акту лише на інстинктивній основі. Про розсудливу діяльність тварин свідчать такі ознаки: екстраполяція (здатність передбачати хід якої-небудь події завдяки встановленню найпростіших зв’язків між явищами), використання знарядь праці та складні системи спілкування.
У людини розумова діяльність є досконалішою завдяки праці, суспільному способу життя, розвинутому мовленню та мисленню. Особливу роль у формуванні розумової діяльності людини відіграють пізнавальні форми научіння: шляхом міркувань та шляхом формування понять.
Людина завдяки мові й абстрактному мисленню здатна вловлювати зв’язки між предметами та явищами зовнішнього світу навіть тоді, коли вони безпосередньо не відчуваються. Це відбувається завдяки УЯВІ, яка створює в головному мозку дійсність в образах предметів чи явищ й уможливлює користування ними для пошуку зв’язків. Уява дає людині змогу передбачати ситуації, події, результат і відповідно конструювати свою діяльність. Так, водій починає шукати найближчу АЗС, якщо в його автомобілі залишилося мало пального, учень поглиблено вивчає біологію, якщо хоче стати лікарем.
Людина на відміну від тварин завдяки розумовій діяльності може не лише використовувати знаряддя праці, а й створювати їх, зберігати та застосовувати для досягнення результату в спільній діяльності з іншими людьми.
Отже, особливості розумової діяльності людини визначають такі соціальні чинники: праця, суспільний спосіб життя, мовлення й абстрактне мислення.
Які чинники впливають на розвиток розумової діяльності людини?
Фізіологічною основою розумової діяльності є складні процеси кори півкуль великого мозку.
- Основою розумової діяльності є мислення, яке забезпечує пізнання довкілля в його взаємозв’язках.
- Розумова діяльність пов’язана з діяльністю сенсорних систем, що беруть участь у формуванні відчуттів.
- Розумова діяльність є дуже складною та вимагає ефективної регуляції процесів. Тому дуже важливою є воля, що впливає на само- організованість, дисиплінованість, вибір найсприятливішого ритму й послідовності розумових операцій.
- Важливе значення в розумовій діяльності мають емоції. Позитивні емоції сприяють поліпшенню кровопостачання мозку, підвищенню тонусу кори мозку. У результаті цього поліпшується пам’ять і зростають творчі можливості мозку. Є дані, що музика поліпшує розумову діяльність, оскільки діє як подразник, що формує позитивні емоції.
- У розумовій діяльності людина використовує образи, що формуються завдяки сприйняттю та уявленню. Тому дуже важливим є тренування пам’яті, що зберігає та відтворює необхідну інформацію.
- Ще одним важливим чинником, що впливає на розумову діяльність, є увага. Цей процес організовує надходження інформації та її участь у сприйнятті, мисленні.
- Важливим моментом, що визначає перебіг розумової діяльності, є розумова втома, що дуже часто пов’язана з тривалою роботою мозку в закритому приміщенні та сидячим способом життя. Тому, якщо людина займається розумовою працею, добрим засобом для відпочинку є гімнастика або фізичне навантаження, що поліпшує кровозабезпечення головного мозку та постачання поживних речовин і кисню.
Отже, важливу роль у розумовій діяльності відіграють відчуття, уявлення, мислення, пам'ять, емоції, увага, воля та інші прояви вищої нервової діяльності.
ДІЯЛЬНІСТЬ
Навчаємося пізнавати
Завдання на застосування знань
Застосувавши знання, обґрунтуйте необхідність дотримання запропонованих у таблиці правил розумової діяльності.
ОСНОВНІ ПРАВИЛА РОЗВИТКУ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Правило
Обґрунтування
Тренуйте й розвивайте уяву та мислення, застосовуючи розумові операції (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, класифікацію, систематизацію)
Потрібно дотримуватись правил гігієни органів чуття, що подають до кори великого мозку інформацію. Особливо це стосується очей, які потребують періодичних вправ
Організовуйте розумову діяльність у найсприятливішому темпі й ритмі. Будьте послідовними й систематичними в діяльності
Розумову діяльність здійснюйте із залученням позитивних емоцій
Постійно тренуйте й виховуйте свою пам'ять
Розвивайте готовність організму до певного виду діяльності та інтерес до певної галузі знань, що допомагає організовувати увагу. Тренуйте такі властивості уваги, як концетрація, стійкість, переключення тощо
Чергуйте розумову діяльність із активним відпочинком, переключайтеся з одного виду діяльності на інший
Біологія + Література

Немає коментарів:

Дописати коментар