четвер, 10 травня 2018 р.

Тканини рослин. Тканини тварин. Матеріал для учнів 10 класу.

 


Тканини рослинного організму.


 Це зображення рослинних клітин, що входять до складу того самого організму. Очевидно, що в кожній групі клітини однакові, але групи клітин на різних фотографіях відрізняються. У чому ж причина їхніх відмінностей? Справа в тому, що кожна із груп клітин виконує в організмі певну, «свою» роботу.
Групи клітин однакової будови, що виконують ті самі  функції, називаються тканинами. Тканини в організмі рослини виконують всі функції, від яких залежить життя рослини.
Ріст і розвиток рослин обумовлюється розподілом його клітин. Клітини рослини, здатні до розподілу, зосереджені в утворювальній тканині.  Її основна функція – утворювати нові клітини. Тут, в утворювальній тканині зосереджені клітини, здатні до розподілу.
Дочірні клітини цих клітин і стануть клітинами всіх тканин кореня, стебла, листів.
При розподілі материнської клітини одна з дочірніх клітин залишається в утворювальній тканині, вона  продовжить там  розподіл. Інша дочірня клітина починає рости. Поділившись ще 2 - 3 рази, вона утворить клітини, які вбудовуються в тканині, що виконують інші функції. При цьому в клітині відбуваються зміни - вона спеціалізується.   
Так формуються тканини, клітини яких мають певну «професію» і найчастіше втрачають здатність до розподілу.
Де можна виявити утворювальну тканину? Насамперед,  у зародку рослини, що перебуває в насінні. Все його «тіло» являє собою утворювальну тканину. Її можна знайти також на кінчиках корінців і на верхівках пагонів, у бруньках рослини. Таку утворювальну тканину, називають меристемою, вона обумовлює ріст кореня й пагона в довжину, ріст листів. 
Але дерево росте не тільки в довжину, від року до року стають товщі його стовбур і гілки, товщають і коріння дерева.   Ріст багаторічної  рослини в товщину відбувається за рахунок спеціальної утворювальної тканини, що називають камбієм. Вона  розташована в стовбурі під корою.  Клітини камбію постійно діляться. Камбій безупинно поставляє нові клітини тканинам, які його оточують.
Які функції виконують тканини організму, що складаються зі спеціалізованих клітин?
Рослина, як і будь-який організм, захищає себе від шкідливих впливів навколишнього середовища. Цю функцію виконують покривні тканини. Основні процеси життєдіяльності рослин  — фотосинтез, хімічні перетворення органічних речовин, вони запасаються у клітинах основних тканин. Зв'язують між собою  органи рослини, транспортуючи речовини усередині організму провідні тканини. Міцність і пружність надають рослині механічні тканини.
Клітини покривних, основних і провідних тканин мають загальне походження. Всі вони були колись клітинами утворювальної тканини й одержали свою спеціалізацію в ході  розвитку рослини.
Познайомимося докладніше з будовою спеціалізованих тканин, розглянемо, де й у яких органах рослини їх можна виявити.
Покривні тканини покривають всі органи рослини, виконуючи захисну функцію. Не май рослина покривних тканин, вона швидке б втрачала живлющу вологу, страждала від несприятливих впливів навколишнього середовища.
Розглянете листи бузку або клена. Вони гладкі, блискучі, з них стікають краплі води, не проникаючи в товщу листа. На фотографії поперечного зрізу такого листа видно:  він зверху й знизу покритий одним шаром безбарвних клітин, які щільно прилягають друг до друга. Ці клітини утворюють покривну тканину листа - шкірочку. Живі клітини шкірочки можуть виділяти назовні речовини, що надають їй водонепроникні властивості.
Газообмін і випар води в рослин відбувається через устячка — спеціальні пристосування, утворені  клітинами  покривної тканини листа.  Устячка добре видні під мікроскопом на нижній поверхні листа.  Покривною тканиною покриті стовбур і гілки дерев. Ця тканина називається пробкою. На відміну від шкірочки, вона багатошарова й утворена мертвими клітинами з товстими, здеревілими клітинними стінками. Така тканина добре захищає рослини від перепадів температури, зміцнює стовбур, виконуючи опорну функцію, перешкоджає втраті вологи.
Основну масу тіла рослин становлять основні тканини.
Клітини основної тканини, що знаходиться в листах і молодих стеблах рослин,   здатні до фотосинтезу. Її функція в цих органах полягає в тому, щоб  утворювати глюкозу й крохмаль. Частина клітин фотосинтезуючої тканини нещільно прилягають друг до друга, утворюючи порожнини, які називаються міжклітниками. 
І в стеблі, і в корені знаходиться основна тканина, позбавлена хлоропластів. Завдання її клітин - синтез білків, жирів і деяких інших органічних речовин.  Клітини цієї пухкої тканини великі, округлої форми , між ними знаходиться  багато міжклітників.
Ще один тип основної тканини - тканина, що запасає. Вона перебуває  в корені, у стеблі, її клітини можна виявити навіть у листах деяких рослин. У цих клітинах відкладаються про запас речовини, які утворені клітинами синтезуючих тканин.
Завдяки провідним тканинам органічні речовини, синтезовані в листах, попадають в усі інші органи рослини, а вода з мінеральними речовинами з кореня доставляється в листи. Тому в рослинах є дві спеціалізовані складні провідні тканини – флоема й ксілема.  Вони розташовані в стеблі рослини, у корені, утворюють жилки листів.
Флоема служить для проведення органічних речовин. Це складна тканина, утворена клітинами різної будови. Основні компоненти флоеми – сітовидні трубки, клітини - супутниці й луб'яні волокна.
Ксилема доставляє воду з мінеральними речовинами до всіх органів рослини. Це теж складна тканина. Головним її елементом є судини, утворені довгими мертвими клітинами.
Ксилема виконує й опорну функцію, тому що її клітини з товстими, часто здеревілими стінками дуже міцні. Довгі, з товстими клітинними стінками луб'яні волокна флоеми надають рослині гнучкість і міцність. Клітини, що виконують опорну функцію, можна виявити й в інших тканинах рослини. Відміна риса цих клітин - товсті клітинні стінки.
Провідні тканини, транспортуючи воду й інші речовини від органа до органа, зв'язують їх між собою.
Механічні тканини можуть складатися як з відмерлих, так і з живих клітин рослини. Всі ці клітини мають стовщені, здеревілі або просочені особливими речовинами оболонки. Часто вони подовжені, утворюють волокна. Такий вид, наприклад, має луб.
 

Види тканин рослин (Біологія) і їх функції

В будь-якому живому або рослинному організмі тканина утворюють подібні за походженням і будовою клітини. Будь-яка тканина пристосована для виконання однієї або відразу кілька важливих для тваринного або рослинного організму функцій.
Види тканин рослин (Біологія) і їх функції, таблиця для 6 класу

Види тканин у вищих рослин

Виділяють наступні види тканин рослин:
 • освітні (меристема);
 • покривні;
 • механічні;
 • провадять;
 • основні;
 • видільні.
Всі ці тканини мають свої особливості будови і відрізняються один від одного виконуваними функціями.
Види тканин рослин (Біологія) і їх функції, таблиця для 6 класу
Рис.1 Тканини рослин під мікроскопом

Освітня тканина рослин

Твірна тканина – це первинна тканина, з якої утворюються всі інші тканини рослини. Вона складається з особливих клітин, здатних до багаторазового поділу. Саме з цих клітин складається зародок будь-якої рослини.
Ця тканина зберігається і у дорослої рослини. Вона розташовується:
 • внизу кореневої системи і на верхівках стебел (забезпечує ріст рослин у висоту і розвиток кореневої системи) – верхівкова освітня тканина;
 • всередині стебла (забезпечує зростання рослини в ширину, його потовщення) – бічна освітня тканина;

Покривна тканина рослин

Покривна тканина відноситься до захисних тканин. Вона необхідна для того, щоб захищати рослину від різких перепадів температури, від зайвого випаровування води, від мікробів, грибів, тварин і від всякого роду механічних пошкоджень.
Покривні тканини рослин утворені клітинами, живими і мертвими, здатними пропускати повітря, забезпечуючи необхідний для росту рослини газообмін.
Будова покривної тканини рослин таке:
 • спочатку розташована шкірка або епідерма, яка покриває листя рослини, стебла і найбільш вразливі частини квітки; клітини шкірки живі, еластичні, вони захищають рослину від зайвої втрати вологи;
 • далі знаходиться пробка або перидерма, яка також розташовується на стеблах та коренях рослини (там, де утворюється шар пробки, шкірка відмирає); пробка захищає рослину від несприятливих впливів навколишнього середовища.
Також виділяють такий вид покривної тканини як кірка. Ця сама міцна покривна тканина, пробка в даному випадку утворюється не тільки на поверхні, але і в глибині, причому верхні її шари потихеньку відмирає. По суті, кірка складається з пробки і мертвих тканин.
Види тканин рослин (Біологія) і їх функції, таблиця для 6 класу
Рис.2 Кірка – вид покривної тканини рослини
Для дихання рослини в шкірці утворюються тріщинки, на дні яких розташовуються спеціальні відростки, чечевички, через які і відбувається газообмін.

Механічна тканина рослин

Механічні тканини надають рослині потрібну йому міцність. Саме завдяки їх наявності рослина може витримувати сильні пориви вітру та не ламаються під струменями дощу та під вагою плодів.
Виділяють два основних види механічних тканин: луб’яні і деревні волокна.

Провідні тканини рослин

Провідна тканина забезпечує транспортування води з розчиненими в ній мінералами.
Ця тканина утворює дві транспортні системи:
 • висхідний (від кореня до листків);
 • спадну (від листя до всіх інших частин рослин).
Висхідна транспортна система складається з трахеид і судин (ксилема або деревина), причому судини більш досконалі проводять кошти, ніж трахеиды.
В низхідних системах струм води з продуктами фотосинтезу проходить по ситовидным трубках (флоема або луб).
Ксилема і флоема утворюють судинно-волокнисті пучки – «кровоносну систему» рослини, яка пронизує його повністю, поєднуючи в одне ціле.

Основна тканина

Основна тканина або паренхіма – є основою всієї рослини. У неї занурені всі інші види тканин. Це жива тканина і вона виконує різні функції. Саме з-за цього виділяються різні її види (інформація про будову і функціях різних видів основної тканини представлена в таблиці нижче).
Види основної тканиниДе розташований у рослиніФункціїБудоваАсиміляційналистя та інші зелені частини рослинисприяє синтезу органічних речовинскладається з фотосинтезуючих клітинЗапасаєбульби, плоди, бруньки, насіння, цибулини, коренеплодисприяє накопиченню необхідних для розвитку рослини органічних речовинтонкостінні клітиниВодоноснастебло, листясприяє накопиченню водипухка тканина, що складається з тонкостінних клітинВоздухоноснаястебло, листя, коріннясприяє проведенню повітря по рослинітонкостінні клітиниВиди тканин рослин (Біологія) і їх функції, таблиця для 6 класу
Рис. 3 Основна тканина або паренхіма рослини

Видільні тканини

Назва даної тканини говорить про те, яку саме функцію вона грає. Ці тканини сприяють насиченню плодів рослин маслами і соками, а також сприяють виділенню листям, квітками й плодами особливого аромату. Таким чином, виділяють два види це тканини:
 • тканини внутрішньої секреції;
 • тканини зовнішньої секреції.


  ТКАНИНИ - подібні за будовою й функціями та спільним походженням клітини разом з міжклітинною речовиною.
  Диференціація та спеціалізація клітин генетично закладені в організмі.
  Відмінність тканини тварин і людини від тканин рослин:
  • тканини тварин і людини мають міжклітинну речовину (продукт виділення самих клітин);
  • тканини тварин і людини утворюються із зародкових листків.

  Основні типи тканин людини: епітеліальна, нервова, м'язова і тканини внутрішнього середовища (сполучна).
  Тканини мають спеціалізовану будову для виконання різних функцій, містять різну кількість міжклітинної речовини, відрізняються характеристикою міжклітинної речовини.
  В утворенні органа беруть участь усі чотири типи тканин, але визначальною для його діяльності є якась одна (у кістках такою тканиною є сполучна кісткова, у серці — посмугована серцева м'язова, у мозку – нервова, у залозах – залозистий епітелій, у шкірі – покривний епітелій, у скелетних м’язах – скелетна посмугована м’язова, у гортані - хрящова сполучна тканина тощо).
  Різноманітність тканин в організмі людини зумовлена їхнім розташуванням та функціональним призначенням.

  ЕПІТЕЛІАЛЬНА ТКАНИНА.
  Особливості будови: 
  • Клітини розташовуються пластами та щільно прилягають одна до одної.
  • Багато з них здатні до поділу, що зумовлює швидку регенерацію.
  • Міжклітинна речовина майже відсутня, має вигляд щільного шару, утвореного переплетенням білкових волокон.
  • Не містить кровоносних судин, а з'єднується зі сполучною тканиною.
  Епітелій може складатися з одного шару (одношаровий) або з кількох шарів (багатошаровий) клітин.
  За формою клітин розрізняють епітелій плоский, кубічний, циліндричний та ін.
  Розміщення: покриви тіла, слизової оболонки внутрішніх органів, залози.
  Функція: покривна, захисна, секреторна, усмоктувальна.

  Різновиди епітеліальної тканини.
  ОДНОШАРОВИЙ ВІЙЧАСТИЙ (МИГОТЛИВИЙ) ЕПІТЕЛІЙ.
  Особливості будови: складається з війчастих клітин, які розташовані в один шар.
  Розміщення: вистелені дихальні шляхи.
  Функція: покривна, захисна, усмоктувальна.
  ОДНОШАРОВИЙ ЗАЛОЗИСТИЙ ЕПІТЕЛІЙ.
  Особливості будови: щільні овальні клітини розташовані в один ряд, між ними міжклітинна речовина.
  Розміщення: вистилає залози (молочні, потові, сальні, травні, внутрішньої секреції).
  Функція: покривна, захисна, секреторна.
  ОДНОШАРОВИЙ ПОКРИВНИЙ ЕПІТЕЛІЙ.
  Особливості будови: плоскі, кубічні, циліндричні клітини щільно розміщені без міжклітинної речовини, які розташовані в один шар.
  Розміщення: вистелені внутрішні поверхні органів (серце, кровоносні судини, шлунок, сечовий міхур).
  Функція: покривна, захисна, усмоктувальна.
  БАГАТОШАРОВИЙ ПОКРИВНИЙ ЕПІТЕЛІЙ.
  Особливості будови: 
  • Овальні, плоскі, кубічні, циліндричні клітини щільно розміщені.
  • Нема міжклітинної речовини.
  • Клітини розташовані в декілька шарів.
  Розміщення: утворений зовнішній шар шкіри, вистелені порожнини внутрішніх органів (ротова порожнина, стравохід, тонкий кишечник, альвеоли легень тощо).
  Функція: переважно виконує покривну й захисну функції.
    
  М'ЯЗОВА ТКАНИНА.
  Особливості будови: 
  • Утворена клітинами, що здатні скорочуватися.
  • Багато клітин зливаються в єдину структуру, у якій паралельно одна одній розміщуються нитки білкових молекул.
  • Невеликий вміст міжклітинної речовини.
  Розміщення: основна тканина скелетних м'язів та багатьох внутрішніх органів.
  Особливості будови м'язового волокна (клітини м'язової тканини): спеціальні органели ниткоподібної форми міофібрили (від грец. myos [міос] — м'яз; лат fibrillа [фібріла] — волоконце) тягнуться від одного кінця клітини до іншого в цитоплазмі та забезпечують здатність скорочуватися.
  Властивості:
  • збудливість (здатність клітин збуджуватися внаслідок дії подразника електричного, хімічного, механічного тощо);
  • скоротливість (здатність скорочуватися для забезпечення рухів крові по судинах, пересування їжі в травному тракті, роботу серця, переміщення організму в просторі).
  Функції: рухова (забезпечити рухи тіла людини і скорочення стінок внутрішніх органів), захисна (м’язи захищають внутрішні органи).

  Різновиди м'язової тканини.
  НЕПОСМУГОВАНА (ГЛАДЕНЬКА) М'ЯЗОВА ТКАНИНА.
  Особливості будови: 
  • Складається з невеликих веретеноподібних одноядерних клітин, зібраних у пучки або пласти. 
  • Не має поперечної смугастості
  Розміщення: стінки порожнистих внутрішніх органів — судин, шлунка, сечового міхура, кровоносних судин тощо.
  Функції: забезпечує відносно повільне ритмічне скорочення м'язів внутрішніх органів, що не підкоряється людській волі: рухи кишечника, сечовипускання тощо.

  ПОСМУГОВАНА СКЕЛЕТНА М'ЯЗОВА ТКАНИНА.
  Особливості будови: 
  • Складається з дуже довгих багатоядерних клітин (волокон), що розділені на окремі сегменти. 
  • Волокна мають добре виражену поперечну смугастість.
  Розміщення: утворює скелетні м'язи, мімічні м'язи, м'язи язика, гортані, діафрагму, верхню частину стравоходу.
  Функції: забезпечує потужні швидкі скорочення скелетної мускулатури.

  ПОСМУГОВАНА СЕРЦЕВА М'ЯЗОВА ТКАНИНА.
  Особливості будови: 
  • За будовою він подібний до посмугованого скелетного м'яза, але виконує функції непосмугованої тканини — забезпечує рух крові по судинах.
  • Складається з клітин, які на кінцях розгалужуються та сполучаються одна з одною за допомогою особливих поверхневих виростів. 
  • Клітини мають добре виражену поперечну смугастість.
  • Клітини мають одне або два ядра.
  Розміщення: стінка серцевого м’яза (міокарда).
  Функції: забезпечує швидкі ритмічні скорочення серцевого м'яза, що не підкоряються людській волі.
     
  ТКАНИНА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (СПОЛУЧНА ТКАНИНА).
  Тканини внутрішнього середовища складають близько 60 % усіх тканин тіла людини.
  Різновиди тканини внутрішнього середовища: 
  • власне сполучна (пухка, щільна);
  • скелетна (кісткова, хрящова);
  • рідка (кров, лімфа);
  • зі спеціальними властивостями (жирова).
  Особливості будови: 
  • Клітини різноманітні за будовою.
  • Значна кількість міжклітинної речовини, яка складається з основної речовини та волокон (еластичних, колагенових).
  • Склад міжклітинної речовини залежить від функції тканини (тверда в кістках для міцності, волокниста в хрящах для пружності, рідка в крові та лімфі для транспортування) .
  • Висока здатність клітин волокнистої сполучної тканини до регенерації (забезпечує загоювання ран, на ушкоджених місцях формує рубці, адже не може виконувати функції втрачених тканин).
  • Здебільшого не потребує багато кисню та поживних речовин, тому містить незначну кількість кровоносних судин, а процеси обміну речовин у ній відбуваються досить повільно.
  Розміщення: елементи сполучної тканини входять до складу будь-якого органа (кров, лімфа, хрящі, кістки, жирова тканина, сухожилля, зв'язки).
  Функція: поживна, опорна, транспортна, захисна, структурно-пластична. За функціями сполучні тканини бувають опорні (кісткова, хрящова, щільна волокниста), опорно-трофічні (пухка волокниста, жирова) та трофічні (кров, лімфа).

  Різновиди сполучної тканини.
  ПУХКА ВОЛОКНИСТА СПОЛУЧНА ТКАНИНА.
  Особливості будови: 
  • складається з клітин зірчастої та веретеноподібної форми, рідко розкиданих у міжклітинній речовині.
  • міжклітинна речовина насичена еластичними білковими волокнами, які утворюють пухке безладне сплетіння.
  Розміщення: вистилає проміжки між внутрішніми органами, вздовж кровоносних судин, з'єднує шкіру з м'язами, підтримує органи.
  Функції: структурно-пластична (основою структури різних органів), трофічна (забезпечує їх живлення), терморегуляційна (бере участь у підтриманні постійної температури тіла), відновлювальна (регенеративна).
  Різновид пухкої сполучної тканини: ретикулярна (від латин. — «сітчаста») тканина.
  Розміщення ретикулярної тканини: складає основу кровотворних органів (селезінки, лімфатичних вузлів, червоного кісткового мозку), з її клітин утворюються деякі клітини крові (лімфоцити, еритроцити).
  Функція ретикулярної тканини: захисна, транспортна.

  ЩІЛЬНА ВОЛОКНИСТА СПОЛУЧНА ТКАНИНА.
  Особливості будови: 
  • Складається в основному з волокон, які розташовані безладно або більш-менш паралельно одне одному. 
  • Містить мало клітин.
  Розміщення: утворює сухожилля, зв'язки, рогівку ока.
  Функції: структурно-пластична (основа структури різних органів), відновлювальна (регенеративна).

  ЖИРОВА ТКАНИНА.
  Особливості будови: це різновид пухкої тканини, який містить велику кількість зібраних у невеликі групи жирових клітин, які мають кулясту або багатогранну форму та в їхній цитоплазмі накопичуються краплі жиру.
  Розміщення: зосереджена під поверхнею шкіри й навколо внутрішніх органів, утворює підшкірну жирову клітковину.
  Функції: запасальна, функція збереження тепла.

  КІСТКОВА ТКАНИНА.
  Особливості будови: складається з клітин, занурених у тверду міжклітинну речовину, яка насичена мінеральними речовинами (30 % її становлять органічні сполуки, а 70 % — неорганічні) та надає міцність та твердість.
  Розміщення: кістки, зуби.
  Функції: опорна й захисна (регулює водно-сольовий обмін), кровотворна.

  ХРЯЩОВА ТКАНИНА.
  Особливості будови: складається з овальних клітин (хондроцитів), занурених у пружну міжклітинну речовину — хондрин (містить волокна, які складаються з колагену, що надає консистенцію надзвичайно щільного гелю).
  Розміщення: покриває деякі кістки скелета, з'єднує хребці, утворює суглобові поверхні кісток, міститься в міжхребцевих дисках, з неї побудована вушна раковина, гортань.
  Розрізняють три види хрящової тканини: 
  • гіалінова (гіаліновий хрящ вкриває суглобові поверхні кісток);
  • еластична (створює вушну раковину, ніс, гортань, окремі структури повітроносних шляхів);
  • волокниста (створюють міжхребцеві диски, напіврухомі з'єднання кісток). 
  Функції: опорна функція, сполучає між собою кістки скелета, зменшує тертя між поверхнями кісток, зберігає форму деяких органів і надає їм пружності. У зародку формується зачаток скелета, який згодом заміщається кістковою тканиною.

  КРОВ.
  Особливості будови: 
  • Клітини вільно переміщуються в рідкій міжклітинній речовині. 
  • Містить дископодібні двоввігнуті еритроцити; двоопуклі тромбоцити; округлі неправильної непостійної форми лейкоцити.
  Розміщення: кров.
  Функції: транспортна, трофічна й захисна (забезпечують транспортування поживних речовин, кисню та вуглекислого газу, продуктів обміну, підтримання постійності внутрішнього середовища, утворення тромбів від крововтрати).

  ЛІМФА.
  Особливості будови: 
  • Клітини вільно переміщуються в рідкій міжклітинній речовині. 
  • Містить лейкоцити.
  Розміщення: лімфа.
  Функція: транспортна, трофічна й захисна.

    
  НЕРВОВА ТКАНИНА.
  Нервова тканина складається з нейронів та допоміжних клітин (нейроглії).
  Основні властивості нервової тканини: збудливість і провідність (здатність нейронів проводити збудження).
  Розміщення: головний і спинний мозок, нерви, нервові вузли.
  Функції: здійснення нервової регуляції роботи органів та їхніх систем, взаємодії організму з навколишнім середовищем (сприйняття подразнення, формування реакції на нього).

  Особливості будови:
  Нейрон
  Основний структурний та функціональний елемент нервової тканини.
  Одноядерна клітина має тіло, багато відростків.
  Короткі відростки (дентрити) проводять збудження до тіла нейрона, сприймають збудження від інших нейронів, рецепторів або безпосередньо подразників.
  Довгий відросток (аксон) проводить нервовий імпульс від тіла нейрона до інших нейронів або до нервових центрів спинного та головного мозку, а від них — до органів.
  Тіло нейрона вкрите мембраною й містить усі органели клітини (цитоплазму, ядро, мітохондрії, рибосоми, ендоплазматичну сітку тощо).
  Нейрони відростками сполучаються між собою та допоміжними гліальними клітинами.
  Більшість нейронів не відновлюється і живуть впродовж життя організму.
  Нейрони виконують провідну функцію, а також функцію керування.
  Гліальні клітини (нейроглія)
  Заповнюють проміжки між нейронами, які потребують великої кількості кисню, поживних речовин, мікроелементів тощо (забезпечують живлення та захист нейронів).
  Можуть мати різну форму й утворювати відростки.
  Один тип клітин глії обмотує аксони жироподібною ізолюючою речовиною (складається на 70% із жирів і на 30 % з білків) — мієліном.
  Кількість нейроглії перевищує кількість нейронів.
  Виконують живильну, опорну, захисну та секреторну функції.

Немає коментарів:

Дописати коментар