пʼятниця, 11 травня 2018 р.

Розвиток органічного світу. Матеріал для учнів 11 класу.

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ, ЗНО: ОСНОВНІ АРОМОРФОЗИ В ЕВОЛЮЦІЇ


Ароморфози – це еволюційні зміни, що ведуть до підвищення організації організмів. Вони мають значні переваги у боротьбі за існування і роблять можливим перехід у нові середовища існування та сприяють виживанню. У процесі еволюції виникала численна кількість ароморфозів.


Ароморфози Архейської ери.

- поява еукаріотичних клітин;
- поява фотосинтезу (автотрофні організми та аероби);
- поява багатоклітинних організмів;
- поява статевого процесу.


Ароморфози Протерозойської ери.

- диференціація тіла організмів (розчленування тіла, що забезпечувало більшу поверхню всмоктування необхідних речовин);- поява двобічної симетрії тіла (з нею пов’язана диференціація тіла на передній та задній кінці, на спинний та черевний боки);
- поява перших хордових тварин – безчерепних (на сьогоднішній день з них залишились лише ланцетники).

Ароморфози Палеозойської ери. 


- вихід рослин на суходіл – псилофіти та утворення у них тканин, які забезпечували життя на суші: покривної, провідної, механічної;
- поява кам’яновугільних лісів (рослини вже мали добре сформовані та диференційовані вегетативні органи: кореневу систему, стебла та листки);
- поява перших насінних рослин (голонасінних) та органу розмноження - насіння;
- поява примітивних хордових – круглоротих, у яких з’явились череп та хребет;
- поява щелепноротих, що стало важливим етапом у загальній організації хребетних;
- поява двох способів дихання;
- вихід тварин на суходіл; 
- поява внутрішнього запліднення (у яйці був великий запас поживних речовин, вкрите воно було щільною оболонкою, що захищала від висихання), яке забезпечувало розмноження на суходолі;
- поява рогового покриву тіла, який захищав від висихання.


Ароморфози Мезозойської ери:


- запліднення у внутрішніх тканинах у рослин;
- поява покритонасінних рослин та утворення однодольних і дводольних;
- поява квітки;
- поява птахів (предки птахів псевдозухії, які пересувались лише на задніх кінцівках; археоптерикс – першоптах;

- поява теплокровності, що забезпечило розселення по всіх географічних широтах;
- прогресивний розвиток дихальної та кровоносної систем;
- поява перших ссавців, предками яких були звірозубі плазуни; в тріасовому періоді були поширені однопрохідні та сумчасті;
- поява живородіння та вигодовування малят молоком.

Ароморфози Кайнозойської ери. 

- поява трахейної системи у комах;

- виникнення членистих кінцівок у комах;
- виникнення поперечно-посмугованої мускулатури у тварин;
- розвиток хітинового покриву;
- удосконалення багатьох систем органів;- утворення умовних рефлексів, що дало можливість пристосовуватись до різноманітних умов існування;
- поява приматів;
- поява людини.


Ароморфози у рослин

Прогресивні зміни характерні і для рослин. Вони стосуються не тільки вдосконалення морфологічних особливостей, тому часто замість терміну «ароморфоз» застосовують слово «арогенез», що в перекладі означає «походження».


Поява різних видів водоростей
пов'язують з різною комбінацією морфологічних властивостей і здатності до фотосинтезу, проте справжні тканини у них відсутні, тому їх вважають первинно-водними організмами (еволюційні зміни в їх будові відсутні).


Якщо вказувати приклади ароморфоза, то найбільш важливим можна назвати диференціацію тканин, яка призвела до появи наземних вищих рослин. Найбільш примітивні з них - це мохи, оскільки в даних рослин диференціація клітин пройшла слабо, корінь відсутній, а пагони характеризуються примітивною будовою.

Наступним важливим ароморфозом стало розділення тіла рослини на пагін і корінь. Надалі виникли спорові рослини, до яких відносять папороті, хвощі та плауни,
 Однак у них ще відсутні насіння, а спорофіт розвивається із зародка, який мало диференційований. Оскільки для запліднення потрібна вода, то це певною мірою обмежує широке поширення спорових росли.


Приклади ароморфоза у рослин

Якщо говорити про радикальні зміни в будові і структурі рослин, то слід згадати відділ Голонасінні
, представники якого мають ряд ароморфозів:

-  з'являється насінний зачаток, в якому розвивається ендосперм (жіночий гаметофіт);
- маються пилкові зерна, які проростають у пилкову  трубу; утворюється чоловічий гаметофіт;
- для запліднення не потрібна вода;
- у даних рослин є насіння, які складаються з добре диференційованого зародка, а також ендосперму, який є джерелом поживних речовин для розвитку зародка.

До насіннєвих  рослин   належать ще й Покритонасінні. Вони виникли в юрський період. Приклади ароморфоза даного відділу рослин наступні: 

  - у них завжди є закритий плодолистик з  насіневим зачатком (маточка);
- існують спеціальні «приманки» - нектар і оцвітини, які забезпечують ентомофілія - запилення за допомогою комах, яке характеризується точністю процесу в межах конкретного виду і дозволяє існувати різним рослинам;
- для покритонасінних характерний зародковий мішок з такою структурою, яка дозволяє проходити подвійному запліднення.

Слід зазначити, що дана група рослин нараховує близько 250 видів і знаходиться на шляху біологічного прогресу. Так, покритонасінні представлені різними життєвими формами (це дерева, кущі, ліани, трави, водні представники), які постійно удосконалюються щодо будови та функцій окремих частин.

Немає коментарів:

Дописати коментар