субота, 8 квітня 2017 р.

Тканини рослинного організму. Матеріал для учнів 10 класу.

 


 ТКАНИНА. ВИДИ ТКАНИН


Клітини в організмі рослин об’єднані в групи. Із тканин побудовані органи рослин.

До рослинних тканин належать: 
1. Твірна тканина. Твірною тканиною у рослин є камбій. Твірна тканина розташована на верхівці стебла та кінчику кореня. Це група живих клітин веретеноподібної форми, які мають велике ядро, тоненьку оболонку і щільно прилягають одна до одною.
Функцією твірних тканин є утворення нових клітин шляхом поділу, завдяки чому кількість клітин у рослини постійно збільшується. Із клітин твірної тканини формуються всі інші типи тканин.

2. Покривна тканина представлена шкіркою, яка покриває всі органи рослини і корком. Вона захищає рослину від дії несприятливих умов навколишнього середовища, забезпечують газообмін. Покривну тканину утворюють живі (покривна тканина шкірки листка і стебла) або мертві (тканина кори дерева і кореня) клітини, які щільно прилягають одна до одної.

3. Основна тканина знаходиться під покривною. Вона вистилає проміжки між різними тканинами. Клітини цієї тканини можуть бути великими та дрібними, з тонкими або потовщеними оболонками.

Розрізняють: 
- Фотосинтезуючу.Фотосинтезуючі  тканини забезпечують фотосинтез. Їх клітини мають тонку оболонку, хлоропласти та велику вакуолю. Це основна тканина листків рослини.
- Механічну.Механічна тканина надає рослині міцності. Ця тканина складається з видовжених мертвих клітин з потовщеними оболонками. 
- Запасаючу.
У запасаючих тканинах накопичуються про запас поживні речовини (зерна крохмалю, краплі олії, цукри).4. Провідна тканина забезпечує транспортування речовин у рослині, зв’язує її наземну і підземну частини. Рослини мають два типи провідних рослин. Одна з них представлена судинами, а другий тип складається з ситоподібних трубок. Судини забезпечують висхідний рух речовин у рослині, а ситоподібні трубки – низхідний.

Тканини рослин

Пригадайте будову рослинної клітини.
У багатоклітинних рослин клітини можуть утворювати групи, кожна з яких виконує певні функції: одні з них укривають поверхню рослини й захищають її, інші забезпечують переміщення по рослині води та поживних речовин, треті запасають їх. Такі групи клітин утворюють тканини.
Тканина - це група клітин, які подібні за своєю будовою та виконують спільні функції.
У рослини розрізняють твірні, основні, покривні, провідні та механічні тканини. Між оболонками сусідніх клітин, що входять до складу певної тканини, часто є проміжки більшого чи меншого розміру. Це міжклітинники.
Які основні функції тканин рослини?
Твірні тканини (мал. 91) дістали таку назву тому, що вони дають початок усім іншим тканинам рослин. їхні клітини мають невеликі розміри, тонку оболонку й велике ядро. Вони діляться і перетворюються на клітини інших типів. Завдяки твірним тканинам рослина росте.
Ззовні рослини вкриті покривними тканинами, які відмежовують їх від навколишнього середовища і захищають від несприятливих зовнішніх впливів та ушкоджень (мал. 92). Водночас вони забезпечують газообмін тканин із середовищем.
Погляньте на листок і стовбур дерев’янистої рослини. Вони вкриті покривними тканинами. Однак тканина, що вкриває листок, складається із живих клітин, а та, що вкриває стовбур, - з відмерлих. Покривну тканину, утворену живими клітинами, називають шкіркою (мал. 92, 1).
Вона має вигляд тонкої прозорої плівки.
Зверху клітини шкірки бувають вкриті

тонким шаром із жироподібної речовини - кутикулою. Вона захищає від надлишкового випаровування води. Тому кутикула найкраще розвинена в рослин посушливих місцезростань. Клітини шкірки часто мають вирости різноманітної форми (волоски, луски тощо).
У дерев’янистих і деяких багаторічних трав’янистих рослин формується корок (мал. 92, 2). На відміну від клітин шкірки, клітини корка мертві, заповнені повітрям та речовинами, які надають клітинам твердості. Корок надійно захищає рослину в несприятливі періоди життя, наприклад взимку чи під час посухи.
Основна тканина складається із живих клітин (мал. 93). У зелених клітинах основної тканини відбувається фотосинтез. У безбарвних, наприклад у бульбах картоплі, відкладаються про запас органічні речовини. У рослин посушливих місцезростань (кактусів, агав та ін.) у клітинах основної тканини може запасатися вода. Основна тканина з добре розвиненими міжклітинниками здійснює газообмін у різних органах рослини. До основної тканини відносять також механічні.
Механічні тканини надають органам рослин міцності та пружності (мал. 94). Вони можуть складатись як із живих, так і з відмерлих клітин, що мають потовщені оболонки. Чи міцні такі тканини, ви можете переконатися, спробувавши розбити шкаралупу волоського горіха чи кісточку вишні. Часто клітини механічних тканин видовжені й мають вигляд волоконець, як-от у льону, конопель.
Провідні тканини слугують для транспортування по рослині розчинених у воді поживних речовин (мал. 95). Так забезпечується постійний зв’язок між надземними та підземними органами рослини. До провідних тканин належать судини та ситоподібні трубки.
Судини складаються з відмерлих трубчастих клітин, розташованих одна над одною (мал. 95, 1). їхні поздовжні стінки потовщені, а в
поперечних з’являються великі отвори або ж вони майже повністю зникають. По судинах від підземних частин рослин до надземних рухаються розчини мінеральних солей, які вбирає корінь. Навесні, коли в дерев ще не розпустилися листки, по судинах до надземних частин від кореня також пересуваються розчини органічних речовин, які там накопичилися минулого року.
Ситоподібні трубки - видовжені живі клітини (мал. 95, 2) - також розташовані одна над одною, але їхні поперечні стінки

не руйнуються. Вони мають велику кількість дрібних отворів і нагадують сито, звідки і походить їхня назва (мал. 95, 3).
По ситоподібних трубках утворені в зелених частинах рослини органічні речовини пересуваються до інших її ділянок чи органів.
Клітини провідних тканин у різних ділянках рослин можуть об’єднуватись у провідні пучки (мал. 96).
Ви вже знаєте, що з тканин формуються органи. Кожен з них має певну будову й виконує певні функції. Усі органи утворюють єдину цілісну систему - рослинний організм.

Тканина - це група клітин, які подібні за своєю будовою та виконують спільні функції.
У вищих рослин розрізняють твірні, основні, покривні, механічні та провідні тканини.
Поповніть свій біологічний словник: тканини, твірні, покрив ні, основні, механічні, провідні тканини, провідні пучки.
Перевірте здобуті знання
Виберіть одну правильну відповідь
1.    Укажіть тканину рослин, з якої починається розвиток інших тканин: а) покривна; б) провідна; в) твірна; г) основна.
2.    Укажіть тканину рослин, у якій відбувається фотосинтез: а) твірна; б) покривна; в) провідна; г) основна.

Немає коментарів:

Дописати коментар