неділя, 16 квітня 2017 р.

Виконати завдання учням 10 класу.Використовуючи матеріал з Padlet.

Багатоклітинні організми

Тканини рослин


Виконайте тести:
 1. Нитки у грибів: а) гіфи; б) міцелій; в) талом; г) грибниця.
 2. Комірцеві клітини мають: а) гриби; б) губки; в) водорості; г) медузи.
 3. Наука про тканини: а) цитологія; б) біотехнологія; в) гістотехнологія; г)гістологія.
 4. Органи всіх організмів, призначені для розмноження: а) вегетативні; б) репродуктивні; в) гаметангії; г) генеративні.
 5. Запасна речовина у грибів: а) целюлоза; б) крохмаль; в) хітин; г) глікоген.
 6. Мікориза – це приклад: а) коменсалізму; б) мутуалізму; в) аменсалізму; г)паразитизму.
 7. Воскоподібна речовина у рослин входить до складу: а) продихів; б) кутикули; в)судин; г) кори.
 8. Система провідних клітин, якими рухається латекс: а) гідатоди; б) нектарники; в) флоема; г) молочники.
 9. Водний розчин глюкози та фруктози: а) сахароза; б) бурштин; в) нектар; г)клітинний сік.
 10. Скам’яніла смола хвойних дерев: а) живиця; б) каніфоль: в) янтар; г) бурштин.
 11. Суміш летких речовин, які пригнічують життєдіяльність хвороботворних мікроорганізмів: а) ефірні олії; б) фітонциди; в) фітогормони; г) антибіотики.
 12. Клітини-супутники наявні в тканині: а) механічній; б) покривній; в) твірній; г)провідній.

Виберіть правильну відповідь («так», «ні»)
 1. Губки – це представники рослин.
 2. Диференціація характерна лише для тварин.
 3. Стовбурові клітини наявні в тварин і в рослин.
 4. Тканини добре сформовані в усіх багатоклітинних еукаріотів.
 5. Типи тканин у тварин і рослин однакові.
 6. Стовбурові клітини здатні до необмеженого поділу.

Дайте визначення термінам і поняттям.
 1. Частина організму, яка має певну будову, виконує певну функцію й розміщується в певному місці.
 2. Зовнішній зародковий листок тварин.
 3. Сукупність клітин, подібних за будовою, функціями та походженням.
 4. Клітини в дорослому організмі, які мають здатність необмежено ділитись, даючи початок будь-яким тканинам, і здатні до самопідтримання.
 5. Внутрішній зародковий листок тварин.
 6. Твірна тканина у рослин.
 7. Тіло багатоклітинних водоростей, не диференційоване на тканини та органи.
 8. Середній зародковий листок тварин.
 9. Індивідуальний розвиток організмів від моменту зародження до смерті.
 10. Тоненька прозора плівка, яка складається з одного або декількох шарів живих клітин.
 11. Вид тканини, який забезпечує ріст у довжину.
 12. Вид тканини, який забезпечує ріст у товщину.
 13. Багаторічна покривна тканина.
 14. Тканина, утворена клітинами, що містять хлоропласти.
 15. Елементи провідної тканини, що забезпечують висхідний рух поживних речовин.
 16. Тканини, що виконують опорну функцію в рослин.
 17. Елементи провідної тканини, що забезпечують низхідний рух поживних речовин.

Розподіліть організми на групи за ознакою наявності чи відсутності тканин
1) Гравілат, 2) мукор, 3) пшінка весняна, 4) опеньки, 5) росичка, 6) ламінарія, 7) граб, 8) дріжджі, 9) туя, 10) улотрикс, 11) жовтець, 12) лишайники.

Немає коментарів:

Дописати коментар