неділя, 5 лютого 2017 р.

Матеріал для учнів 11 класу.Колообіг речовин. Практична робота.

                                Практична роботаПрактична робота №4. Аналіз схем колоо́бігу основних речови́н у природі на предмет змінності їх ланок антропогенною діяльністю.
Мета:Визначити фактори, які негативно впливають на коло обіг речовин біосфери та спричинюють зміни їх ланок; розглянути наслідки змінності ланок колообігу речовин і енергії.
Хід роботи:
1.     Прочитайте теоретичний матеріал про колообіг Карбону в біосфері, вивчіть його особливості, розгляньте схему. Якими процесами визначається антропогенний вплив на коло обіг Карбону? Визначте зміни, які виникають у результаті антропогенного впливу.

         

2. Прочитайте теоретичний матеріал про колообіг Нітрогену в біосфері. Розгляньте схему  коло обігу  Нітрогену, вивчіть його особливості. Якими процесами визначається антропогенний вплив на коло обіг Нітрогену? Визначте зміни, які виникають у результаті антропогенного впливу.


3. Прочитайте теоретичний матеріал про колообіг Фосфору  в біосфері. Розгляньте схему  коло обігу  Фосфору, вивчіть його особливості. Якими процесами визначається антропогенний вплив на коло обіг Фосфору? Визначте зміни, які виникають у результаті антропогенного впливу.

4. Прочитайте теоретичний матеріал про колообіг Сульфуру  в біосфері. Розгляньте схему  колообігу  Сульфуру, вивчіть його особливості. Якими процесами визначається антропогенний вплив на коло обіг Сульфуру? Визначте зміни, які виникають у результаті антропогенного впливу.