субота, 4 лютого 2017 р.

Поняття про фотосистеми. Матеріал для учнів 10 класу.

  


 Що таке хлоропласти?

Джерело: http://faqukr.ru/osvita/38283-shho-take-hloroplast-hloroplasti-budovu-i-funkcii.html

                  Поняття про фотосистеми: фотосистема I (ФС-1) і фотосистема II (ФС-2)


Фотосистема - сукупність ССК, фотохімічного реакційного центру і переносників електрона. У хлоропластах зелених рослин є дві фотоактивного пігментні системи: фотосистема I (ФС-1) і фотосистема II (ФС-2). Відкрито вони були в зв'язку сі вивченням ефекту істотного посилення фотосинтетичної активності хлоропластів при додаванні до дальнього червоного світла більш короткохвильового. Знижена інтенсивність фотосинтезу на одному лише довгохвильовому світлі пояснюється тим, що в збуджений стан приходять молекули хлорофілу ФС-1, додавання ж більш короткохвильового світла збуджує обидві системи, що і призводить до різкого посилення фотосинтезу.
Фотосистема II (ФС-2)
ФС-2 містить 200 молекул хлорофілу a, 100 молекул хлорофілу b, 50 молекул каротиноїдів і 2 молекули феофитина. Реакційний центр ФС-2 являє собою пігмент-білковий комплекс, розташований в тілакоідних мембранах і оточений ССК. У ньому знаходиться димер хлорофіллаaс максимумом поглинання при 680 нм (П680). На нього, в кінцевому рахунку передається енергія кванта світла з ССК, в результаті чого один з електронів переходить на більш високий енергетичний стан, зв'язок його з ядром послаблюється і збуджена молекула П680становітся сильним відновником (E0 = -0,7 В).
П680 відновлює феофітин, надалі електрон переноситься на хінони, що входять до складу ФС-2 і далі на пластохинон, транспортуються у відновленій формі до b6f комплексу. Одна молекула пластохінона переносить 2 електрони і 2 протони, які беруться з строми. Заповнення електронної вакансії в молекулі П680проісходіт за рахунок води. До складу ФС-2 входить водоокісляющій комплекс, що містить в активному центрі іони марганцю в кількості 4 штук. Для освіти однієї молекули кисню потрібно дві молекули води, що дають 4 електрони. Тому процес проводиться в 4 такту і для його повного здійснення потрібно 4 кванта світла. Комплекс знаходиться з боку всередині тілакоідного простору і отримані 4 протона викидаються в нього.
Таким чином, сумарний результат роботи ФС-2-це окислення 2 молекул води за допомогою 4 квантів світла з утворенням 4 протонів у внутрішньо тілакоідном просторі і 2 відновлених пластохинон в мембрані
Фотосистема I (ФС-1)
В еволюційному відношенні ФС-1 давніша фотосистема. У фотосинтезуючих бактерій ця система не здатна використовувати воду як донора електронів і є єдиною. ФС-1содержіт приблизно 200 молекул хлорофілу. У реакційному центрі першої фотосистеми знаходиться димер хлорофілу a з максимумом поглинання при 700 нм (П700). Після порушення квантом світла він відновлює первинний акцептор -хлорофілл a, той вторинний (вітамін K1ілі филлохинон), після чого електрон передається на ферредоксин, який і відновлює НАДФ за допомогою ферменту ферредоксин-НАДФ-редуктази. Білок пластоціанін, відновлений в b6f комплексі, транспортується до реакційного центру першої фотосистеми з боку внутрітілакоідного простору і передає електрон на окислений П700

Немає коментарів:

Дописати коментар