неділя, 22 січня 2017 р.

Метаболізм. Матеріал для учнів 10 класу.
Що таке обмін речовин в біології

Обмін речовин, або метаболізм, – це особливий набір хімічних реакцій, які протікають в будь-якому живому організмі для підтримки його діяльності і життя. Такі реакції дають організму можливість розвиватися, рости і розмножуватися, при цьому зберігаючи свою структуру і відповідаючи на подразники навколишнього середовища.

Обмін речовин прийнято поділяти на два етапи: катаболізм і анаболізм. На першій стадії всі складні речовини розщеплюються і стають більш простими. На другому ж разом з витратами енергії синтезуються нуклеїнові кислоти, ліпіди і білки.
Найважливішу роль у процесі метаболізму відіграють ферменти, які є активними біологічними каталізаторами. Вони здатні знизити енергію активації фізичної реакції і регулювати обмінні шляху.
Метаболічні ланцюга і компоненти абсолютно ідентичні для багатьох видів, що є доказом єдності походження всіх живих істот. Така подібність показує порівняно рання поява еволюції в історії розвитку організмів.

Класифікація за типом обміну речовин

Що таке обмін речовин в біології, докладно описано в даній статті. Всі живі організми, що існують на планеті Земля, можна розділити на вісім груп, керуючись при цьому джерелом вуглецю, енергії і субстрату субстрату.

Живі організми в якості джерела живлення можуть використовувати енергію хімічних реакцій або світла. В якості субстрату субстрату можуть бути як органічні, так і неорганічні речовини. Джерелом вуглецю є вуглекислий газ або органіка.
Існують такі мікроорганізми, які, перебуваючи в різних умови існування, використовують метаболізм різного типу. Це залежить від вологості, освітлення та інших факторів.

Багатоклітинні організми можуть характеризуватися тим, що один і той самий організм може мати клітини з різним типом метаболічних процесів.

Катаболізм

Біологія обмін речовин і енергії розглядає через таке поняття, як “катаболізм”. Даним терміном називають метаболічні процеси, під час яких великі частки жирів, амінокислот і вуглеводів розщеплюються. Під час катаболізму з’являються прості молекули, що беруть участь в реакціях біосинтезу. Саме завдяки цим процесам організм здатний мобілізувати енергію, перетворюючи її в доступну форму.
У організмів, які живуть завдяки фотосинтезу (ціанобактерії і рослини), реакція переносу електрона не вивільняє енергію, а накопичує, завдяки сонячному світлу.

У тварин реакції катаболізму пов’язані з розщепленням складних елементів до більш простих. Такими речовинами є нітрати і кисень.
Катаболізм у тварин ділиться на три етапи:
 • Розщеплення складних речовин до більш простих.
 • Розщеплення простих молекул до ще більш простих.
 • Вивільнення енергії.
 • Анаболізм

  Обмін речовин (біологія 8 класу розглядає дане поняття) характеризується і анаболизмом – сукупністю метаболічних процесів біосинтезу з затратою енергії. Складні молекули, які є енергетичною основою клітинних структур, послідовно утворюються з найбільш простих попередників.
  Спочатку синтезуються амінокислоти, нуклеотиди і моносахариди. Потім вищеперелічені елементи стають активними формами завдяки енергії АТР. І на останньому етапі всі активні мономери об’єднуються в складні структури, такі як білки, ліпіди і полісахариди.

  Варто звернути увагу, що не всі живі організми синтезують активні молекули. Біологія (обмін речовин докладно описаний у даній статті) виділяє такі організми, як автотрофы, хемотрофы і гетеротрофи. Вони отримують енергію з альтернативних джерел.

  Енергія, що отримується з сонячного світла

  Що таке обмін речовин в біології? Процес, завдяки якому існує все живе на Землі, й відрізняє живі організми від неживої матерії.
  Енергією сонячного світла харчуються деякі найпростіші, рослини та ціанобактерії. У даних представників обмін речовин відбувається завдяки фотосинтезу – процесу поглинання кисню і виділення вуглекислого газу.

  Травлення

  Такі молекули, як крохмаль, білки і целюлоза, розщеплюються ще до того, як вони використовуються клітинами. В процесі травлення беруть участь особливі ферменти, які розщеплюють білки до амінокислот, і полісахариди – до моносахаридів.

  Тварини можуть виділяти такі ферменти тільки із спеціальних клітин. А ось мікроорганізми такі речовини виділяють в навколишній простір. Всі речовини, які виробляються завдяки позаклітинним ферментам, що надходять в організм з допомогою активного транспорту».

  Контроль і регулювання

  Що таке обмін речовин в біології, ви можете прочитати в даній статті. Кожен організм характеризується гомеостазом – сталістю внутрішнього середовища організму. Наявність такої умови дуже важливо для будь-якого організму. Так як всі їх оточує середовище, яке постійно змінюється, для підтримки оптимальних умов усередині кліток реакції метаболізму повинні правильно і точно регулюватися. Хороший обмін речовин дає змогу живим організмам постійно контактувати з навколишнім середовищем і відповідати на її зміни.

  Історичні відомості

  Що таке обмін речовин в біології? Визначення знаходиться на початку статті. Поняття «метаболізм» вперше вжив Теодор Шванн в сорокових роках дев’ятнадцятого століття.
  Вивченням метаболізму вчені займаються вже кілька століть, і починалося все з спроб вивчити організми тварин. А от термін «обмін речовин» вперше вжив Ібн-аль-Нафіса, який вважав, що все тіло постійно перебуває в стані живлення і розпаду, тому для нього характерні постійні зміни.
  Урок біології «Обмін речовин» відкриє всю суть даного поняття та опише приклади, які допоможуть збільшити глибину знань.
  Перший контрольований досвід з вивчення обміну речовин був отриманий Санторіо Санторіо в 1614 році. Він описував свій стан до і після прийому їжі, роботи, пиття води і сну. Він був першим, хто помітив, що значна частина спожитої їжі утрачивалась під час процесу «непомітного випаровування».
  В початкових дослідженнях обмінні реакції не виявлені, і вчені вважали, що живою тканиною управляє жива сила.
  У двадцятому столітті Едуард Бухнер ввів поняття ферментів. З цих пір вивчення обміну речовин починалося з вивчення клітин. У цей період біохімія стала наукою.
  Що таке обмін речовин в біології? Визначення можна дати наступне – це особливий набір біохімічних реакцій, що підтримують існування організму.

  Мінерали

  В метаболізмі дуже велику роль грають неорганічні речовини. Усі органічні сполуки, які складаються з великої кількості фосфору, кисню, вуглецю і азоту.
  Більшість неорганічних сполук дозволяють контролювати рівень тиску всередині клітин. Також їх концентрація позитивно впливає на функціонування м’язових і нервових клітин.
  Перехідні метали (залізо і цинк) регулюють активність транспортних білків і ферментів. Всі неорганічні мікроелементи засвоюються завдяки транспортним білків і ніколи не перебувають у вільному стані.

  Що таке метаболізм?

  Що таке метаболізм?
  Про метаболізмі або обміні речовин зараз йде багато розмов. Однак більшість людей не знають, що таке метаболізм, а також, які процеси постійно йдуть в нашому організмі.

  Що являє собою метаболізм

  Метаболізм - це хімічні перетворення, що відбуваються в організмі кожної людини при надходженні поживних речовин і до того моменту, коли кінцеві продукти всіх перетворень і перетворень виводяться з нього в зовнішнє середовище. Інакше кажучи, метаболізм в організмі є набором хімічних реакцій, які виникають в ньому для підтримки його життєдіяльності. Всі процеси, об`єднані цим поняттям, дозволяють будь-якому організму розмножуватися і розвиватися, зберігаючи при цьому всі свої структури і відповідаючи на впливу навколишнього середовища.

  Процеси метаболізму

  Як правило, процеси метаболізму діляться на 2 взаємопов`язані стадії, іншими словами, обмін речовин відбувається в організмі в два етапи:
  • I етап. Анаболизм являє собою процес сукупності хімічних процесів, який спрямований на освіту клітин і складових частин тканин організму. Якщо розкривати хімічні процеси, то під ними мається на увазі синтез амінокислот, нуклеотидів, жирних кислот, моносахаридів, білків.
  • II етап. Катаболізм являє собою процес розщеплення на простіші речовини харчових і власних молекул, звільняючи при цьому енергію, укладену в них. Баланс вищеописаних етапів дає гармонійну роботу і розвиток організму, а регулюється він завдяки гормонам. Ще один істотним помічником в процесі метаболізму є ферменти. У процесі обміну речовин вони виступають певним каталізатором і створюють одні хімічні речовин з інших.

  Роль метаболізму в людському організмі

  Слід знати, що метаболізм складається з усіх реакцій, в результаті яких будуються різні клітини і тканини організму і витягується корисна енергія. Оскільки анаболічні процеси в будь-якому організмі пов`язані з витратою енергії для будівництва нових клітин і молекул, а катаболические процеси вивільняючи енергію і утворюють такі кінцеві продукти як діоксид вуглецю, аміак, сечовина і вода.
  З вищеописаного можна помітити, що злагоджений процес метаболізму в організмі - це запорука злагодженої і стабільної роботи всіх органів людини, крім цього він виступає ще і показником міцного здоров`я. Оскільки швидкість обміну речовин впливає на роботу всіх органів людини. Будь дисбаланс в процесі метаболізму може привести до тяжких наслідків для організму, а саме - до різного роду захворювань.
  Порушення обміну речовин може відбуватися при різних змінах в кожній системі організму, але найчастіше це трапляється в ендокринної. Збої можуть відбутися при різних дієтах і неправильному харчуванні, при нервовому перенапруженні і стресах. Ось чому рекомендується уважно ставитися до свого способу життя і харчування. Тому якщо ви дбаєте про своє здоров`я, то необхідно періодично проводити обстеження організму, очищати його від шлаків, і, звичайно, ж, правильно харчуватися, оскільки нормалізація метаболізму - це ключ до Вашому здоров`ю.
  Тепер ви знаєте, про обмін речовин все, і не будете задаватися питанням, метаболізм, що це? І зможете вчасно звернутися до лікаря при найменших порушеннях, що згодом допоможе вам уникнути багатьох проблем.

  Немає коментарів:

  Дописати коментар