неділя, 24 листопада 2019 р.

Молюски, їх різноманітність.Матеріал для учнів 7 класу.


МОЛЮСКИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Ключові терміни: Черевоногі. Двостулкові. Головоногі
Пригадайте! Які визначальні ознаки молюсків?
Співставте
Перед Вами назви трьох груп молюсків (І, ІІ, III) і представники цих систематичних груп. Співставте їх між собою.
І Головоногі1 Мідії, вустриці, морські гребінці, перлова скойка річкова, перлова скойка морська, перлівниці, тридакна, дрейсени (трикутниці), корабельний черв’як, беззубка річкова
II Черевоногі2 Наутілуси, каракатиця широкорука, кальмари велетенський, звичайний, восьминог звичайний, піщаний та ін.
III Двостулкові3 Рапана чорноморська, ставковик великий, слизняк великий звичайний, котушка рогова, тритон, конуси, мурекс, морський заєць
ЗМІСТ
Як класифікують молюсків?
За наявністю черепашки серед молюсків виділяють такі групи: Безпанцирні, Панцирні та Черепашкові.
Безпанцирні
– група виключно морських молюсків, які зовсім не мають черепашки. Це переважно дрібні червоподібні організми, найбільші з яких досягають у довжину 30 см. Панцирні – виключно морські молюски, у яких відсутня мантія та наявна черепашка, що складається з восьми вапнякових рухливо з’єднаних пластинок. Якщо їх відділити від субстрату, до якого вони міцно приєднані нижньою частиною тіла, то хітони одразу ж згортаються в клубок, як броненосці. Ще однією цікавою особливістю цих молюсків є те, що зуби в них побудовані з магнетиту – найміцнішого природного матеріалу, що володіє до того ж магнітними властивостями. Черепашкові – це молюски, у яких є черепашка або її залишки. Ця група поєднує переважну більшість молюсків, серед яких найчастіше виділяють черевоногих, двостулкових та головоногих. Серед черепашкових молюсків до існування на суші змогли пристосуватися лише черевоногі, яких називають також слимаками. Наземних слимаків, які мають черепашку, називають равликами, а слимаків без неї – слизняками. Слизняки утворилися від равликів, черепашка яких поступово зменшувалася в розмірах, доки її рештки зовсім не зникли під шкірою тварин.МОЛЮСКИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ
Іл. 80. Панцирний молюск, або хітон
Отже, в основу класифікації молюсків покладено наявність та особливості будови черепашки й особливості внутрішньої будови тіла.
Які основні групи черепашкових молюсків?
Черевоногі – це група молюсків, які мають несиметричне, тіло з добре розвиненими головою, тулубом та ногою. Їхня спіральна черепашка має отвір, що називається устям, у який в разі небезпеки втягується тіло. У багатьох черевоногих устя закривається кришечкою для захисту від ворогів. Ротова порожнина містить радулу й слинні залози. У більшості черевоногих молюсків серце двокамерне (складається з передсердя та шлуночка). Це пов’язано з тим, що орган дихання (легеня або зябра) непарний. Найвідомішим представником цієї групи є равлик виноградний. У дорослих особин черепашка у висоту може досягати 5 см, а в ширину до 4 см, має близько 4,5 оберти, що закручені праворуч. Равлики мають дві пари щупалець: передні, менші, виконують функцію нюху, задні, більші, на кінчиках містять очі. Ще одним типовим представником черевоногих є ставковик великий, який живе в ставках, невеликих озерах і річках. Черепашка ставковика суцільна, спірально закручена, з одного боку закінчується гострою вершиною, а з іншого має отвір (устя), через який назовні висуваються голова й нога молюска. Це один із найненажерливіших мешканців прісних водойм. Він поїдає рослини, тварин та їхні рештки. Хоча ставковик живе у воді, дихає він киснем атмосферного повітря, що потрапляє в легеню.
МОЛЮСКИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ
Іл. 81. Равлик виноградний
МОЛЮСКИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ
Іл. 82. Зовнішня будова ставкoвика великого: 1 – черепашка; 2 – мантія; 3 – голова: 4 – око; 5 – щупальце; 6 – нога; 7 – дихальний отвір
Двостулкові – це група молюсків, які мають симетричне, тіло з добре, розвиненими тулубом і ногою, але без голови. Мушля цих молюсків двостулкова, ліва й права стулки рухомо з’єднані на спинному боці еластичною замковою зв’язкою. Закривається мушля завдяки скороченню м’язів-замикачів, які прикріплюються до внутрішніх боків стулок. Рот, оточений двома парами ротових лопатей, розташований на передньому кінці тулуба, тертки й слинних залоз немає. Живлення відбувається шляхом фільтрації, органами дихання є зябра. Типовим представником двостулкових молюсків є беззубка річкова. За допомогою ноги беззубка може повільно повзати по дну. Якщо беззубку потурбувати, вона швидко втягує ногу й за допомогою двох м’язів закриває черепашку.
Головоногі – група молюсків, які мають симетричне тіло з добре розвиненими головою, тулубом і щупальцями. Це найбільш високоорганізована група молюсків. Головоногі є виключно морськими хижими організмами. Можуть швидко змінювати забарвлення тіла. На щупальцях, зазвичай, знаходяться присоски для утримання здобичі. Черепашка в більшості сучасних видів головоногих відсутня або лежить під шкірою, як у каракатиці. Рот має тверді рогові щелепи, тертку й слинні залози. У задню кишку багатьох головоногих впадає протока чорнильної залози, секрет якої має захисне значення. Органами дихання є зябра.
Отже, серед усіх груп молюсків найвідомішими є черевоногі двостулкові й головоногі.
Яке значення молюсків у природі та для людини?
Молюски в природі є важливою складовою частиною водяних та наземних угруповань організмів. Вони входять у ланцюги живлення, поїдаючи органічні рештки, мікроорганізми, рослинну й тваринну їжу. Серед молюсків значна кількість є фільтра торами, які беруть участь у біологічному очищенні водойм (скойки, беззубки).
Різні види черевоногих (морське вушко, морський заєць), двостулкових (устриці, мідії, морські гребінці), головоногих (кальмари, восьминоги) людина використовує в їжу. Широко ведеться промисел черевоногих й двостулкових з метою використання черепашок, перлів, перламутру для виготовлення прикрас.
Наземні молюски (слизняки, равлики виноградні) можуть завдавати шкоди культурним рослинам. Багато видів є проміжними хазяями для паразитичних червів (наприклад, ставковик малий для печінкового сисуна, бітінія для котячого сисуна). Серед двостулкових шкоди завдають прісноводний молюск дрейсена, корабельний червяк. В умовах забруднення прісноводні види двостулкових можуть накопичувати в тканинах та черепашці отруйні речовини, тому в наш час їх у їжу вживати не рекомендується. З деяких видів молюсків Середземного моря отримують цінний барвник – пурпур. Каракатиць та восьминогів добувають також з метою отримання чорнильної рідини, з якої виготовляють натуральну тута та коричневу фарбу – сепію. У кишечнику кашалотів із неперетравлених решток головоногих утворюється амбра – речовина, яку застосовують у парфумерній промисловості в якості фіксатора запахів. Серед молюсків є й небезпечні для людини отруйні організми (конуси, певні види восьминогів). До Червоної книги України занесено 12 видів молюсків: ставкових булавоподібний, ставковик потовщений, гранарія зернова, хондрина вівсяна, перистома мердвенева, трихія опушена, устриця їстівна та ін.
ДІЯЛЬНІСТЬ
Навчаємося пізнавати
Практична робота №2
ПОРІВНЯННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЮСКІВ ЗА БУДОВОЮ МУШЛІ
Мета: формувати уміння визначати молюсків за особливостями будови їх черепашок; розвивати навички порівняння організмів з формулюванням висновків.
Обладнання та матеріали: черепашки молюсків (ставкових великий, равлик виноградний, равлик смугастий садовий, котушха рогова, кулька рогова, тригранка річкова, беззубка річкова, перлівниця звичайна), лупа, лінійка.
Хід роботи
1. Розгляньте черепашки запропонованих молюсків і за допомогою картки визначте видові назви запропонованих молюсків.
2. Опишіть особливості визначених черепашок молюсків.
3. Зробіть висновок. Які особливості черепашок дозволяють визначати й порівнювати молюсків між собою?
МОЛЮСКИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ
Картка для визначення видів молюсків
(правила роботи з карткам зазначені в додатку на с. 291)
1. Черепашка що має стулок……………….. 2
0. Мушля з двох стулок…………………… 4
2. Черепашка видовжена, копічна, висотою до 6 см, спірально закручена у вигляді башти, з гострою вершиною, 4 -4 обертів…… Ставковик великий
0. Черепашка дзигоподібна, блискуча, висотою до 1 см, діаметром до 3 см, спірально закручена в одній площині, здебільшого коричнева………..Котушка рогова
3. Черепашка дзигоподібна, має 4 – 5 обертів за годинниковою стрілкою, висота й ширина від 3 до 5 см, жовтувато-коричнева, чисто має 5 темних смуг, ледь помітних на темному фоні……………………………. Равлик виноградний
0. Черепашка пильно-дзигоподібна, має 4 – 5 обертів за годинниковою стрілкою, висота й ширина майже 2 см, жовта, біла, рожева, коричнева, часто має 1 – 5 темних спіральних смуг, помітних на світлому фоні….. Равлик смугастий садовий (Цепек садова)
4. Мушля овальна, тонкостінна, без зубчиків біля замкової зв’язки, верхівка не виступає………. Беззубка річкова
0. Мушля видовжено-овальна, товстостінна, має зубчики біля замкової зв’язки, верхівка виступає…………………………Перлівниця звичайна
5. Мушля трикутної форми, довжина до 4 – 5 см, із зигзагоподібними коричневими
Смужками, брудно-зелене або жовте забарвлення…………………..Тригранка річкова (Дрейсчена річкова)
0. Мушля майже округлої форми, діаметром до 2,5 см, без темних смуг, жовто-коричневе забарвлення – …………………………………… Кулька рогова

Немає коментарів:

Дописати коментар