неділя, 10 листопада 2019 р.

Клас Комахи. Матеріал для учнів 7 класу.


                                        Комахи

                                                                          
Нашу планету цілком виправдано можна назвати планетою комах. Цих тварин на Землі найбільше! Вони опанували всі середовища існування. Серед них є багато таких, що завдають нам чимало шкоди. І не менше тих, хто приносить величезну користь.
Поширення та спосіб життя
Середовище життя
Комах можна зустріти всюди — у лісах, полях, печерах, ґрунті, річках, озерах тощо. Деякі пристосувалися навіть до життя в морях, хоча таких і небагато. Однак морських водомірок можна побачити на поверхні океану дуже далеко від берега.
Деякі комахи пристосувалися до життя поряд з людиною, наприклад, таргани й постільні клопи. Переміщуючись слідом за нею, вони заселили всю нашу планету.
Що їдять і хто їх їсть?
Комахи їдять усе, і їх їдять усі. Важко знайти якусь більш-менш велику групу тварин, у якій не знайшлося б охочого поласувати комахами. їх їдять інші членистоногі, риби, амфібії, рептилії, птахи й ссавці. Уявіть, якщо видів комах понад мільйон і кожний їсть тільки своє, то й не дивно, що ми іноді навіть не здогадуємося, які незвичайні речі можуть слугувати їм їжею (мал. 10.1). Рослини, м’ясо або інші членистоногі в «меню» комах навряд чи когось здивують. Мабуть, майже всі чули про поживний нектар та пилок із квітів. Якщо подумати, то можна пригадати й міль, яка живиться нашим шерстяним одягом. А от що дійсно вражає, так це поїдання комахами воску чи лікарських засобів.

Терміти їдять деревину

Оси вигодовують своїх личинок м'ясом

Пухоїд живиться пухом птахів
Мал. 10.1. Що їдять комахи

Мал. 10.2. Паличник — найбільша комаха, а їздець — найменша
Особливості будови
Розміри тіла
Розміри тіла найдрібніших комах становлять усього 0,2 мм. А довжина тіла найбільших перевищує 30 см. Найбільшою комахою вважають одного з паличників. Його тіло виростає до 35 см, а з витягнутими ногами загальна довжина перевищує 50 см. А найменшим є крихітний їздець завдовжки всього-на-всього 0,139 мм (мал. 10.2).
Відділи тіла
Тіло комах складається з голови, грудей і черевця (мал. 10.3). На голові розташовані одна пара вусиків, ротовий апарат і складні очі. На грудях — три пари ходильних ніг і крила (у деяких комах крил немає). На черевці в самок деяких видів може бути довгий яйцеклад. З його допомогою вони відкладають яйця.
Крила
Крила (одна або дві пари) — це складки стінки тіла, тому вони двошарові. У деяких комах (бабки) обидві пари крил розвинені однаково, у жуків передня пара перетворилася на тверді захисні надкрила, які не беруть участі в польоті. Є безкрилі форми (блохи, клопи).

Мал. 10.3. Зовнішня будова комахи

Мал. 10.4. Різні типи ніг комах
Ходильні ноги
Членисті кінцівки комах складніші за будовою, ніж у ракоподібних і павукоподібних, і краще пристосовані до способу життя цих організмів (мал. 10.4). Вони можуть бути бігальними, як у таргана, стрибальними, як у коника, плавальними, як у жука-плавунця, копальними, як у капустянки.
Забарвлення і форма тіла
Комахи різноманітні за забарвленням і формою. Це допомагає їм пристосуватися до певного місця існування та способу життя. Одні яскраві та гарні (метелики), інші — непримітні. Із чим це пов’язано?
Якщо забарвлення та форма тіла дозволяють комасі ніби злитися з навколишнім середовищем, стати непомітною для хижака або жертви, воно називається захисним. У зеленій траві непомітним буде зелений коник, на яскраво забарвленій квітці — яскравий метелик. Комаха за формою тіла може нагадувати сучок, листочок тощо.
Забарвлення може бути застережливим. Якщо птах склює яскраво забарвлену бджолу, осу, клопа, то пов’яже біль від укусу, огидний смак або запах комахи з її забарвленням і якийсь час не їстиме таких комах.
Отруйні комахи
Щоб бути отруйними, комахам зовсім не обов'язково мати жало. Отруту вони можуть просто накопичувати у своєму тілі. Так роблять колорадські жуки й жуки-наривники. Цих комах не бажано брати в руки. А якщо вже взяли, то після цього руки треба ретельно вимити.
Різноманітність
Кількість видів комах перевищує 1 млн. Багато з них вивчені ще недостатньо, і чимало їх видів ще може бути відкрито. Особливо багато комах у тропічних країнах. Але й в Україні їх дуже велика кількість: метелики (білани, шовкопряди), жуки (хрущі, короїди, листоїди, вусачі), перетинчастокрилі (мурахи, бджоли, оси), клопи, таргани, коники та комахи інших груп.
Значення для людини
Позитивне
• Є джерелом шовку (шовковичний шовкопряд).
• Виробляють продукти харчування — мед (бджоли).
• Уживаються в їжу (сарана, коники тощо).
• Регулюють чисельність шкідників (туруни, клопи тощо).
• Використовуються в медицині (бджоли тощо).
• Є запилювачами культурних рослин.
Негативне
• Деякі види є шкідниками сільського господарства (колорадський жук, непарний шовкопряд тощо).
• Можуть бути збудниками захворювань (воші, кліщі тощо).
• Можуть бути переносниками захворювань (воші, блохи, кліщі тощо).
• Деякі види отруйні (жуки-наривники тощо).
Запам'ятайте найважливіше

Комахи — високорозвинені тварини, які опанували всі середовища життя. Покриви хітинові, тіло складається з голови, грудей і черевця. Мають одну пару вусиків, складні очі, три пари ходильних ніг, у більшості з них є крила. Здатні переносити захворювання і завдавати значної шкоди господарству людини. Є джерелом шовку, меду, ліків.
Виконати 

Немає коментарів:

Дописати коментар