понеділок, 11 березня 2019 р.

Практична робота. Матеріал для учнів 10 класу.

                           Практична   робота 

" Виявлення та опис нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння."

Методичні вказівки:
Мутації – це стійкі зміни генетичного апарату, що виникають раптово як у нестатевих (соматичні мутації), так і статевих (генеративні мутації) клітинах. Фактори, що спричиняють мутації називають мутагенними. Мутації можуть виникати у будь-яких клітинах організму, спричинювати різноманітні зміни генетичного матеріалу відповідно фенотипу. Залежно від характер змін генетичного апрату розрізняють мутації геномні, хромосомні та генні. Завдяки мутаціям з’являються нові алелі-основне джерело спадкової мінливості. Мутації можуть по-різному впливати на організми: спричинювати їхню загибель (летальні мутації), знижувати життєдіяльність (сублетальні мутації) або є не впливати на неї за певних умов довкілля (нейтральні мутації). Генні мутації –стійкі зміни окремих генів, спричинені порушенням послідовності нуклеотидів у молекулах нуклеїнових кислот (випадання певних нуклеотидів, поява зайвих, зміна порядку їхнього розташування. Геномні мутації пов’язані зі зміною кількості наборів хромосом, зі зміною числа хромосом окремих пар, перебудовою хромосом.
Хід роботи:
Дослід 1 . Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.
1.     Підготувати мікроскоп до роботи.
2.     При малому збільшенні мікроскопа розглянути препарати самця та самки, атлас нормальних форм дрозофіл. Звернути увагу на забарвлення мух, наявність і розміри крил.
3.Розглянути препарати мутантних форм дрозофіл. Звернути увагу на забарвлення комах, наявність, форму і розміри крил.
4.  Порівняти фенотипи нормальних і мутантних форм дрозофіл.
5.     Розгляньте наведені мутації мух, вкажіть види мутацій.


Немає коментарів:

Дописати коментар