понеділок, 29 лютого 2016 р.

Організми. Властивості організмів. Матеріал для учнів 5 класу.

   


                                     Організм i його властивості.
Світ живої природи барвистий і неповторний. Ти вже знаєш, наскільки різноманітні тіла живої природи - організми. Водночас організмам притаманні спільні властивості, ш;о відрізняють їх від тіл неживої природи.
У чому полягає відмінність організмів від тіл неживої природи
До складу тіл живої природи входять органічні речовини. Тіла неживої природи складаються з неорганічних речовин і здатні тривалий час зберігатися незмінними. Так, з давніх-давен височіють гори, течуть ріки, світить Сонце. Тіла живої природи такою сталістю не вирізняються.
З деякими спільними властивостями організмів, за якими вони відрізняються від тіл неживої природи, ти ознайомишся, розглянувши малюнок 120.
Живі організми ростуть і розвиваються. З паростка виростає могутнє дерево, з кошеняти - кіт, з дитини - доросла людина. Одні організми, наприклад дерева і риби, можуть рости впродовж життя, а інші, у тому числі й людина, тільки певний проміжок часу. Як бачимо, ріст і розвиток супроводжується збільшенням розмірів і маси тіла. Форма організмів також зазнає змін.
Ріст організмів відбувається завдяки надходженню поживних речовин. До організму тварин і людини поживні речовини надходять з їжею. Процес поглинання і засвоєння організмом речовин їжі називається живлення. Це ш;е одна властивість, яка відрізняє організми від тіл неживої природи.

Основними речовинами їжі, які організми отримують під час живлення, є білки, жири, вуглеводи. їх живі істоти використовують для побудови власного тіла.
Ще однією ознакою живої природи є дихання. Усім організмам для життєдіяльності потрібна енергія. Її вони отримують у процесі дихання, під час якого поглинається кисень і виділяється вуглекислий газ. Кисень потрібен для розщеплення органічних сполук. При цьому утворюються вуглекислий газ і вода й вивільняється енергія.
Отже, дихання - це процес, під час якого під дією кисню розщеплюються органічні речовини. При цьому виділяється енергія. Організми використовують цю енергію на різноманітні процеси: ріст, розвиток, розмноження, утворення білків, жирів і вуглеводів. Саме у вивільненні енергії, яка міститься в органічних речовинах, і полягає значення дихання для організмів.
Таким чином, речовини, які надходять в організми під час живлення, використовуються не лише на побудову їхнього тіла. Вони ще беруть участь в утворенні життєво необхідної енергії. Непотрібні організму речовини (наприклад, вуглекислий газ, що утворюється під час дихання) виводяться з нього назовні. Розглянуті явища відбуваються тільки в живій природі і мають назву обмін речовин і енергії.
Скільки б не існував організм, з часом він гине. Та на Землі кількість організмів не зменшується. Це відбувається завдяки розмноженню організмів. Розмноження -здатність організмів відтворювати собі подібних. Потомство повторює будову, поведінку, спосіб життя батьків. Завдяки розмноженню життя на нашій планеті продовжується з покоління в покоління.

Немає коментарів:

Дописати коментар