вівторок, 2 лютого 2016 р.

Дистанційне навчання.Опрацювати параграф 34.Матеріал для учнів 6 класу.                                                    Суцвіття

Пригадайте будову та функції квітки.
Квітки за розмірами бувають великими і дрібними. Великі квітки зазвичай розташовані на рослині поодиноко (наприклад, у тюльпана, маку). Дрібні ж квітки, навпаки, здебільшого зібрані в групи (у пшениці, берези, моркви та ін.).
Пагони, що несуть на собі групу квіток, розташованих у певному порядку, називають суцвіттям.
Які бувають типи суцвіть? За характером галуження головної осі й розміщення квіток розрізняють суцвіття прості та складні. Простим суцвіттям властива лише одна нерозгалужена вісь. До простих суцвіть належать, наприклад, китиця, зонтик, щиток, головка, сережка, кошик, колос, початок (мал. 143).
Китиця - просте суцвіття, у якого на видовженій головній осі квітки кріпляться почергово за допомогою квітконіжки приблизно однакової довжини (наприклад, у смородини, черемхи, конвалії, люпину). Зонтик - суцвіття, у якого основна вісь укорочена, а від її верхівки відходять поодинокі квітки, які завдяки різній довжині квітконіжок розташовані майже в одній площині (наприклад, у цибулі, вишні, часнику). Щиток - суцвіття, уздовж головної осі якого розміщені квітки на квітконіжках різної довжини. При цьому квітконіжки нижніх квіток довші, ніж квітконіжки верхніх квіток. Унаслідок такого розміщення квіток усі вони розташовані майже на одному рівні (наприклад, у яблуні, груші, сливи). Колос - суцвіття, схоже на китицю, але із сидячими квітками (наприклад, у подорожника, осоки). Колос із потовщеною віссю має назву початок (суцвіття жіночих квіток кукурудзи).
Суцвіття головка має вкорочену і потовщену головну вісь із квітками на вкорочених квітконіжках (як у конюшини). Суцвіття кошик складається із сидячих квіток, розміщених на розширеній тарілкоподібній головній осі. Знизу ця вісь вкрита численними зеленими листками (наприклад, у соняшнику, айстри). Тому зовні таке суцвіття нагадує окрему квітку.
Складні суцвіття становлять собою сукупність простих суцвіть, зібраних на спільній осі. До складних суцвіть (мал. 144) відносять, наприклад, складний зонтик, волоть, складний колос. У суцвіття складний зонтик від вкороченої основної осі відходять бічні, що закінчуються простими зонтиками (у моркви, кропу). Суцвіття волоть складається з простих китиць (наприклад, бузок, виноград) або колосків (просо, рис, суцвіття чоловічих квіток кукурудзи). Ці суцвіття розташовані не на головній осі, а на її бічних відгалуженнях. Складний колос складається з розташованих уздовж головної осі простих колосків (наприклад, у жита, пшениці, пирію).
Яке значеипя суцвіть у житті рослин? Зібрані в суцвіття квітки -це пристосування рослин для поліпшення запилення. Наприклад, зібрані разом дрібні квітки (у калини, редьки, горобини) краще помітні для комах-запилювачів. У вітрозапильних рослин дрібні квітки, зібрані в суцвіття, краще вловлюють пилок з повітря (наприклад, у верби, тополі, кукурудзи). У суцвітті утворюється більша кількість плодів, ніж в окремих квітках. Це сприяє зростанню чисельності виду та його поширенню.
Узагальнимо знання
Квітки дрібних розмірів здебільшого зібрані в прості чи складні суцвіття.
Суцвіття збільшують імовірність запилення та кількість утворених плодів. Це сприяє зростанню чисельності виду та його розселенню.
Поповніть свій біологічний словник: прості та складні суцвіття.
Виберіть одну правильну відповідь
1.    Назвіть суцвіття, що належить до складних: а) кошик; б) волоть; в) зонтик;
г) початок.
2.    Назвіть прості суцвіття, які, зібрані разом, можуть утворювати складне: а) зонтик; б) головка; в) початок.
Дайте відповідь на запитання
1.    Що таке суцвіття?
2.    Які суцвіття називають простими, а які - складними?
3.    У чому полягає біологічне значення суцвіть?
Поміркуйте. Користуючись додатковими джерелами інформації, наведіть по три приклади простих і складних суцвіть, які мають рослини вашої місцевості.

Немає коментарів:

Дописати коментар