вівторок, 2 лютого 2016 р.

Дистанційне навчання . Матеріал для учнів 5 класу. Опрацювати параграф 33.Заповнити таблицю,

 


Грунт. Склад і властивості , утворення.

Ґрунт — особливе природне утворення. Відомо, що ґрунт — це верхній пухкий шар, який вкриває земну поверхню. Кожний знає, що на ньому ростуть трави, кущі, дерева. А чи можна ґрунт віднести до гірських порід? На гірських породах, наприклад піску, глині, граніті, рослини не ростуть.
Ґрунт має певну особливість — родючість. Саме це й відрізняє його від гірських порід. Родючість — це здатність ґрунту забезпечувати рослини поживними речовинами. Ось чому ґрунт називають особливим природним утворенням.
Грунт — це верхній пухкий шар земної кори, якому властива родючість.

Як утворюється ґрунт, ґрунт утворюється тривалий час в результаті складної взаємодії гірських порід, сонячного тепла, вологи, рослин і тварин. Гірські породи є основою для формування ґрунту і визначають його склад. Погодні умови зумовлюють наявність у ньому вологи. Численні тварини, які живуть у ґрунті, — черв’яки, мурашки, жуки, кроти, — розпушують ґрунт і покращують проникнення в нього води й повітря. Мікроорганізми розкладають рештки рослин, з яких утворюється перегній (гумус) (мал. 106).
Щоб уявити утворення ґрунту, можна подати такий спрощений запис:
Шар ґрунту на земній поверхні невеликий — від кількох сантиметрів до кількох метрів. Але його утворення триває століттями. При густому рослинному покриві й за сприятливих умов для виникнення шару ґрунту завтовшки 1-2 см потрібно близько 500 років.
Склад фунту. До складу ґрунту входять неорганічні й органічні речовини. Неорганічні речовини — це зруйновані тверді гірські породи, пісок, глина.
Проведемо досліди, щоб пересвідчитися, що входить до складу ґрунту.
Дослід 1. у стакан з водою вкинемо грудочку ґрунту. Будемо спостерігати, як до поверхні піднімаються бульбашки. Це вода витіснила повітря, яке було в ґрунті.
Дослід 2. Покладемо грудочку ґрунту на аркуш паперу. Розкачаємо його порожньою пляшкою або стаканом, ніби тісто на вареник. Будемо спостерігати, як на аркуші залишилася мокра пляма. Дослід доводить, що у ґрунті є вода. Виявити воду у складі ґрунту можна, нагріваючи його у відкритій посудині, якщо потримати над нею холодний предмет.
Органічні речовини, або перегній (гумус), утворилися з решток організмів. Саме в гумусі містяться речовини, необхідні для живлення рослин. Тому від його кількості залежить родючість ґрунту: чим більший вміст гумусу, тим родючіший ґрунт, тим вищим буде врожай сільськогосподарських культур.
Родючість ґрунту залежить від кількості в ньому
органічних речовин (гумусу, або перегною).
ґрунти майже повсюди вкривають суходіл. Вони дуже різноманітні, тому що утворюються за різних
природних умов, в Україні поширені чорноземи — найродючіші ґрунти у світі. Вони утворилися під багатою трав^янистою рослинністю степів. Шар чорнозему може бути понад 1 м. Чорноземи — величезне багатство, яке необхідно берегти.
Як діяльність людини впливає на ґрунти. Утворюється ґрунт дуже повільно. А зруйнувати його можна дуже швидко. До руйнування і збіднення ґрунтів може призвести неправильний його обробіток. Це, у свою чергу, може спричинити видування верхнього родючого шару вітром та змивання його поверхневими водами. Велику загрозу ґрунтам несуть яри, які руйнують великі площі землі.
Щоб зберегти ґрунти, потрібно правильно їх обробляти. Схили треба орати упоперек, щоб вода не могла стікати поздовжніми борознами і змивати родючий шар. Мінеральні добрива й отрутохімікати, які при надмірній кількості можуть забруднювати ґрунт, необхідно вносити в міру. Насадження лісозахисних смуг запобігає видуванню ґрунту вітром. Щоб зупинити ріст ярів, їх схили засаджують кущами і деревами.
Людина має дбайливо ставитися до ґрунтів, оберігаючи їх від виснаження та забруднення.
Будьте захисниками природи
Щорічно на Землі змивається дощами, видувається вітром близько 26 млрд. тонн родючого шару ґрунту. Які заходи ви можете запропонувати для захисту ґрунтів у своїй місцевості?
Скарбничка знань
Відомий учений Чарлз Дарвін так сказав про дощового черв'яка: «Мабуть, не знайдеш іншої тварини в світі, яка відіграла б таку велику роль у природі. Армія цих підземних копачів на 1 гектар ґрунту становить 130 тис. особин загальною масою близько 400 кг. За рік вони перевертають понад
ЗО т землі.
Перевірка знань
1.    Що таке ґрунт? Як він утворюється?
2.    Скільки років потрібно працювати природі, щоб створити ґрунт шаром 1 см?
3.    Що входить до складу ґрунту?
4.    Які ґрунти поширені у вашій місцевості? Чи родк>чі вони?
5.    Використовуючи різні джерела інформації, опишіть у зошиті властивості ґрунту, що поширений у вашій місцевості
. ( Заповнити таблицю у зошиті)

Немає коментарів:

Дописати коментар