вівторок, 9 вересня 2014 р.

                                    Будова і утворення  статевих клітин

Схема гаметогенеза

Гаметогенез — це процес утворення статевих клітин. Тварини мають диплоїдний набір хромо­сом. У процесі гаметогенезу, в основі якого ле­жить мейоз, утворюються гамети, що мають гаплоїдний набір хромосом. Гамети утворюють­ся у статевих залозах або спеціалізованих кліти­нах. У тварин це сім’яники та яєчники. Гамето­генез відбувається послідовно у трьох зонах і за­кінчується дозріванням гамет.


Зона розмноження. У ній містяться первинні статеві клітини з диплоїдним набором хромосом 2п. Клітини в цій зоні діляться шляхом мітозу, що сприяє збільшенню їх кількості.

Зона росту. У цій зоні поділ клітин не відбу­вається, у них диплоїдний набір хромосом. Вони збільшуються в об’ємі, нагромаджують поживні речовини. Ця зона нагадує інтерфазу.

Зона дозрівання. У цій зоні відбувається мейоз, остаточно формуються і дозрівають гамети.

Сперматогенез — процес утворення чоловічих статевих клітин — сперматозоїдів.

У зоні роз­множення у сперматогенній тканині в результаті мітозу утворюються численні клітини — сперматогонії (2n).

У зоні росту сперматогонії трохи збільшуються, і з кожної клітини розвивається сперматоцит І порядку, здатний до редук­ційного поділу.

В зоні дозрівання у процесі 1-ого поділу мейозу утворюються 2 сперматоцити II порядку, а потім у 2-ому поділі 4 гамети — сперматиди (n).

Усі 4 клітини, однакові за роз­міром, дозрівають і утворюють 4 сперматозоїди.
Сперматозоїди — невеликі рухливі клітини, що складаються з голівки, шийки та хвостика. Голівка повністю заповнена ядром з гаплоїдним набором хромосом. На загостреній передній час­тині розташовується апарат Гольджі зі спеціа­льними ферментами, що розчиняють оболонку яйцеклітини. В шийці знаходяться центріолі та численні мітохондрії, які забезпечують енер­гією сперматозоїд під час його руху. Хвостик служить для руху сперматозоїда і за будовою схожий із джгутиком в одноклітинних. Усі сперматозоїди, що утворюються, мають одна­кові розміри.

Оогенез — процес утворення жіночих стате­вих клітин — яйцеклітин.

У зоні розмноження в оогенній тканині формується велика кількість клітин — оогоній (2n). Вони розмножуються шляхом мітозу.

Кожна оогонія переходить у зону росту, починає інтенсивно збільшуватися в роз­мірах, накопичує поживні речовини у вигляді зерен жовтка. Вона перетворюється в ооцит І по­рядку. Процес росту ооцита значно трива­ліший, ніж сперматоцита.

У зоні дозрівання ооцит І порядку ділиться мейозом нерівномірно. Після 1-ого поділу утвориться 1 велика клітина — ооцит II порядку, в яку переходять усі поживні речовини, і 1 дрібна клітина — первинне полярне або напрямне тільце, де є лише ядро і відсутня цитоплазма. Після 2-ого поділу мейозу з ооцита II порядку утвориться знову 1 ве­лика клітина-яйцеклітина і 1 вторинне напрям­не тільце. З первинного напрямного тільця утво­ряться 2 дрібних вторинних напрямних тільця. Таким чином, під час оогенезу з кожної вихідної клітини утвориться 1 велика яйцеклітина (n) і 3 напрямних тільця (n), що гинуть. Напрямні тільця служать тільки для рівномірного роз­поділу хромосом під час мейозу.

Яйцеклітина — округла велика нерухома клітина, що містить ядро і багато поживних ре­човин у вигляді жовтка. Розміри яйцеклітин в різних видів тварин різні. Наприклад, у ссав­ців діаметр їх складає 0,2 мм-60 мкм, в амфібій
і риб — 3-5 мм, а в рептилій та птахів досягає декількох сантиметрів.
Наприклад, розмір яй­цеклітини курки — 3 см. На верхньому полюсі яйцеклітини знаходиться зародковий диск, де розташовується ядро.
Яйцеклітина у будь-якого виду тварин завж­ди значно більша ніж його сперматозоїди. По­живні речовини яйцеклітини забезпечують роз­виток зародка на початковій стадії (у ссавців) або упродовж всього ембріогенезу (у птахів, рептилій).

Немає коментарів:

Дописати коментар