понеділок, 8 вересня 2014 р.

Методи вивчення організмів.
         Конспект для учнів 6 класу


 Щоб вивчати живі організми кожна наука і біологія також використовує різноманітні методи. До них належать:  порівняльно-описовий  експериментальний, моніторинг, моделювання, історичний.
За допомогою порівняльно-описового методу описують нові для науки види організмів, процеси чи явища. Однак часто замало просто описати новий вид організмів, процес, явище.  Щоб встановити своєрідність об’єкта досліджень, його необхідно порівняти з іншими подібними об’єктами, процесами чи явищами.
Експериментальний полягає в тому, що дослідники активно втручаються в будову об’єктів досліджень, перебіг процесів та явищ і спостерігають за наслідками такого втручання. Польові експерименти здійснюють у природних умовах. Лабораторні експерименти проводять у спеціально обладнаних приміщеннях. У таких дослідженнях часто використовують піддослідні організми, яких штучно розводять та утримують.
Моніторинг – постійне стеження за перебігом певних процесів в природі. Він дає змогу не тільки визначати стан певних об’єктів, а й прогнозувати можливі зміни, аналізувати їхні наслідки.
За допомогою моделювання учені прогнозують можливі наслідки тих чи інших процесів або явищ, створюють певні ідеальні об’єкти чи явища й порівнюють з ними реальні.
Будь-який накопичений матеріал потребує статистичної обробки.Історичний метод з’ясовує закономірності появи та розвитку організмів, становлення їхньої структури та функцій у ході геологічної історії Землі.
В основному ці методи будуть вивчатись у старших класах. Але головне, що необхідно знати – це: експериментальний метод є науковим. Припущення вчених під час багаторазових спостережень, але не підтверджені експериментами називають гіпотезою. Але коли припущення підтверджуються численними експериментами, то це вже стає теорією.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Доповнити схему.
Розробки уроків з біології 6 кл. до теми "Вступ"
                                 
Знайти пару:
1 - Систематика.А – Туберкульозна паличка.
2 – Ботаніка.Б – Білий гриб.
3 – Зоологія.В – Гербарій.
4 – Мікробіологія.Г – Царство.
5 – Вірусологія.Д – Горобець.
6 – Мікологія.Е – Вірус грибу.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Подумати над словами: квіти – улюблені супутники людини з давніх часів. Вони не лише милують зір, але й облагороджують душу.

VІ. Підведення підсумків уроку.

Біологію називають провідною наукою ХХІ ст. Без досягнень біології нині неможливий прогресивний розвиток людства!

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Підготувати повідомлення про:
-рослини в культурі та мистецтві;
-рослини в історії людства;
-рослини – індикатори;
-рослини в літературі…

Немає коментарів:

Дописати коментар