четвер, 4 вересня 2014 р.

            Організм. Властивості організмів.

            Рослини і тварини. Гриби і бактерії

            Конспект для учнів 8А класу.
Організм. Властивості організмів
Вивчення параграфа допоможе вам:
•    називати властивості організмів:
•    пояснювати відмінності мі ж організмами і тілами неживої природи.
Понятія про організми та їх властивості. Кит і карась, дубі ромашка, підосичник і ластівка — такі несхожі зовні тіла живої природи, але їх називають організмами. До них належать усі рослини, тварини, гриби, бактерії, які існують на нашій планеті.
Організми — тіла живої природи, які живляться, дихають, ростуть, розмножуються, реагують на зовнішні подразнення.
Перелічені властивості проявляються не окремо, а всі разом. Це дає можливість відрізняти організми від тіл неживої природи.
На планеті Земля мешкае дуже багато різноманітних організмів. Для полегшення їхнього вивчення вчені об'єднують організми у групи за певними ознаками. Одними з таких груп е види організмів. В один вид об'єднують організми, які мають однакову внутрішню і зовнішню будову. На мал. 116 зображено три види ластівок. Ці птахи досить поширені в Україні. їх чисельність сягає десятків тисяч. Але для науки — це лише три види організмів.


Розмноження. Корова і телятко, кінь і лоша, дуб і дубочок, курка і курчата — це лише кілька прикладів дорослих організмів та їхніх дитинчат. Зверніть увагу, з якою точністю наслідують нащадки будову і поведінку батьків. Властивість організмів давати потомство, яке має ознаки батьків, називається розмноженням (мал. 117). Ця властивість організмів забезпечує неперервність життя на Землі.
Здатність організмів відтворювати собі подібних
називається розмноженням.
Ріст і розвиток. Насіння пшениці, посаджене навесні у ґрунт, дає початок маленькому паростку. Поступово на ньому з’являються листочки, потовщується стебельце, і за кілька місяців паросток стає дорослою рослиною з колосом.
Мишенята народжуються голі, беззубі, ачерездвамісяці стають дорослими. Як бачите, в обох прикладах збільшувалися розміри та маса організмів, тобто відбувався ріст. Під час росту паростка і мишенят змінювалися не лише маса і розміри організмів, а виникали нові утворення: листочки і колос — у пшениці (мал. 118), хутро і зубки — у мишенят (мал. 119). Такі поступові зміни організмів називають розвитком.
Ріст — поступове збільшення розмірів, маси
організму.
Розвиток — зміни у будові організму та його частин.
Живлення і дихання. Організмам властиве живлення.
Живлення — це процес надходження в організм і
засвоєння ним поживних речовин.
У процесі живлення організми отримують різноманітні органічні та неорганічні речовини, що забезпечують їх ріст, розвиток та інші процеси життєдіяльності.

Необхідні для життя речовини в організм надходять із зовнішнього середовища. Непотрібні речовини, наприклад вуглекислий газ, неперетравлені рештки їжі, виводяться у зовнішнє середовище.
Організмам властиве дихання. Більшість організмів дихають киснем, що входить до складу повітря. У клітинах між киснем і органічними речовинами постійно відбувається багато хімічних явищ. Під час цього виділяється енергія, яку організми використовують для росту, розвитку, руху.
Подразливість. Організми здатні реагувати на вплив навколишнього середовища. Це називають подразливістю. Наприклад, за яскравого світла ми примружуємо очі або прикриваємо їх долонею; їжак згортається клубочком, якщо до нього доторкнутися; заєць тікає, побачивши наближення хижака.
Подразливістю називають здатність організму реагувати на зміни умов середовища.
Клітинна будова організмів. Усі організми складаються з клітин. Цим вони відрізняються від тіл неживої природи. Клітини всіх організмів мають подібну будову. їхніми основними частинами е клітинна мембрана, цитоплазма та ядро.
Клітинна мембрана захищає клітину від зовнішніх впливів. У цитоплазмі відбуваються різні хімічні явища. В середині клітини міститься ядро, яке керуе процесами життєдіяльності та зберігае спадкову інформацію.
Одноклітинні організми. Так називають організми, тіло яких складається лише з однієї клітини (мал. 120). До них належать більшість бактерій.
0 одноклітинні організми серед рослин, тварин, грибів. Розміри одноклітинних так само малі, як і розміри клітин. Тому їх ще називають мікроорганізмами.
Тіло одноклітинного організму утворене однією клітиною, яка здатна існувати самостійно.
Багатоклітинні організми. Тіло багатоклітинних організмів утворене величезною кількістю різноманітних клітин. На відміну від одноклітинних організмів, клітина багатоклітинного організму не може існувати самостійно, без зв'язку з іншими клітинами.

Тіло більшості багатоклітинних організмів складається з органів. Так, рослина має корінь, стебло, листок тощо, а тіло людини чи тварини — легені, серце, шлунок таінші. Кожен орган має своє призначення.
Скарбничка знань
Відкриття клітинної будови організмів стало значною подією. Воно датоване 1665 роком і було здійснено англійським дослідником на ім'я Роберт Гук. Дослідник захоплювався виготовленням збільшувальних приладів, у тому числі й мікроскопа. Упродовж кількох років Роберт Гук вивчав під власноруч сконструйованими мікроскопами дрібні тіла природи таіх частинки. Розглядаючи під мікроскопом тонкий зріз кори коркового дерева, природодослідник побачив численні комірки, подібні до бджолиних стільників. Роберт Гук назвав іх клітинами. У біологічній науці за вченим закріпилося звання першовідкривача клітини.
Станьте дослідниками природи
Проведть спостереження за домашньою твариною для виявлення в неї властивостей організмів.
Завдання 1. Спостерігайте за тим, як тварина живиться, рухається, реагує на різноманітні подразники.
Завдання 2. Запишіть властивості організмів, які вам вдалося виявити підчас спостереження.
Перевірка знань
1.    Які властивості організмів вам відомі?
2.    Які речовини необхідні людині для дихання і живлення? Звідки вон а їх отримує?
3.    За допомогою якого приладу можна розглянути клітинну будову організмів?
4.    Які тіла природи складаються з клітин: камінь, комета, козеня, сніжинка, равлик, волошка, роса, бурулька, опеньок?
5.    Чи можна бурульку, що «виростає, під дахом, віднести до організмів? Поясніть свою думку.

Рослини і тварини

Вивчення параграфа допоможе вам:
•    називати особливості рослин і ознаки тварин;
•    ознайомитись із різноман ітністю рослин і тварин.
Жива природаЗемлі надзвичайно різноманітна. Щоб орієнтуватися в ній, учені розрізняють чотири великі групи організмів: рослини, тварини, гриби, бактерії.
Різноманітність рослин. Рослини на земній кулі ростуть повсюди. Вони мають різну форму, розміри, тривалість життя. Це дає змогу здійснити їх поділ на певні групи. Представники різних груп рослин зображено на мал. 121.
Кількість клітин у складі організму зумовила поділ рослин на одноктшшні і багатоклітинні. 8а різноманітністю стебел виділяють дерева^ кущі й трав'янисті рослини. 8а тривалістю життя — однорічні^ дворічні то.багаторічні рослини. Айстра і помідор належать до однорічних рослин, морква, капуста — до дворічних, а троянда і дуб — до багаторічних.
Багато рослин мають лікувальні властивості. Це шавлія, ромашка, подорожник та інші. Такі рослини називаються лікарськими.

Різноманітність тварин. Як і рослини, тварини мешкаЕоть у різних куточках нашої планети. Це найчисельніша за кількістю видів група організмів. Черви, павуки, молюски, комахи, раки, жаби, риби, змії, птахи, звірі (мал. 122) належать до тварин.

За кількістю клітин, з яких побудоване тіло тварин, розрізняють одноклітинні і багатоклітинні тварини.
0 тварини теплокровні та холоднокровні, Так, птахи і звірі належать до теплокровних. Температура їхнього тіла постійна. А ящірки, риби (мал. 123) — холоднокровні. Температура їхнього тіла залежить від температури навколишнього середовища.
Відмінності рослин і тварин. Більшість рослин нашої планети мають зелений колір. Його надає речовина хлорофіл. Для живлення рослини використовують органічні речовини, які самі ж і створюють з вуглекислого газу і води. Відбувається це на світлі за участю хлорофілу. Вуглекислий газ листки поглинають із повітря, воду корінь вбирає з ґрунту (мал. 124).
Рослини живляться органічними речовинами, які створюють самі.

Рослини виділяють кисень, необхідний для дихання більшості організмів.
У тварин хлорофіл відсутній. Вони живляться готовими органічними речовинами, споживаючи рослини або інших тварин.
Відмінною рисою тварин є активний рух усім тілом чи окремими частинами тіла. Для цього тварини мають органи руху — плавці, ласти, ноги, крила. Хоча серед тварин зустрічаються й такі, які ведуть прикріплений спосіб життя. Через це вони можуть видаватися тілами неживої природи або рослинами (мал. 126).

На відміну від більшості тварин рослини ведуть прикріплений спосіб життя. Рухатися можуть окремі частини рослин, наприклад розкриваються і закриваються квітки, повертаються до світла листки.
Основною відмінною ознакою тварин від рослин є
живлення готовими органічними речовинами.
Ви знаете, що тварини бувають рослиноїдними, хижаками і всеїдними. Оскільки вони споживають різну їжу, то мають певні пристосування до її отримання. Так, хоботок метелика пристосований для добування рідкого нектару з квіток. Вовк має гострі зуби, якими шматує здобич. У пошуках їжі ці тварини активно рухаються.
Тварини, які оселяються на тілі інших організмів і звідти беруть речовини для живлення. Наприклад, блохи і воші, які живуть на шкірі інших тварин і людини.
Різними є органи рослин і тварин.
У тварин наявні органи чуття — зору, слуху, нюху, смаку, дотику (мал. 126). Вони допомагають орієнтуватися в просторі, розрізняти запахи і звуки, тепло і холод, шукати їжу, розпізнавати ворогів, турбуватися про потомство. У рослин органи чуття відсутні.
Таким чином, маючи спільні властивості (живлення, дихання, ріст, розвиток, розмноження, подразливість), рослини і тварини відрізняються за розглянутими ознаками.
Станьте дослідниками природи
Дослідження впливу температури, світла і вологості на проростання насіння Вам знадобляться: насіння квасолі, 4 стакани, вода.
На цьому занятті ви навчитеся: виявляти умови, необхідні для проростання насіння.
Завдання 1. У кожний стакан помістіть по 10 насінин в один шар.
Завдання 2. Перший стакан із сухим насінням поставте в тепле місце.
Завдання 3. У другий стакан покладіть добре змочену водою тканину. На ній розмістіть насіння квасолі і також поставте в тепле місце.
Завдання 4. У третій стакан додайте води, щоб вона вкрила насіння і заповнила півстакана. Залиште при кімнатній температурі.
Завдання 5. У четвертий стакан із квасолинами додайте трохи води і поставте в холодне місце.
Завдання 6. Спостерігайте, що відбувається з насінням у стаканах. У якому стакані насіння проросло?
Які умови проростання насіння ви перевірили дослілним шляхом?
Завдання 7. Результати спостережень запишіть у зошиті до таблиці.

Перевірка знань
1.    Назвіть особливості рослин.
2.    Які ознаки властиві тваринам?
3.    Чим тварини ві/ірізняються від рослин? Що у них спільного? 4.Чому в акваріуми потрібно вміщувати живі рослини, а не штучні?
5. Виконайте міні-проект «Тварини минулого,. Скористайтеся для цього науково-популярною літературою, мережею Інтерн ет. Підчас виконання проекту дотримуйтесь такого плану:
•    Коли і в яких умовах проживалатварина на нашій планеті.
•    Розміри, форма, покриви тіла тварини.
•    Спосіб та органи рухутварини.
•    Чим живиласятварина.
•    Якучені пояснюють зникнення тварини наЗемлі.

Гриби і бактерії

Вивчення параграфа допоможе вам:
• називати вілмінності грибів і бактерій від інших організмів:
•    наводити приклади грибів;
•    пояснювати значення бактерій у природі та житті людини.

Особливості фибів. Гриби мають ознаки і рослин, і тварин. Подібно до рослин, вони не рухаються, постійно ростуть. Проте гриби позбавлені хлорофілу і живляться готовими органічними речовинами, що отримують від інших організмів та з їх відмерлих решток. Цим гриби подібні до тварин. Більшість грибів має вигляд довгих ниток, які утворюють грибницю. Поживні речовини гриби вбирають усією поверхнею тіла.
Різноманітність грибів. У природі поширені шапинкові грнбн, грнби*паразити, цвілеві гриби, дріжджі (мал. 127).
У шапинкових грибів грибниця знаходиться у ґрунті. А для розмноження у них утворюється плодове тіло. Воно складається
з шапинки і ніжки (мал. 128).
Шапинковими грибами живляться мешканці лісу, наприклад різноманітні комахи, білки, кабани. Вживає гриби в їжу і людина. Такі гриби називають їстівними (мал. 129).Чимало грибів живуть на інших організмах. Тому їх називають гри-бами-паразитами (мал. 130). На пшениці, житі, смородині паразитують іржасті гриби. Пошкоджені ними рослини вкриваються плямами кольору іржі, звідси і назва грибів (мал. 131). Паразитуючи на рослинах, вони знижують їх урожай. Паразитичними грибами е гриби-трутовики. їх ви бачили на стовбурах дерев. Гриби-па-разити можуть жити на тілі людини
і тварин, викликаючи різні захворювання. Поширеними грибковими захворюваннями людини е деякі хвороби шкіри і нігтів.

Цвілеві гриби присутні всюди. Варто хлібу залежатися, як він вкривається цвіллю (мал. 132). їсти такий хліб не можна. Гниття фруктів і овочів також викликане цвілевими грибами. Але е серед цих грибів і дуже корисні. їх використовують у виготовленні антибіотиків, а також сортів твердого сиру.
Дріжджові гриби знає кожна господиня, бо без них не виготовити смачне і пухке тісто (мал. 133). Опинившись у розчині теплої води і цукру, дріжджові гриби швидко ростуть і розмножуються. Живляться дріжджі цукром і при цьому виділяють вуглекислий газ, який розпушує тісто.
Особливості бактерій. Бактерії надзвичайно поширені на земній кулі. Вони е в атмосфері, ґрунті, кратерах вулканів, на дні водойм, у тілах організмів. Бактерії виявлені на висоті близько 11 км від поверхні Землі. Птахи можуть піднятися у повітря лише на кілька ьсілометрів. Бактерії живуть навіть у льодовиках і гарячих джерелах, де температура сягає 90 °С.
Тіло бактерій складається з однієї клітини мікроскопічних розмірів. Проте, на відміну від інших організмів, у клітині бактерії відсутнє ядро. Форми бактерій різноманітні (мал. 13 4).
Одні бактерії живляться готовими органічними речовинами. Вони поглинають їх із навколишнього середовища через поверхню клітини. Інші бактерії, як і рослини, можуть самі створювати органічні речовини з неорганічних. Існують групи бактерій, здатні жити без кисню.
Бактерії — одноклітинні організми мікроскопічних розмірів. У клітинах бактерій відсутнє ядро.
Значення баюперій. Незважаючи на мікроскопічні розміри, роль бактерій у природі величезна. Серед них є корисні і шкідливі.
До корисних належать бактерії гниття, які розкладають органічні речовини відмерлих організмів на неорганічні. Утворені неорганічні речовини поглинають із ґрунту рослини і використовують для свого живлення.
Завдяки бактеріям гниття на планеті не накопичуються рештки рослин і тварин, а ґрунт збагачується поживними речовинами.
Без корисних бактерій неможливо виготовити кисломолочні продукти (сир, сметану, кефір, різні йогурти) (мал. 136), квасити плоди та овочі.
Ангіну, туберкульоз викликаЕоть хвороботворні бактерії. Тож серед бактерій е шкідливі для людини.
Скарбничка знань
Для лікування захворювань, викликаних бактеріями, використовують різноманітні лікарські препарати. Але ще до того, як IX винайшли, людина зрозуміла, що такі рослини, як часник, цибуля, звіробій, шавлія, наг^лки та інші, згубно діють на хвороботворні бактеріі'.Удомашніхумовахми ними користуємося до цього часу. Наприклад, при застуд розведений водою сік часнику і цибулі закапують у ніс, а почищені від лушпини я їхні шматочки розкладають у кімнаті. Вони виділяють речовини, які згубно впливають на хвороботворні бактерії. Подібні речовини виділяють хвойні рослини — сосна, ялина. Тому прогулянки хвойним лісом/іуже корисні.
Станьте дослідниками природи
Налийте у склянку 100 мл волди, додайте 10 г цукру
і покладіть півчайноі'ложки дрі)кджів. Накрийте рушником і поставте на одну добу в тепле місце. Після цього пол^івіть-ся, які зміни відбулися.
Перевірка знань
1.    Які ознаки характерні для грибів?
2.    На які групи подляють гриби? Які їхні особливості?
3.    Що вам відомо про будову бактерій?
4.    Яке значення бактерій у природі та житті люді ни?
5.    Як людина використовує бактерії?
6.    Порівняйте гриби з рослинами і тваринами, заповніть таблицю у зошиті.
7.    Учень захворів на ангіну. Як він має себе поводіти, щоб не заразити своїх родичів і друзів та ш видше одужати?
8.    Щоб запобігти зараженню хвороботворними бактеріями, слід дотримуватися правил гігієни. Пригадайте ці пра-ви лаз початкової школи, залучіть досвід вашої роди ни і запропонуйте правила захисту від хвороботворних бактерій.

Немає коментарів:

Дописати коментар