понеділок, 13 травня 2013 р.

Готуємось до річної контрольної роботи.                     Річне тематичне оцінювання учнів 11 класу
                                                               
І рівень ( завдання оцінюється 0,5 бала)

1.Ускладнення організації, яке приводить до формування типів і класів,- це: а)ароморфоз,б)ідіоадаптація,в) біологічний регрес,г) загальна дегенерація.
2Як людина може впливати на довкілля?
3.Приклад атавізму у людини: а) багатососковість б) два кола кровообігу,в)залишок третьої повіки, г) відросток сліпої кишки.
4.Людина своєю діяльністю створює стан біосфери: а) атмосферу, б) іоносферу, в) ноосферу, г) гідросферу
5.Що таке заповідник?
6.ДДТ- хімічний засіб захисту рослин від шкідників; це отрута яка діє повільно з продуктами в організм матері, а потім з молоком до дитини. Чи можна застосовувати цю речовину, якщо вона дає значний економічний ефект.

ІІ рівень ( кожне завдання оцінюється 0,5 бала)
1.Між видами однієї популяції можуть існувати взаємозвязки: а)боротьба з несприятливими умовами б) паразитизм,
в) хижацтво, г) конкуренція.
2.В основі генетичного критерію виду лежать ознаки: а) спосіб розмноження,б) однакова кількість хромосом,   в) однакова форма хромосом, г) здатність до схрещування
3.Основою біорізноманітності біогеоценозів є добір: а)штучний, б)усвідомлений,в) природний,г) методичний.
4.Чи завжди географічна ізоляція обумовлює видоутворення?
5.Які тварини мають ієрархічну структуру популяції?
6.Чому стан лісу часто погіршується після вирубування дуплуватих дерев?

ІІІ варіант ( кожна відповідь оцінюється 1 бал)
1.Дати порівняльну характеристику папоротей і голонасінних рослин.
2.Біомаса рослинної савани- 750г/м3.За правилом екологічної піраміди визначити площу (га) біоценозу, яка може прогодувати лева масою 250 кг у ланцюгу живлення: травянисті рослини – парнокопитні – лев. З указаних значень маси рослин та тварин 70% припадає на воду.
3.Пояснити утворення яскравих квіток з сильним ароматом у шипшини.

ІУ варіант ( кожна відповідь оцінюється 3 бали, одна на вибір)
1.Охарактеризувати заходи, яких треба застосувати щодо охорони природи, заповнивши таблицю:
Екологічна ситуація
Заходи запобігання
Погіршення стану водойм

Ерозія грунтів

Зменшення біологічного різноманіття екосистем

2. Охарактеризувати шляхи збереження видового різноманіття організмів.
3.Пояснити, чому процес видоутворення вважають необоротним.

Немає коментарів:

Дописати коментар