неділя, 12 травня 2013 р.

Готуємось до контрольної роботи.                                                      Тематичне оцінювання з теми «Розмноження та індивідуальний розвиток організмів»

                                            
1 рівень.( кожне завдання оцінюється 0,5 бала)

1.Індивідуальний розвиток організму –це: а) утворення зиготи, б)розвиток від заплідненої яйцеклітини до смерті організму, в)дробіння яйцеклітини.
2.Сперматозоїди  утворюються в: а) яєчниках, б) спермі, в) сімяниках;
3.Вказати який набір хромосом мають яйцеклітини: а) n?б)2n?в) 4n.
4.Під час овогенезу утворюються: а) сперматозоїди, б) яйцеклітини,
5.Період розвитку організму від зиготи до смерті називають: а) онтогенез, б)філогенез в)ембріогенез
6.Амеба розмножується: а) нестатево, б) поділом,в) спорами, г) статевим шляхом.

ІІ рівень ( кожне завдання оцінюється 0,5 бала)
1.Онтогенез –це розвиток організму: а) індивідуальний, б) історичний,в) зародковий
2 Зигота утворюється під час: а) злиття гамет, б) утворення гамет, в) поділу клітин.
3.Амеба розмножується: а) нестатево, б) статево, в) вегетативно, г) статевим шляхом.
4.У чому біологічна сутність статевого розмноження?
5. Які особливості будови яйцеклітин?
6.Які відмінності статевого та нестатевого розмноження?

ІІІ рівень ( правильна відповідь оцінюється в 1 бал)
1.Охарактеризувати простий життєвий цикл
2.Охарактеризувати вегетативне розмноження організмів різних царств.
3.Які особливості розмноження  ссавців?

ІУ рівень (правильна відповідь оцінюється 3 бали, вибрати одне питання.)
1.Заповнити таблицю:
Зародковий листок
Тканини та органи
Ектодерма

Ентодерма

Мезодерма

2.Охарактеризувати явище чергування поколінь у рослин.
3.Навести приклади організмів, яким притаманний партеногенез. Охарактеризувати  його біологічне значення.


Немає коментарів:

Дописати коментар