середа, 14 березня 2018 р.

Різноманітність водоростей,Матеріал для учнів 6 класу,


Виконати завдання

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ
                                      РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВОДОРОСТЕЙ.
Три найпоширеніші групи багатоклітинних водоростей — бурі, червоні та зелені, дві найпоширеніші групи одноклітинних водоростей — евгленові, діатомові. У XIX ст. вчені запропонували нази­вати всі «традиційні» наземні рослини — від невеличких мохів до велетенських дерев — вищими рослинами, а решту рослинних ор­ганізмів, позбавлених листків, стебел та коренів, — водоростями.
Водорості різноманітні за будовою (одноклітинні та багатоклі­тинні), своїми розмірами (мікроскопічні та макроскопічні), за­барвленням хлоропластів (жовті або коричневі, червоні, зеле­ні), середовищем існування (моря та прісні водойми, суходоли).
     Бурі водорості живуть переважно у морях, особливо — холод­них, на глибинах до 30 м, мають великі розміри і добре помітні без збільшуваль­них приладів,  є тільки багатоклітинними організмами, у них хлоропласти містять коричневий і жовтий пігменти. Ламінарія або морська капуста виглядає як широка жовто-коричнева стрічка довжиною до 5-7 м, яка у нижній частині вона звужується і переходить у цилін­дричну ніжку, яка закінчується роз­галуженнями — ризоїдами для прикріплення до кам'янистого ґрунту.
 
     Червоні водорості також є пере­важно морськими багатоклітинними організмами ( порфіра, філофора). Клітини водоростей мають у хлоропластах  червоні пігменти, що дає змогу уловлю­вати світло на досить великих глиби­нах — до 250 м (найбільші глибини, де можуть мешкати водорості), у вакуолі запасається багрянковий крохмаль).
 
       Зелені водорості зустрічаються майже всю­ди — у прісних водоймах та морях , у ґрунті та на корі дерев, навіть на снігу та льоду. Групи зелених водоростей включають як одноклітинних (хламідомонада, хлорела), так і багатоклітинних представників (приклад — прісноводна спірогіра, морська ульва, улотрикс, хара).

Спірогіра має вигляд нитки, що складається з однакових клітин, розташованих одна за одною, покрита шаром слизу, у кожній клітині є зелені спірально закручені стрічкоподібні хлоропласти, середину клітини займає велика вакуоля, в центрі якої на цитоплазматичних тяжах розта­шоване ядро.
 
Ульва (або зелений морський салат) росте на дні на відносно невеликих глибинах — до 5 м. виглядає як зелена пластинка розміром приблизно з долоню, і зовні нагадує порфіру.

1. Що спільного мають водорості з традиційними рослинами, які ми назива­ємо вищими?
Водорості є групою, до якої відносились попередники наземних рослин,  спосіб живлення рослинний завдяки фотосинтезу, їхні клітини мають хлоропласти, але у багатоклітинних водоростей значно простіша будова : відсутні тканини та немає поділу тіла на органи — листки, стебла, корені.

2. Які водорості (евгленові, діатомові, бурі, червоні або зелені) представлені ви­ключно одноклітинними, а які—виключно багатоклітинними організмами?
Виключно одноклі­тинними є діатомові (навікула) та евгленові (евглена) водорості. До бурих входять тільки багатоклітинні організми, які помітні без збільшувальних приладів.

3. В межах якої групи водоростей можна прослідкувати перехід від простої одноклітинної до складної багатоклітинної будови тіла?
Саме від зелених водоростей, споріднених із спірогірою та харою походять вищі рослини. На прикладі зелених водоростей можна простежити основні етапи поступового ускладнення будови тіла фотосинтезуючих організмів: від рухливих одноклітинних (хламідомонада) до од­ноклітинних нерухомих (хлорела), далі — до нерухомих бага­токлітинних організмів з простою будовою тіла у вигляді нитки (спірогіра) або пластинки (зелений морський салат — ульва) і, на­решті, до таких зелених водоростей, які навіть зовні нагадують вищі рослини (хара).

ЗАВДАННЯ
1. Охарактеризуйте практичне значення водоростей різних груп.
Водорості у ґрунті виділяють кисень, збагачують його, з них роблять ліки і біологічні добавки. З групи бурих водоростей ламінарію або морську капусту збирають, штучно вирощують на морських фермах, з інших добувають барвники, клейкі речовини, захисні плівки для документів. З червоних водоростей людина отримує цінну речовину — агар-агар (його додають у розчини для перетворення їх на желе, використовується при виготовленні фарб, косметичних гелів, у кондитерській промисловості (наприклад, при виробництві пастили та зефіру), дослідники використовують при вирощуванні культури бактерій, мікроскопічних грибів та водоростей тощо, добувають барвники. Зелені водорості використовують для очищення водойм, їстівну ульву розводять на  фермах.

2. Наведіть назви їстівних водоростей.
Їстівною з групи бурих водоростей є ламінарія або морська капуста (багата на йод і вітаміни та різноманітні корисні речовини ), з групи червоних водоростей їстівним є  червоний морський салат — порфіра, з групи зелених водоростей їстівною є ульва.

Немає коментарів:

Дописати коментар