субота, 11 березня 2017 р.

Рослини і тварини. Матеріал для учнів 5 класу.

  


                      Рослини і тварини

Жива природаЗемлі надзвичайно різноманітна. Щоб орієнтуватися в ній, учені розрізняють чотири великі групи організмів: рослини, тварини, гриби, бактерії.
Різноманітність рослин. Рослини на земній кулі ростуть повсюди. Вони мають різну форму, розміри, тривалість життя. Це дає змогу здійснити їх поділ на певні групи. Представники різних груп рослин зображено на мал. 121.
Кількість клітин у складі організму зумовила поділ рослин на одноктшшні і багатоклітинні. 8а різноманітністю стебел виділяють дерева^ кущі й трав'янисті рослини. 8а тривалістю життя — однорічні^ дворічні то.багаторічні рослини. Айстра і помідор належать до однорічних рослин, морква, капуста — до дворічних, а троянда і дуб — до багаторічних.
Багато рослин мають лікувальні властивості. Це шавлія, ромашка, подорожник та інші. Такі рослини називаються лікарськими.

Різноманітність тварин. Як і рослини, тварини мешкаЕоть у різних куточках нашої планети. Це найчисельніша за кількістю видів група організмів. Черви, павуки, молюски, комахи, раки, жаби, риби, змії, птахи, звірі (мал. 122) належать до тварин.

За кількістю клітин, з яких побудоване тіло тварин, розрізняють одноклітинні і багатоклітинні тварини.
0 тварини теплокровні та холоднокровні, Так, птахи і звірі належать до теплокровних. Температура їхнього тіла постійна. А ящірки, риби (мал. 123) — холоднокровні. Температура їхнього тіла залежить від температури навколишнього середовища.
Відмінності рослин і тварин. Більшість рослин нашої планети мають зелений колір. Його надає речовина хлорофіл. Для живлення рослини використовують органічні речовини, які самі ж і створюють з вуглекислого газу і води. Відбувається це на світлі за участю хлорофілу. Вуглекислий газ листки поглинають із повітря, воду корінь вбирає з ґрунту (мал. 124).
Рослини живляться органічними речовинами, які створюють самі.

Рослини виділяють кисень, необхідний для дихання більшості організмів.
У тварин хлорофіл відсутній. Вони живляться готовими органічними речовинами, споживаючи рослини або інших тварин.
Відмінною рисою тварин є активний рух усім тілом чи окремими частинами тіла. Для цього тварини мають органи руху — плавці, ласти, ноги, крила. Хоча серед тварин зустрічаються й такі, які ведуть прикріплений спосіб життя. Через це вони можуть видаватися тілами неживої природи або рослинами (мал. 126).

На відміну від більшості тварин рослини ведуть прикріплений спосіб життя. Рухатися можуть окремі частини рослин, наприклад розкриваються і закриваються квітки, повертаються до світла листки.
Основною відмінною ознакою тварин від рослин є
живлення готовими органічними речовинами.
Ви знаете, що тварини бувають рослиноїдними, хижаками і всеїдними. Оскільки вони споживають різну їжу, то мають певні пристосування до її отримання. Так, хоботок метелика пристосований для добування рідкого нектару з квіток. Вовк має гострі зуби, якими шматує здобич. У пошуках їжі ці тварини активно рухаються.
Тварини, які оселяються на тілі інших організмів і звідти беруть речовини для живлення. Наприклад, блохи і воші, які живуть на шкірі інших тварин і людини.
Різними є органи рослин і тварин.
У тварин наявні органи чуття — зору, слуху, нюху, смаку, дотику (мал. 126). Вони допомагають орієнтуватися в просторі, розрізняти запахи і звуки, тепло і холод, шукати їжу, розпізнавати ворогів, турбуватися про потомство. У рослин органи чуття відсутні.
Таким чином, маючи спільні властивості (живлення, дихання, ріст, розвиток, розмноження, подразливість), рослини і тварини відрізняються за розглянутими ознаками.

Немає коментарів:

Дописати коментар