субота, 4 березня 2017 р.

Організм. Властивості організмів.Матеріал для учнів 5 класу

 


                                      Організм. Властивості організмів

Вивчення параграфа допоможе вам:
•    називати властивості організмів;
•   пояснювати відмінності між організмами і тілами неживої природи.
Поняття про організми та їх властивості. Кит
і карась, дуб і ромашка, підосичник і ластівка — такі несхожі зовні тіла живої природи, але їх називають організмами. До них належать усі рослини, тварини, гриби, бактерії, які існують на нашій планеті.
Організми — тіла живої природи, які живляться, дихають, ростуть, розмножуються, реагують на зовнішні подразнення.
Перелічені властивості проявляються не окремо, а всі разом. Це дає можливість відрізняти організми від тіл неживої природи.
На планеті Земля мешкає дуже багато різноманітних організмів. Для полегшення їхнього вивчення вчені об’єднують організми у групи за певними ознаками. Одними з таких груп є види організмів. В один вид об’єднують організми, які мають однакову внутрішню і зовнішню будову. На мал. 116 зображено три види ластівок. Ці птахи досить поширені в Україні. їх чисельність сягає десятків тисяч. Але для науки — це лише три види організмів.
Пригадайте, чим тіла неживої природи відрізняються від тіл живої природи.
Мал. 116. Види ластівок: а — ластівка міська; б — ластівка сільська; в — ластівка берегова
Мал. 117. Дорослі організми та їх потомство
Розмноження. Корова і телятко, кінь і лоша, дуб і дубочок, курка і курчата — це лише кілька прикладів дорослих організмів та їхніх дитинчат. Зверніть увагу, з якою точністю наслідують нащадки будову і поведінку батьків. Властивість організмів давати потомство, яке має ознаки батьків, називається розмноженням (мал. 117). Ця властивість організмів забезпечує неперервність життя на Землі.
Здатність організмів відтворювати собі подібних називається розмноженням.
Ріст і розвиток. Насіння пшениці, посаджене навесні у ґрунт, дає початок маленькому паростку. Поступово на ньому з’являються листочки, потовщується стебельце, і за кілька місяців паросток стaє дорослою рослиною з колосом.
Мишенята народжуються голі, беззубі, а через два місяці стають дорослими. Як бачите, в обох прикладах збільшувалися розміри та маса організмів, тобто відбувався ріст. Під час росту паростка і мишенят змінювалися не лише маса і розміри організмів, а виникали нові утворення: листочки і колос — у пшениці (мал. 118), хутро і зубки — у мишенят (мал. 119). Такі поступові зміни організмів називають розвитком.

Мал. 118 Розвиток пшениці
Мал. 119. Розвиток мишенят
Ріст — поступове збільшення розмірів, маси
організму.
Розвиток — зміни у будові організму та його частин
Живлення і дихання. Організмам властиве живлення.
Живлення — це процес надходження в організм і
засвоєння ним поживних речовин.
У процесі живлення організми отримують різноманітні органічні та неорганічні речовини, що забезпечують їх ріст, розвиток та інші процеси життєдіяльності.
Необхідні для життя речовини в організм надходять із зовнішнього середовища. Непотрібні речовини, наприклад вуглекислий газ, неперетравлені рештки їжі, виводяться у зовнішнє середовище.
Організмам властиве дихання. Більшість організмів дихають киснем, що входить до складу повітря. У клітинах між киснем і органічними речовинами постійно відбувається багато хімічних явищ. Під час цього виділяється енергія, яку організми використовують для росту, розвитку, руху.
Подразливість. Організми здатні реагувати на вплив навколишнього середовища. Це називають подразливістю. Наприклад, за яскравого світла ми примружуємо очі або прикриваємо їх долонею; їжак згортається клубочком, якщо до нього доторкнутися; заєць тікає, побачивши наближення хижака.
Тварини отримують поживні речовини з навколишнього середовища
Основні частини клітини:
1 — клітинна мембрана;
2 — цитоплазма; 3 — ядро
Подразливістю називають здатність організму реагувати на зміни умов середовища.
Клітинна будова організмів. Усі організми складаються з клітин. Цим вони відрізняються від тіл неживої природи. Клітини всіх організмів мають подібну будову. їхніми основними частинами є клітинна мембрана, цитоплазма та ядро.
Клітинна мембрана захищає клітину від зовнішніх впливів. У цитоплазмі відбуваються різні хімічні явища. В середині клітини міститься ядро, яке керує процесами життєдіяльності та зберігає спадкову інформацію.
Одноклітинні організми. Так називають організмі, тіло яких складається лише з однієї клітини (мал. 120). До них належать більшість бактерій. Є одноклітинні організми серед рослин, тварин, грибів. Розміри одноклітинних так само малі, як і розміри клітин. Тому їх ще називають мікроорганізмами.
Тіло одноклітинного організму утворене однією клітиною, яка здатна існувати самостійно.
Багатоклітинні організми. Тіло багатоклітинних організмів утворене величезною кількістю різноманітних клітин. На відміну від одноклітинних організмів, клітина багатоклітинного організму не тоже існувати самостійно, без зв’язку з іншими клітинами.
Мал. 120. Різноманітність одноклітинних організмів: а — хламідомонада; б — евглена зелена; в — амеба; г — бактерія
Тіло більшості багатоклітинних організмів скла дається з органів. Так, рослина має корінь, стебло, листок тощо, а тіло людини чи тварини — легені, серце, шлунок та інші. Кожен орган має своє призначення.
Скарбничка знань
Відкриття клітинної будови організмів стало значною подією. Воно датоване 1665 роком і було здійснено англійським дослідником на ім'я Роберт Гук. Дослідник захоплювався виготовленням збільшувальних приладів, у тому числі й мікроскопа. Упродовж кількох років Роберт Гук вивчав під власноруч сконструйованими мікроскопами дрібні тіла природи та їх частинки. Розглядаючи під мікроскопом тонкий зріз кори коркового дерева, природодослідник побачив численні комірки, подібні до бджолиних стільників. Роберт Гук назвав їх клітинами. У біологічній науці за вченим закріпилося звання першовідкривача клітини.
Станьте дослідниками природи
Проведіть спостереження за домашньою твариною для виявлення в неї властивостей організмів.
Завдання 1. Спостерігайте за тим, як тварина живиться, рухається, реагує на різноманітні подразники
Завдання 2. Запишіть властивості організмів, які вам вдалося виявити підчас спостереження

Немає коментарів:

Дописати коментар