понеділок, 20 березня 2017 р.

Одноклітинні організми.Їх життєдіяльність та функції.Матеріал для учнів 10 класу.

Одноклітинні еукаріоти

 Мова піде про мікроорганізми, тіло яких яаляє собою лише одну клітину, але ця клітина, на відміну від бактерій, має ядро.
 Евглена зелене — це тварина чи рослина? Які малі організми гя водорості важливі для нашого життя?

До еукаріот відноситься більшість видів, які населяють нашу планету і відрізняються від бактерій тим, що їхні клітини мають ядро.
Ядро еукаріот містить молекули ДНК, організовані у хромосоми. Характерною ознакою еукаріот є також наявність мітохон-дрій. В еукаріот» які здатні до фотосинтезу, е хлоропласти. Цитоплазма саме еукаріотичних клітин містить більшість інших органел, зокрема лізосоми та різноманітні вакуолі.
Вукаріоти можуть бути як одноклітинними» так і багатоклітинними. Прикладами еукаріот е всі ті тварини, гриби, рослини, яких ви бачите без використання збільшувальних приладів.
Одноклітинні сукаріотч — це організми, що складаються з однієї еукаріотвганої клітини, яка часто зовсім не схожа на клітини багатоклітинних рослин, тварин або грибів. Хоча всі багатоклітинні еукаріоти походять від одноклітинних.
Інколи багатоклітинні еукаріоти, пристосовуючись до особливих умов середовища, «повертались» до одноклітинної будови. Прикладом таких організмів е відомі кожній господині одноклітинні гриби — звичайні пекарські дріжджі (мал. 39, є, ж). Наразі відомо понад 100 тис. видів одноклітинних еукаріот.
Одноклітинні еукаріотичні організми суттєво різняться за способами живлення. Частина одноклітинних еукаріот живиться гетеротрофно, інша частина — автотрофно. У гетеротрофних одноклітинних еукаріот розрізняють тваринний та грибний способи поглинання органічних речовин. При тваринному способі клітина захоплює тверді часточки їжі» і далі перетравлює їх у цитоплазмі, часто — в особливих оргапелях — травних вакуолях. При грибному способі клітини можуть поглинати лише розчинені органічні речовини, всмоктуючи їх всією поверхнею. Автотрофне живлення в одноклітинних еукаріот відбувається виключно завдяки фотосинтезу.

Мол. 39. Приклади одно клітин них еукаріот а—амеба; б — Інфузорія; в — комірцеві джгутиконосці; г—діатомові водорості; д — евгленова водорість; Є — одноклітинна Звлена водорість; Є, ж—одноклітинні гриби — дріжджі
Твариноподібні та рослиноподібні одноклітинні еукаріоти. Одноклітинних еукаріот із тваринним способом живлення називають одноклітинними твариноподібними організмами. Одноклітинних еукаріот з рослинним способом живлення відносять до одноклітинних водоростей. Крім того, багато одноклітинних еукаріот (як твариноподібних, так і рослиноподібних) здатні поглинати поживні речовини грибним способом — шляхом всмоктування їх всією поверхнею клітини.
Наприклад, одноклітинна водорість евгліна (мал. 39, д), яку Інколи помилково називають «напівтвариною-напіирослиною», має зелені хлоропласти, і за наявності світла живиться завдяки фотосинтезу. Якщо ж у воді багато розчинених органічних речовин, а світла немає, евглена переходить на гетеротрофний (грибний) тип живлення, і навіть може при цьому ставати безбарвною. Евглена поглинає лише розчинені органічні речовини, всмоктуючи їх всією поверхнею клітини. До захоплення та перетравленая твердих часток їжі, тобто до тваринного живлення, евглена не здатна. З іншого боку, ам&би та деякі інфузорії (мал. 39, а, б), які належать до твариноподібних одноклітинних організмів, поглинають органічні речовини як тваринним, так і грибним способом, проте через відсутність хлоропластів не можуть живитись як рослини.
Поширення та значення. Одноклітинні еукаріоти поширені по всій Земній кулі. Вони мешкають в океанах, морях, різноманітних прісних водоймах, чимало їх зустрічається в ґрунтах. Серед них є паразити та взаємовигідні симбіонти тварин і рослин. Деякі з них здатні викликати тяжкі хвороби людини, наприклад, малярію та сонну хворобу.
У природі одноклітинні твариноподібні організми та водорості слугують їжею для багатьох тварин, особливо тих, що мешкають у воді. Сучасні представники світу одноклітинних еукаріот відіграють важливу роль у процесах самоочищення водойм, а рештки викопних одноклітинних твариноподібних організмів та водоростей використовуються геологами для визначення віку осадових порід та при пошуках родовищ корисних копалин, зокрема нафти.

Немає коментарів:

Дописати коментар