неділя, 4 квітня 2021 р.

Умови життя на планеті Земля. Чинники середовища. Матеріал для учнів 5 класу.

 Відео

Поняття про середовище життя. З усіх планет Сонячної системи життя існує лише на Землі. Ботут є всі необхідні умови: повітря, вода, достатньо світла і тепла. Одні організми живуть у воді,інші — на суходолі чи у ґрунті.

Пригадайте,

яке значення мають повітря,вода і ґрунтдля існуванняорганізмів.

Умови, в яких живуть організми, називають середовищем життя.

Па порівняно невеликій площі на суходолі обабіч екватора мешкає набагато більше організмів,

ніж на всьому материку Антарктида. Чим це можна пояснити? Поблизу екватора вдосталь світла, тепла і вологи, ніколи не буває зими. В Антарктидісвітла і тепла обмаль. Літо коротке і холодне. Тобтоумови життя в районі екватора набагато сприятливіші для організмів.

Усе те, що впливає на організми і своєю дією сприяє або заважає їх існуванню та розселенню, називають чинниками середовища життя.

Па організми впливають чинники неживої природи (мал. 124). Це освітленість, температура, повітря, вологість (для багатьох організмів — наявність питної води).

Крім чинників неживої природи, організми зазнають впливу інших організмів. Хто обізнаний з вирощуванням картоплі, той знає, що жуки і личинки колорадських жуків живляться її листям.Крони дерев заважають сонячному світлу проникати до трав’янистих рослин, що ростуть підними. Деякі тварини розносять насіння рослин,що сприяє їх розселенню. Птахи, які живляться комахами, уберігають сад від шкідників (мал.125). Все це приклади впливу чинників живоїприроди.

Безпосередній вплив людини на організми теж є чинником живої природи. Людина створює запо-

ВІДНІ території для збереження і примноження організмів. Наприклад, якби не було створено сприятливих умов дляжиття зубрів, їх сьогодні незалишилося б у живій природі(мал. 126).

Безконтрольним полюванням на тварин та виловом риби людина негативно впливає насередовище життя організмів.

Дедалі відчутнішим стає вплив господарської діяльності людини. Прокладання доріг,вирубування лісів на великих площах, зведення гребель несприятливо позначається на умовахжиття організмів, які там мешкають.

Різноманітні чинники середовища життя організмів можна об’єднати у три групи: чинники неживоїприроди, чинники живоїприроди, господарськадіяльність людини.

Наведіть приклади

тварин, які ведуть денний або нічнийспосіб життя.

Освітленість як чинник неживої природи. Цей

чинник неживої природи визначає добові, місячні та сезонні зміни у поведінці більшості тварин, а також їх здатність орієнтуватися у просторі. Тварини, які мають добре розвинені органи зору, успішно добувають їжу у світлий час доби. Наприклад,ластівки активні вдень і відпочивають уночі, колисвітла обмаль. Кажани, навпаки, вилітають зі своїх схованок після настання темряви. Людині та багатьом тваринам світло потрібне, щоб бачити предмети довкола себе.

Як ви вже знаєте, під дією світла рослини утворюють органічні речовини з неорганічних. При цьому виділяється кисень, необхідний для існування тварин і людини.

Світло впливає на ріст, цвітіння й плодоношення рослин.

На освітлених сонцем місцях ростуть світлолюбні рослини (сосна, береза, волошка), а тіневитривала папороть росте в затінку.

Температура. Особливе значення в середовищі життя організмів має температура. Від неї залежить перебіг хімічних явищ, що постійно відбуваються в тілах живих істот. У різних куточкахЗемлі тварини і рослини потребують неоднаковоїкількості тепла.

За помірної температури добре почуваються багато організмів (ластівки, шпаки, береза, дуб,бузок). Найвища температура, при якій існуютьдеякі бактерії, становить близько 4-100 °С. Пінгвіни мешкають при температурі, що буває нижче-50 °С. Деякі ящірки можуть витримувати температуру близько +50 °С. Проте для більшості видівтварин є несприятливою температура середовища+40 °С і вище.

Температура середовища має особливе значення для холоднокровних тварин (вужів, гадюк, жаб).Вони активні лише в теплу пору року.

Вологість. Значну частину маси тіла організмів становить вода. Рослинам вона потрібна для поглинання неорганічних речовин із ґрунту. Речовинидо всіх органів рослини теж транспортує вода. Вонабере участь у процесах живлення рослин. Отже, вологість повітря і ґрунту належить до важливихчинників середовища життя рослин.

Жаби, дощові черв’яки і деякі молюски здатні жити тільки у зволожених місцях. А для багатьохорганізмів, наприклад риб, медуз, водних рослин,вода є середовищем життя. Без води не відбувається перетравлення їжі у тварин і людини. Потрібнуїм воду вони отримують із спожитою їжею або підчас водопою.

Повітря. Більшість організмів дихають киснем, що міститься в повітрі. Тому наявність достатньої кількості повітря є важливою умовою життя.Вуглекислий газ, що входить до складу повітря,потрібний рослинам для живлення. Проте збільшення його кількості гальмує процеси дихання,негативно впливає на життя організмів.

Для організмів мають значення вологість і температура повітря. Тому їх невипадково називають у прогнозах погоди.

Освітленість, температура, вологість, наявність повітря є визначальними чинниками неживої природи, що впливають на живі організми.

Станьте дослідниками природи

Дослідіть вплив температури, освітленості, вологості на рослинах. Для цього оберіть рослину своєї місцевості і спостерігайте за нею не менше одного місяця. Фіксуйте зміни у рослині під вливом чинників середовища і в самих чинниках. За результатами спостереження підготуйте розповідь про вплив чинників середовища на рослину.

Немає коментарів:

Дописати коментар