четвер, 1 квітня 2021 р.

Практична робота для учнів 10 класу.

                                                Практична робота

Тема: " Порівняльна характеристика мітозу та мейозу. Складання аплікаційних схем мітозу і мейозу"

Мета: ознайомитись з особливостями клітинного поділу різних типів клітин та їх значенням для цілісного організму, узагальнити і систематизувати знання про процеси мітозу і мейозу, їх значення, на основі отриманих знань зробити порівняльний аналіз процесів мітозу і мейозу; навчитися визначати фази мітозу і мейозу на мікропрепаратах і мікрофотографіях; розвивати вміння порівнювати біологічні об’єкти та аналізувати їх особливості; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, навички самостійної роботи; уміння робити логічні висновки; формувати науковий світогляд та інтерес до вивчення біології.


Обладнання і матеріали: таблиця «Мітоз», «Мейоз», світлові мікроскопи, постійні препарати клітин на різних стадіях мітотичного і мейотичного циклу, малюнки та мікрофотографії різних стадій мітотичного та мейотичного поділу клітин, роздатковий матеріал.
1. Роздивіться всі схеми-малюнки клітинного циклу.

Опрацюйте малюнок на вибір:
Хід роботи:


1. Замалюйте схематично клітинний цикл, та підпишіть основні фази.


2. Розгляньте процес мітозу, та заповніть таблицю:

(накресліть в зошит таблицю та замалюйте малюнки фаз мітозу, бажано кольоровими олівцями)3. Розгляньте процес мейозу, та заповніть таблицю:

(роздрукуйте на вклейте в зошит таблицю "Фази мейозу та їх характеристика" (щоб не переобтяжитись), або накресліть в зошит таблицю та замалюйте малюнки фаз мейозу, бажано кольоровими олівцями)


4. Зробіть висновок про спільні та відмінні риси мітозу та мейозу, для цього складіть порівняльну характеристику мітозу та мейозу у вигляді таблиці:

(не забуваємо записувати назву таблиці)

"Порівняльна характеристика мітозу та мейозу"

Немає коментарів:

Дописати коментар