неділю, 23 лютого 2020 р.

Рух тварин. Матеріал для учнів 7 класу.


                                      РУХ ТВАРИН

Які особливості руху тварин? Рух - це переміщення складових частин клітини, самих клітин, органів організму й самого організму шляхом активної зміни положення чи форми. Жива природа наповнена рухами. Рухається цитоплазма в усіх живих клітинах, переміщується рідина в тканинах, змінюють свою форму клітини рослин, грибів і тварин, які мають несправжні ніжки, джгутики й війки, повертаються квітки чи листки рослин до світла. Рухаються й змінюють своє місце в просторі й самі вільноживучі організми.
Чи має якісь відмінності рух у тварин? Особливості руху тварин пов’язані із скоротливістю, що визначається на кожному з рівнів організму. На рівні молекул цю здатність зумовлюють особливі білки - актин і міозин. Саме вони утворюють скоротливі волоконця всередині клітин. Прояви руху на рівні клітин пов’язані також з органелами руху - псевдоподіями, джгутиками та війками. Велике значення для зміни форми клітин та руху тварин має відсутність у їхніх клітинах жорсткої клітинної оболонки. Тканинами тварин, що здатні до скоротливості, є м’язові. В організмі тварин розрізняють гладку та посмуговану м’язові тканини, які утворюють спеціальні скоротливі органи руху - м’язи. Гладкі й посмуговані м’язи формують м’язову систему в межах опорно-рухової.
Отже, РУХ ТВАРИН - здатність клітин чи організмів до активних взаємовідносин із середовищем, що виникає як результат скоротливості на різних рівнях організації життя.
Які є види руху тварин?
Рухи тварин можуть бути пасивними (повітря переміщує на павутинках павуків) та активними (біг у гепарда, плавання риб). І ті, й інші рухи відіграють свою роль у житті організмів, але специфічним для тварин є саме активний рух.
ЛОКОМОЦІЯ або АКТИВНИЙ РУХ ТВАРИН - це процес життєдіяльності, у якому беруть участь органели руху та органи руху для активного переміщення клітин чи організмів у просторі.
У тваринному світі всі типи активного руху, незалежно від того, чи забезпечуються вони рухами цитоплазми, чи рухами клітинних органел, чи органами руху, пов’язані із скоротливими елементами цитоплазми клітин - мікротрубочками. У залежності від їх розташування й способів взаємодії в клітині розрізняють амебоїдний, мерехтливий (війковий та джгутиковий) і м’язовий рухи.
Амебоїдний рух - це рух за допомогою несправжніх ніжок, які з’являються завдяки повільному перетіканню цитоплазми й зміні форми клітини. У губок такий рух властивий амебоцитам, які забезпечують живлення й перетравлювання часток їжі. Здатними до амебоїдного руху є і фагоцитарні клітини безхребетних та спеціалізовані лейкоцити хребетних, що здійснюють захист організму від чужорідних тіл.

Іл. 160. Амебоїдний рух лейкоцитів
Мерехтливий рух - це рух за допомогою джгутиків та війок, які є довгими чи короткими ниткоподібними цитоплазматичними виростами клітин з мікротрубочками всередині. Завдяки руху війок переміщуються війчасті черви, личинки безхребетних тварин, яйцеклітини у яйцепроводах та затримується пил у дихальних шляхах хребетних. Хвилеподібні скорочення джгутиків комірцевих клітин губок, травних клітин гідри підганяють воду з киснем і частками їжі. Ті ж джгутики допомагають рухатися сперматозоїдам і запліднювати яйцеклітину.

Іл. 161. Війчастий рух плоского черва
М’язовий рух - це рух за допомогою скоротливих органів м’язів, в утворенні яких беруть участь м’язові тканини. Найповільніше скорочуються гладкі м’язи, але вони працюють майже без втоми. У більшості безхребетних тварин ці м’язи утворюють всю мускулатуру тіла. У хребетних тварин гладкі м’язи утворюють стінки травного каналу, дихальних шляхів, кровоносних судин, сечового міхура. Посмуговані м’язи можуть швидко скорочуватися й розслаблюватися, що лежить в основі таких складних рухів, як робота серця, плавання, біг, політ, ковзання, стрибання тощо. Ці м’язи характерні для головоногих молюсків, членистоногих та хребетних.

Іл. 162. М'язовий рух гепарда
Уперше м’язи виникають у плоских червів. У цих тварин, а також у круглих і кільчастих, м’язи функціонують у складі шкірно-м’язового мішка. У кільчастих червів формуються примітивні кінцівки - параподії, що є парними виростами тіла в кожному сегменті. Членистоногі вже мають членисті багатофункціональні кінцівки, які в значній мірі посприяли їхньому пристосуванню до умов життя. У хребетних тварин здобування їжі, здійснення міграції, захист від ворогів уже пов’язані з парними плавцями або п’ятипалими кінцівками наземного типу. Способи активного переміщення тварин за допомогою цих органів руху дуже різноманітні: плавання, літання, біг, ходіння, ковзання, реактивний рух, крокування, стрибання, повзання та ін.
Отже, основні види руху в тварин пов'язані з певними органелами руху й органами руху, що здатні скорочуватися завдяки скоротливим білкам.
Від чого залежить тип симетрії тіла в тварин?
СИМЕТРІЯ ТІЛА - закономірне розташування подібних частин тіла організму щодо центру, осі чи площини симетрії. Формування різних видів симетрії тіла пов'язане з певним способом життя. У тварин виділяють два основних типи симетрії: радіальну й двобічну.
Радіально-променева симетрія (сферична, кулеподібна) - це симетричне розташування частин тіла навколо центра симетрії в радіальних напрямках. Цей тип симетрії властивий тваринам, які живуть у товщі води або на дні й зазнають з усіх сторін однакового впливу чинників (наприклад, у колоніальних коловерток, правильних морських їжаків).
Радіально-осьова симетрія - це симетричне розташування частин тіла навколо осі симетрії. Ця симетрія характерна для тварин, які ведуть малорухливий чи прикріплений спосіб життя. Радіальна симетрія характерна для багатьох кнідарій (гідри, медузи, коралові поліпи), а також для більшості голкошкірих (наприклад, для морських зірок).

Іл. 163. Симетрія тіла тварин: 1 - радіально-променева симетрія коловертки; 2 - радіально-осьова симетрія коралового поліпа; 3 - двобічна симетрія краба
Двобічна симетрія - це симетричне розташування частин відносно площини симетрії. Ця симетрія виникла в зв'язку з активним переміщенням у просторі. У двобічносиметричних тварин виникає диференціація на спинну та черевну сторони, оскільки ці частини тіла потрапляють у різні умови середовища. Завдяки такій симетрії тіло тварин уже матиме передній та задній відділи. Площину симетрії можна провести і вздовж тіла, яка поділяє його на ліву й праву половини. Таким чином, у двобічносиметричної тварини відрізняються верхня й нижня, передня й задня частини, і тільки права та ліва однакові й дзеркально відображають одна одну. Цей тип симетрії характерний для більшості тварин.
Отже, тварини мають два основних типи симетрії, які є відображенням їхнього способу життя.

1 коментар:

 1. In this fashion my partner Wesley Virgin's story begins in this SHOCKING and controversial VIDEO.

  As a matter of fact, Wesley was in the army-and soon after leaving-he discovered hidden, "self mind control" tactics that the CIA and others used to get whatever they want.

  As it turns out, these are the same methods tons of famous people (notably those who "became famous out of nothing") and elite business people used to become rich and famous.

  You probably know that you use less than 10% of your brain.

  That's really because most of your brainpower is UNCONSCIOUS.

  Maybe this conversation has even occurred IN YOUR own head... as it did in my good friend Wesley Virgin's head about seven years back, while riding an unlicensed, beat-up bucket of a car without a license and with $3 in his bank account.

  "I'm absolutely fed up with going through life check to check! When will I get my big break?"

  You've been a part of those those thoughts, isn't it right?

  Your own success story is going to happen. You just need to take a leap of faith in YOURSELF.

  CLICK HERE TO LEARN WESLEY'S SECRETS

  ВідповістиВидалити