неділя, 16 лютого 2020 р.

Транспорт речовин у тварин. Матеріал для учнів 7 класу.
Транспорт речовин у тварин

Транспорт речовин необхідний для багатоклітинних організмів. Цю функцію у більшості тварин виконує кровоносна система. Розрізняють незамкне-ну й замкнену кровоносні системи, які виконують важливі функції в організмі тварин.
Основні функції транспортної системи

Переносячи речовини (кисень, вуглекислий газ, поживні речовини, продукти обміну) між різними частинами тіла тварини, транспортна система зв’язує ці частини між собою. У дрібних тварин частина необхідних речовин може переміщуватися по тілу шляхом дифузії. Для великих тварин такого способу недостатньо — тільки транспортна система дозволяє швидко переміщувати ресурси цих тварин. Крім функції перенесення речовин, транспортна система часто виконує ще й захисну функцію. Наприклад, кровоносна система ссавців містить клітини, які знищують небезпечні мікроорганізми.
ОсоблиВості будоВи транспортної системи
Транспортна система є системою каналів, по яких рухається спеціальна рідина. У більшості тварин транспортні функції виконує кровоносна система.
Скоротливий орган
У кровоносній системі є спеціальний орган для забезпечення руху транспортної рідини. Це може бути серце або спеціальна скоротлива судина (мал. 33.1).
Судини
Канали для руху рідини представлені кровоносними судинами. Виділяють три типи таких судин: артерії, вени та капіляри. По артеріях рідина тече від скоротливого органа (вони мають найтовстіші стінки). По венах кров тече до скоротливого органа. Капіляри є найтоншими судинами. Вони здійснюють обмін речовин між транспортною рідиною і тканинами.
Транспортна рідина
Транспортні функції у тварин виконує кров або гемолімфа. Зазвичай термін «кров» використовують для рідини, яка переміщується тільки всередині судин і не потрапляє в порожнини тіла організму. Відповідно, якщо рідина на якихось ділянках виходить у порожнини тіла організму, то її називають гемолімфою.
Різноманітність транспортних систем
Виділяють два основні типи кровоносних систем — замкнену й незамкнену (мал. 33.2). Їхні основні ознаки описані в таблиці.
Особливості різних типів кровоносних систем
Тип
кровоносної
системи
Особливості будови Яка
рідина
циркулює
Які
тварини
мають
Незамкнена
кровоносна
система
Транспортна рідина на певних ділянках виходить із судин і потрапляє в порожнину тіла. Потім вона знову збирається в судини Гемолімфа Членис
тоногі,
молюски
Замкнена
кровоносна
система
Транспортна рідина циркулює тільки по судинах Кров Кіль-
чаки,
хребетні

Розвиток кровоносної системи й особливості будови серця залежать від розмірів і способу життя тварини. Маленькій дафнії вистачає кровоносної системи, яка складається з одного серця (мал. 33.3), а велетенський кит має складну замкнену кровоносну систему й серце, що складається із чотирьох камер.

Особливості будови серця хребетних тварин тісно пов’язані з особливостями їхнього дихання й способу життя. Пристосування до життя на суходолі й переходу від зябрового до легеневого дихання зумовили появу другого кола кровообігу, а також виникнення спочатку трьох, а потім і чотирьох камер у серці (мал. 33.4).

Не всяка транспортна система кровоносна

Не всі тварини мають кровоносну систему. Утім виконання транспортних функцій потребують усі організми, тому їх перебирають на себе інші системи. Так, у паразитичних сисунів транспортні функції виконує травна система (мал. 33.5). Вона в них може бути дуже розгалуженою і проникати в усі частини тіла. Чим більший розмір черв'яка, тим більш розгалуженою й складною є його травна система.
Колір транспортної рідини
Колір крові або гемолімфи залежить від складу речовин, які транспортують кисень, та ступеня насиченості киснем. Якщо ці речовини містять у своєму складі атом Феруму, то забарвлення крові червоне (хребетні, деякі членистоногі тощо), а якщо Купруму — то колір крові синій (головоногі молюски, деякі ракоподібні тощо). В окремих випадках сполуки Феруму надають крові незвичного кольору. Так, у деяких кільчаків кров має зелене або фіолетове забарвлення.
Запам'ятайте найВажлиВіше
У високорозвинених організмів транспорт речовин здійснюється завдяки кровоносній системі. Вона буває незамкненою (у молюсків, членистоногих) та замкненою (у кільчастих червів, безчерепних та хребетних). Кров в організмі рухається по судинах — артеріях, венах та капілярах.

1 коментар:

  1. As claimed by Stanford Medical, It's in fact the ONLY reason this country's women live 10 years more and weigh 42 pounds less than us.

    (By the way, it has totally NOTHING to do with genetics or some secret diet and EVERYTHING related to "HOW" they eat.)

    BTW, I said "HOW", not "what"...

    Click this link to discover if this easy test can help you find out your true weight loss potential

    ВідповістиВидалити