понеділок, 22 квітня 2019 р.

Розмноження та поширення грибів. Матеріал для учнів 6 класу.

  


к розмножуються гриби? Як розмножуються гриби Ви дізнаєтеся в цій статті. Які способи розмноження грибів? Гриби – це Царство живих організмів, що поєднують в собі ознаки тварин і рослин. Для грибів характерне розмноження трьома різними способами: статевим, безстатевим і вегетативним шляхами. Вегетативне розмноження грибів Дане розмноження відбувається без формування спеціальних органів. Будь-яка частина грибного міцелію дає життя новому організму. Вегетативне розмноження шапкових грибів застосовується людиною для розведення культури на поживних штучних середовищах. Одна з форм такого виду розмноження – утворення хламідоспор. Це клітини, які покриті товстою оболонкою і здатні тривалий час голодувати, переносити посуху і несприятливі умови навколишнього середовища. Ще одна форма вегетативного розмноження – брунькування клітин, фрагментація гіф на овальні або циліндричні клітини, які називаються Оїдії. Коли в навколишньому середовищі сприятливі умови, то клітини утворюють новий міцелій. Безстатеве розмноження грибів Ще один варіант як розмножуються гриби в лісі – безстатеве розмноження. Безстатеве розмноження грибів здійснюється за допомогою особливих спор, які формуються у величезній кількості. У одних видів спори утворюються ендогенним способом і називаються Спорангіоспори. Інші види грибів екзогенно формують спори на спеціалізованих гифах в міцелії. Тому вони називаються конідіями. Безстатеве розмноження грибів приклад: трутовий гриб виду «Ganoderma applanatum» протягом півроку щодня вивільняє величезну кількість спор. Одна колонія пеніцилінових грибів може утворювати до 400х106 спор. Вони поширюються в природі вітром, дощем, людиною, тваринами і комахами. Статеве розмноження грибів Даний вид розмноження відбувається також за допомогою спор. Тільки для їх утворення необхідний спочатку процес злиття спеціалізованих клітин і об’єднання ядер. Розмноження грибів спорами складається з декількох стадій: плазмогамія (злиття протоплазмового вмісту двох клітин), каріогамія (злиття ядер і формування диплоїдного ядра, який містить подвійний набір хромосом) і мейоз (редукційний розподіл ядра з гаплоїдним набором хромосом). Кінцевий результат статевого відтворення – утворення спор для розмноження. Спори, які виникли статевим шляхом, забезпечують збереження виду протягом тривалого несприятливого для вегетації часу і сприяють генетичній різноманітності грибів.Джерело: https://dovidka.biz.ua/yak-rozmnozhuyutsya-gribi/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

Розмноження грибів

Розмноження грибів здійснюється за допомогою спор, а також частинок міцелію, склероціїв та інших елементів. Будь-яка структура, яка може викликати розвиток молодого міцелію, називається діаспорою, або пропагулою. З урахуванням походження діаспори підрозділяють на спеціалізовані, які формуються саме для розмноження (спори), і неспеціалізовані (зокрема, шматочки міцелію).
Розмноження неспеціалізованими діаспорами називають вегетативним через те, що воно здійснюється за допомогою частин або елементів вегетативних тіл грибів. Щодо міцеліальних грибів слід зазначити, що вони розмножуються виключно за допомогою шматочків міцелію. Даний метод застосовують для розмноження багатьох видів грибів у культурі, наприклад печериць, літнього опенька, гливи, тощо.
Розмноження грибів 

Способи розмноження 

Спори грибів призначені виключно для розмноження. У їх структурі розрізняють одну чи кілька клітин, які мають мікроскопічні розміри. Потрапляючи в сприятливе середовище, невелика кількість спор дають початок новому міцелію. Більшість з них гинуть, тому всі гриби утворюють величезну кількість спор. Так, печериці дають приблизно 40 млн. спор на годину, трутовик - до 30 млрд.
З урахуванням походження і виконуваної функції спор у житті грибів виділяють два способи розмноження:
1. Спорами статевого розмноження (мейоспорами).
2. Безстатевого (мітоспорами). 
За допомогою мітоспор гриби масово розселяються на етапі вегетації при відсутності рекомбінації спадкових властивостей. При появі нових міцеліїв із мейоспор збільшується різноманітність грибів за рахунок рекомбінації ознак батьківських організмів. У багатьох грибів у життєвому циклі формуються як мітоспори, так і мейоспори. Але у деяких груп грибів - дейтероміцетів, об'єднуючих 30 тисяч видів, повністю редукована здатність до статевого розмноження. Вони утворюють тільки мітоспори.
Для формування мітоспор у грибів призначені особливі клітини (орган розмноження) - спорангії, або гілочки повітряного міцелію. Перші спори називаються спорангіоспорами, а другі, що утворюються екзогенно, - конідіями.
Спорангіоспори можуть бути нерухомими або з джгутиками, що дає їм можливість активно пересуватися. Це так звані зооспори, які переміщуються тільки у водному середовищі, а відповідно розмноження можливе тільки в присутності крапельно-рідкого середовища. Розмноження зооспор характерне для всіх груп первинно водних форм грибів. У наземних видів здатність до їх продукування втрачена.
У більшості грибів отримало широке поширення безстатеве розмноження за допомогою конідій. Ці структури формуються у вищих грибів з клітинним міцелієм на гіфах повітряного міцелію, частіше на спеціальних гілочках - конідієносцях. Вони дрібні і утворюються у величезних кількостях. Звільнення конідій здійснюється в більшості випадків пасивно, рідше можливо активне їх відкидання, як у нігроспори. У процесі еволюції у конідій з'явилися множинні адаптації, які сприяють їх поширенню.
Мейоспори формуються у грибів всередині або на поверхні особливих клітин, які називаються сумками, асками, або базидіями. Це органи розмноження грибів. Обширна група грибів - аскоміцети, або сумчасті - характеризуються формуванням сумок з мейоспорами. Базидії з мейоспорами формуються у великої групи базидіальних грибів, або базидіоміцетів (близько 30 тисяч видів). Звільнення базидіоспор або аскоспор відбувається за допомогою їх активного відкидання від базидії або аски. При злитті двох мейоспор утворюється зигота, яка при попаданні в сприятливі умови дає початок новому міцелію.
Як розмножуються гриби? Як розмножуються гриби Ви дізнаєтеся в цій статті. Які способи розмноження грибів? Гриби – це Царство живих організмів, що поєднують в собі ознаки тварин і рослин. Для грибів характерне розмноження трьома різними способами: статевим, безстатевим і вегетативним шляхами. Вегетативне розмноження грибів Дане розмноження відбувається без формування спеціальних органів. Будь-яка частина грибного міцелію дає життя новому організму. Вегетативне розмноження шапкових грибів застосовується людиною для розведення культури на поживних штучних середовищах. Одна з форм такого виду розмноження – утворення хламідоспор. Це клітини, які покриті товстою оболонкою і здатні тривалий час голодувати, переносити посуху і несприятливі умови навколишнього середовища. Ще одна форма вегетативного розмноження – брунькування клітин, фрагментація гіф на овальні або циліндричні клітини, які називаються Оїдії. Коли в навколишньому середовищі сприятливі умови, то клітини утворюють новий міцелій. Безстатеве розмноження грибів Ще один варіант як розмножуються гриби в лісі – безстатеве розмноження. Безстатеве розмноження грибів здійснюється за допомогою особливих спор, які формуються у величезній кількості. У одних видів спори утворюються ендогенним способом і називаються Спорангіоспори. Інші види грибів екзогенно формують спори на спеціалізованих гифах в міцелії. Тому вони називаються конідіями. Безстатеве розмноження грибів приклад: трутовий гриб виду «Ganoderma applanatum» протягом півроку щодня вивільняє величезну кількість спор. Одна колонія пеніцилінових грибів може утворювати до 400х106 спор. Вони поширюються в природі вітром, дощем, людиною, тваринами і комахами. Статеве розмноження грибів Даний вид розмноження відбувається також за допомогою спор. Тільки для їх утворення необхідний спочатку процес злиття спеціалізованих клітин і об’єднання ядер. Розмноження грибів спорами складається з декількох стадій: плазмогамія (злиття протоплазмового вмісту двох клітин), каріогамія (злиття ядер і формування диплоїдного ядра, який містить подвійний набір хромосом) і мейоз (редукційний розподіл ядра з гаплоїдним набором хромосом). Кінцевий результат статевого відтворення – утворення спор для розмноження. Спори, які виникли статевим шляхом, забезпечують збереження виду протягом тривалого несприятливого для вегетації часу і сприяють генетичній різноманітності грибів.Джерело: https://dovidka.biz.ua/yak-rozmnozhuyutsya-gribi/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

Немає коментарів:

Дописати коментар