неділя, 7 квітня 2019 р.

Репродукція еукаріот . Матеріал для учнів 10 класу.


Репродукція еукаріотичних клітин


Генетичний матеріал в еукаріотичних клітинах
Клітини еукаріотів відрізняються від клітин прокаріотів більш складною будовою, насамперед наявністю таких клітинних структур, як ядро, розвинена мережа внутрішньоклітинних мембран, мітохондрії та пластиди. Еукаріотичне ядро містить велику кількість генетичного матеріалу, що представлений, як правило, кількома десятками молекул ДНК. Комплекси цих молекул ДНК з білками називають хромосомами.
Набір хромосом у ядрі клітини, що характеризується їх числом, розміром і формою, називають каріотипом. Каріотип є видоспецифічною характеристикою, тобто різні біологічні види мають різні каріотипи (мал. 78.1).
Соматичні й статеві клітини
Багатоклітинні еукаріотичні організми мають різні типи клітин, які спеціалізуються на виконанні різних функцій. Усі клітини поділяють на соматичні та статеві.
Статевими клітинами (гаметами) називають клітини, спеціалізовані на функції статевого розмноження. Вони містять половинний набір генетичного матеріалу і під час злиття одна з одною утворюють першу клітину нового організму.
Соматичними клітинами називають усі інші типи клітин, з яких будується тіло організму.
Число хромосом у соматичних клітинах особини або виду називають диплоїдним (подвійним) і позначають 2n. Так, у людини 2n = 46.
У статевих клітинах число хромосом називають гаплоїдним (одинарним) і позначають n. У людини n = 23 (мал. 78.2).

Мал. 78.1. Каріотипи під мікроскопом
Число хромосом у представників різних біологічних видів
Вид
Число хромосом
Малярійний плазмодій
2
Радіолярія
1600
Плодова мушка
8
Комар-пискун
6
Річний рак
116
Равлик садовий
54
Короп
104
Окунь звичайний
28
Жаба
24
Гуска
80
Курка
78
Заєць
48
Домашня кішка
38
Собака
78
Корова
60
Кінь
64
Віслюк
62
Слон
56
Шимпанзе
48
Людина
46
Папороть
1260
Ялина
24
Модрина
24
Сосна
24
Пшениця-однозернянка
14
Пшениця тверда
28
Пшениця м’яка
42
Кукурудза
20
Картопля
48
Горох
14
Вишня
32
Груша
34
Яблуня
34
Непрямий поділ еукаріотичних клітин
Процес поділу еукаріотичних клітин значно складніший порівняно з поділом прокаріотів. Еукаріотичні клітини розмножуються шляхом спеціально вироблених механізмів непрямого поділу — мітозу і мейозу.
Ускладнення генетичного апарату еукаріотів, наявність у їхніх клітинах не однієї, а багатьох молекул ДНК створило проблему їх рівномірного розподілу під час поділу. Для вирішення цієї проблеми в ході еволюції виник спеціальний механізм поділу — мітоз. Поява статевого розмноження призвела до виникнення мейозу — особливого типу клітинного поділу для утворення спеціалізованих статевих клітин.

Мал. 78.2. Хромосомний набір людини

Немає коментарів:

Дописати коментар