неділя, 22 жовтня 2017 р.

Виконати завданя.Матеріал для учнів 11 класу.


Тести з генетики

Тести з генетики

Результат пошуку зображень за запитом "генетика"
1. Який генотип містить однакові алелі певного гена?
         А Аа
         Б Вв
         В Сс
         Г АА
2. У якій складовій ядра еукаріотичної клітини містяться гени?
         А каріоплазмі
         Б ядерній мембрані
         В ядерній порі
         Г хроматині
3. Визначте правильний запис хромосомного набору чоловіка.
         А 44 аутосоми + ХХ
         Б 22 аутосоми + Х
         В 44 аутосоми + ХY
         Г 22 аутосоми + Y
4. Який хромосомний набір жінки?
         А 44 аутосоми + ХХ
         Б 22 аутосоми +Х
         В 44 аутосоми + ХY
         Г 22 аутосоми + Y
5. Який серед наведених генотипів гетерозиготний?
         А Аа
         Б АА
         В аа
         Г вв
6. Як називають метод генетичних досліджень, за якого для вивчення особливостей успадкування різних ознак і встановлення характеру успадкування низки спадкових хвороб вивчають родовід людини:
         А близнюковий
         Б генеалогічний
         В цитогенетичний
         Г біохімічний
7. Як називається здатність організмів набувати нових ознак у процесі онтогенезу?
         А спадковість
         Б мінливість
         В мутація
         Г модифікація
8. У своїй роботі Грегор Мендель застосовував метод дослідження, за якого схрещував батьківські форми, що відрізнялись за певними ознаками, та спостерігав появу цих ознак у ряді поколінь. Як називається цей метод?
А гібридологічний
Б біохімічний
В цитогенетичний
Г генеалогічний
9. Укажіть рецесивний гомозиготний генотип:
         А Вв
         Б Аа
         В АА
         Г аа
10. Укажіть генотип рослини гороху з жовтим гладеньким насінням (жовтий колір і гладенька форма – домінантні ознаки).
А аавв
Б АаВв
В ааВв
Г ААвв
11. Як називаються кодуючі ділянки генів?
         А структурні гени
         Б екзони
         В інтрони
         Г регуляторні гени
12. Які гамети можуть утворитися в особини з генотипом ААВВ?
         А ВВ
         Б АВ
         В АА
         Г Ав
13. Вкажіть, які гамети утворюються в особин з генотипом АаВВ?
         А Аа, Вв
         Б АВ, аВ
         В Аа, ВВ
         Г Ав, АВ
14. Визначте фенотип рослини гороху з генотипом ааВв (жовте забарвлення і гладенька форма насіння – домінантні ознаки, зелене забарвлення і зморшкувата форма насіння – рецесивні ознаки).
А насіння зелене зморшкувате
Б насіння жовте гладеньке
В насіння жовте зморшкувате
Г насіння зелене гладеньке
15. Вкажіть ознаки, які є альтернативними:
         А темне забарвлення очей і світле волосся
         Б біле забарвлення квітки і зелене забарвлення стебла
         В короткі пальці на руках і високий зріст
         Г темна і світла емаль зубів
16. Сперматозоїд і яйцеклітина подібні між собою за:
         А кількістю поживних речовин
         Б розміром клітин
         В кількістю оболонок клітин
Г кількістю хромосом
17. Розподіліть генотипи за вказаними нижче критеріями.
Генотипи:
АаВв
вв
АА
ААВВ
аавв
Аа
Вв
ааВв
Критерії розподілу:
1) Алелі, якими представлені копії гена.
Розподіліть генотипи на дві групи: А) гомозиготи; Б) гетерозиготи.
2) Алелі, які проявляються у фенотипі.
Розподіліть генотипи на дві групи: В) домінантні; Г) рецесивні.
18. Установіть відповідність між співвідношеннями фенотипів у потомстві і видами схрещувань.
Фенотипи
Види схрещування
А 9:3:3:1
1 АаВВ х АаВв
Б 1:1
2 АаВв х аавв
В 1:1:1:1
3 АаВв х АаВв
Г 3:1
4 Аавв х аавв
5 ААВВ х аавв
19. Установіть відповідність між генетичними поняттями та явищами, які ними описуються.
Поняття
Явище
А Перший закон Менделя
1 при схрещуванні двох особин, що різняться за двома (та більше) ознаками, ознаки (і відповідні їм гени) успадковуються незалежно одна від одної
Б Неповне домінування
2 фенотип гетерозигот є середнім між фенотипами гомозигот
В Другий закон Менделя
3 при схрещування двох гомозиготних організмів, що різняться за однією парою альтернативних проявів ознаки, усе перше покоління виявиться одноманітним і нестиме прояв ознаки одного з батьків
Г Третій закон Менделя
4 при схрещуванні двох гетерозиготних нащадків першого покоління між собою в другому поколінні спостерігається розщеплення за фенотипом 3:1 у разі повного домінування
5 у кожній гаметі є тільки один алель певного гена

Немає коментарів:

Дописати коментар