субота, 7 жовтня 2017 р.

Практична робота №1 з екології для учнів 11 класу.Практична робота №1


Тема:Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи
Мета: визначити ступінь взаємодії людей та природи на різних етапах еволюції.
                                                                  Теоретичні відомості
Етапи становлення взаємовідносин між суспільством та природою
І. Період мисливсько – збиральницької  культури (від палеоліту (2 млн-25-30 тис. років тому) до неоліту (8-4 тис. років тому)). Це період накопичення знань про природу, пристосування людини до природи. У всіх регіонах розселення людей відбувається винищення великих тварин (перша глобальна екологічна криза).

ІІ. Період аграрної культури (від рабовласницького періоду до феодалізму). Людство завдало шкоди природі у зв’язку з розвитком хімії та одержанням перших кислот, пороху. Це період активного використання людиною природних ресурсів, взаємодії з природою. Глобальний тиск на природу був загалом ще незначним і локальним (зміна складу флори і фауни на території Близького Сходу, Північної та Центральної Африки).

ІІІ. Період індустріального суспільства (ХVIII ст. – перша половина ХХ ст.). Характеризується бурхливим розвитком фізики, техніки, атомної енергії, стрімким зростанням населення. Це період страшних за наслідками воєн, хижацької експлуатації природних ресурсів, локальних і регіональних екологічних криз.

ІV. Постіндустріальна епоха (останні 40-50 років). Розпочинається друга глобальна екологічна криза: виникнення процесу парникового ефекту, поява озонової діри та кислотних дощів, суперіндустріалізація, суперхімізація, суперспоживання і суперзабруднення всіх сфер.   

                                                                            Хід роботи
1.      Ознайомтесь з теоретичним матеріалом.
2.      Оцініть характер впливу людини на природу в різні історичні періоди за шкалою від 1 до 10.
3.      Схарактеризуйте етапи взаємодії суспільства і природи. Заповніть таблицю. 

Назва періоду
Тривалість
періоду
Знаряддя
праці
Влив
на природу
Кількість балів


4.      Побудуйте діаграму, що ілюструє характер впливу на природу.         
 5.      Зробіть висновок
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Немає коментарів:

Дописати коментар