середа, 11 жовтня 2017 р.

Селекція тварин.Матеріал для учнів 11 класу.

  


                                                       Теоретичні основи
В цілому селекція повинна розвиватися на основі законів генетики. Саме ця наука, що вивчає механізми спадковості і мінливості, дозволяє з допомогою різних впливів впливати на генотип, від якого, в свою чергу, залежить набір властивостей і ознак організму.
Селекція тварин: методи. Селекція рослин і тварин
Також методологія в селекції використовує досягнення інших наук. Це систематика, цитологія, ембріологія, фізіологія, біохімія, молекулярна біологія та біологія індивідуального розвитку. Завдяки високим темпам розвитку вищеперелічених напрямів природознавства відкриваються нові перспективи в селекції. Вже сьогодні дослідження в області генетики виходять на новий рівень, де можливо цілеспрямоване моделювання необхідних ознак і властивостей порід тварин, сортів рослин і штамів мікроорганізмів. Генетика відіграє визначальну роль у процесі вирішення селекційних завдань. Вона дозволяє, використовуючи закони спадковості і мінливості, здійснювати планування селекційного процесу таким чином, враховувати особливості спадкування конкретних ознак.

Добір вихідного генетичного матеріалу

Селекція тварин, рослин і мікроорганізмів може бути результативною лише за умови ретельного відбору вихідного матеріалу. Тобто правильність вибору вихідних порід, сортів, видів обумовлена вивченням їх походження та еволюції в контексті тих властивостей і ознак, якими потрібно наділити передбачуваний гібрид. У пошуку потрібних форм суворої послідовності враховується весь світовий генофонд. Так, першочерговим є використання місцевих форм з потрібними ознаками і властивостями. Далі здійснюється залучення форм, які ростуть в інших географічних чи кліматичних зонах, тобто використовуються методи інтродукції та акліматизації. В останню чергу вдаються до методів експериментального мутагенезу та генетичної інженерії.

Селекція тварин: методи

У цій області науки розробляються і вивчаються найбільш результативні спобличчя, що дозволяють виводити нові породи домашніх тварин і покращувати вже існуючі. Селекція тварин має свою специфіку, яка пов'язана з тим, що у тварин відсутня здатність розмножуватися вегетативним і безстатевим шляхом. Для них характерно тільки статеве розмноження. З цієї обставини випливає й те, що для виведення потомства обличчяна повинна досягти статевої зрілості, а це впливає на терміни досліджень. Також можливості селекції обмежуються тим, що, як правило, потомство обличчян є нечисленним. Основними методами виведення нових порід тварин, як і сортів рослин, можна назвати відбір і гібридизацію. Селекція тварин, спрямована на виведення нових порід, найчастіше використовує не масовий, а індивідуальний відбір. Це обумовлено тим, що догляд за ними більш індивідуалізований порівняно з доглядом за рослинами. Зокрема, за поголів'ям худоби чисельністю 100 обличчян доглядає близько 10 осіб. Тоді як на площі, де виростають сотні і тисячі рослинних організмів, працюють від 5 до 8 селекціонерів.

Селекція тварин: методи. Селекція рослин і тварин

Гібридизація

Одним з провідних методів є гібридизація. При цьому селекція тварин здійснюється шляхом інбридингу, неспорідненого схрещування і віддаленій гібридизації. Під неродственним схрещуванням розуміють гібридизацію обличчян, які належать до різних порід одного і того ж виду. Даний метод дозволяє отримати організми, що мають нові ознаки, які потім можна використовувати в процесі виведення нових порід або вдосконалення старих. Термін "інбридинг" походить від англійських слів, що означають «всередині» і «розведення». Тобто здійснюється схрещування обличчян, які належать до близкородственним формами однієї популяції. У випадку з тваринами мова йде про осіменінні близькоспоріднених організмів (мати, сестра, дочка і т. д.). Доцільність проведення інбридингу заснована на тому, що відбувається розкладання вихідної форми того чи іншого ознаки на ряд чистих ліній. Вони, як правило, володіють зниженою життєздатністю. Але якщо ці чисті лінії надалі схрестити між собою, то буде спостерігатися гетерозис. Це явище, яке характеризується появою у гібридних організмів першого покоління посилення певних ознак. Це, зокрема, життєздатність, врожайність і плодючість. Селекція тварин, методи якої мають досить широкі межі, використовує і віддалену гібридизацію, яка є процесом, прямо протилежне інбридингу. У цьому випадку схрещуються обличчяни різних видів. Метою віддаленій гібридизації можна назвати отримання тварин, у яких будуть розвинені цінні експлуатаційні властивості.
Селекція тварин: методи. Селекція рослин і тварин
Прикладами можуть бути схрещування осла і коня, яка і туру. Слід зазначити, що гібриди часто не дають потомства.

Дослідження М. Ф. Іванова

Відомого російського вченого М. Ф. Іванова з дитинства цікавила біологія.
Селекція тварин: методи. Селекція рослин і тварин
Селекція тварин стала об'єктом його досліджень, коли він вивчав особливості механізмів мінливості і спадковості. Серйозно зацікавившись цією темою, М. Ф. Іванов згодом вивів нову породу свиней (біла українська). Для неї характерні висока продуктивність і хороша пристосованість до кліматичних умов. Для схрещування використовувалася місцева українська порода, що добре пристосована до умов існування в степу, але володіла низькою продуктивністю і невисокою якістю м'яса, і англійська біла порода, що має високу продуктивність, але не пристосована до існування в місцевих умовах. Використовувалися методологічні прийоми інбридингу, неспорідненого схрещування, індивідуально-масового відбору, виховання умовами утримання. В результаті тривалої копіткої роботи був досягнутий позитивний результат.

Селекція тварин: методи. Селекція рослин і тварин

Перспективи розвитку селекції

На кожному етапі розвитку перелік цілей і завдань селекції як науки обумовлений особливостями вимог агротехніки і зоотехніки, етапом індустріалізації рослинництва і тваринництва. Для Російської Федерації досить важливим є створення сортів рослин і порід тварин, зберігають свою продуктивність у різних кліматичних умовах.

Немає коментарів:

Дописати коментар