неділя, 18 грудня 2016 р.

Лабораторна робота №10. Матеріал для учнів 10 класу.

                       ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№10Тема: Рух цитоплазми, явище плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин.

Мета: переконатися, що в клітинах рослин відбувається рух цитоплазми.
Обладнання та матеріали: світловий мікроскоп, предметне та накривне стекла, пінцети, препарувальні голки, фільтрувальний папір, дистильована вода, 9%-й розчин натрій хлориду, листок елодеї.

Цитоплазма еукаріотичної клітини має чітку структуру, яку формально поділяють на три частини: органели, включення та гіалоплазму цитозоль).У кожній клітині існує єди на систе мамембран, з якої формується ціла низка органел (ендоплазматична сітка, комп лекс Гольджі, лізосоми, включення й вакуолі). Мембранні органели пов’язані між собою функціонально і мають спільне походження.

Хід роботи
Завдання 1.Спостереження за рухом цитоплазми в клітинах листка елодеї канадської.
 
1. Підготуйте мікроскоп до роботи.
2. Приготуйте препарат живих клітин листка елодеї. Для цього цілий листок елодеї покладіть на предметне скло у краплину води, накрийте його накривним склом.
3. Розгляньте препарат при малому збільшенні мікроскопа. Знайдіть на препараті тонку ділянку, де добре видно клітини. Розгляньте цю ділянку при великому збільшенні.
 Замалюйте її.
4. Зверніть увагу на те, що цитоплазма притиснута до клітинних стінок. Клітини перебувають у стані повного насичення водою - у стані тургору. При великому збільшенні мікроскопа можна побачити рух цитоплазми та хлоропластів. Якщо треба, можна підігріти препарат до +38—40 °С, уводячи під накривне скло теплу воду або поклавши його на декілька хвилин під увімкнену настільну лампу.
5. Замалюйте схему руху хлоропластів.
6. Зробіть висновки.
Завдання 2.Спостереження  за явищем плазмолізу та деплазмолізу 
 
Плазмоліз (від грец. plasma — виліплене, оформлене та lysis —розкладання, розпад) — це відділення цитоплазми від оболонки призануренні клітини в гіпертонічний, тобто концентрованіший ззовні,розчин.
Деплазмоліз — це повернення цитоплазми клітин рослин зі стану плазмолізу у вихідний стан.

Хід роботи
1. Підготуйте мікроскоп до роботи.
2. Приготуйте предметне скло. За допомогою піпетки нанесіть на  нього краплю води.
3. Приготуйте препарат живих клітин листка елодеї: цілий листок елодеї покладіть на предметне скло, накрийте накривним.


4. Розгляньте препарат при малому збільшенні мікроскопа. Знайдіть на препараті тонку ділянку, де добре видно клітини. Розгляньте знайдену ділянку при великому збільшенні. Замалюйте її. Зверніть увагу на те, що цитоплазма притиснута до клітинних стінок. Клітини перебувають у стані повного насичення водою — стані тургору.

5. Щоб поспостерігати явище плазмолізу — відшарування цитоплазми із включеннями від клітинної стінки, — замініть воду під покривним склом на розчин натрій хлориду. Капніть піпеткою розчин натрій хлориду на край накривного скла, а з іншого боку прикладіть фільтрувальний папір для видалення води з-під накривного скла.
 Замалюйте побачене. Порівняйте побачене з мікрофотографіями.  
6. Щоб поспостерігати явище деплазмолізу — відновлення об’єму цитоплазми, — замініть розчин натрій хлориду під покривним склом на дистильовану воду.
 Замалюйте побачене.
6.  Зробіть висновок.

Немає коментарів:

Дописати коментар