неділя, 18 вересня 2016 р.

Різноманітність тварин та їх класифікація.Матеріал учням 7 класу.

Різноманітність тварин та їх класифікація


Основи систематики тварин
Нині на планеті Земля налічується кілька мільйонів видів живих істот, що різняться живленням, будовою та способом життя. Проте чимось відрізняючись, вони у чомусь і подібні. До того ж одні види настільки подібні, що розрізнити їх може лише спеціаліст після детального вивчення, інші різняться істотно (це помітить кожний), а ще інші взагалі не схожі, навіть здається, що вони не мають нічого спільного в будові й способі життя. Подібність живих організмів дає змогу вченим об’єднувати їх за ступенем спорідненості в певні групи.
Упорядкування всієї різноманітності живих організмів є одним з найважливіших завдань біології. Цим займається наука систематика (від грец. система — ціле, що складається з частин). Основи систематики заклав шведський природознавець Карл Лінней понад 250 років тому. У праці «Система природи» він описав і класифікував 10 000 видів рослин і 4200 видів тварин. Багато з того, що зробив Лінней, не втратило свого значення і сьогодні. Проте система Ліннея була недосконалою, бо він об’єднував організми у групи на підставі поодиноких ознак, які вважав дуже важливими, і не враховував ступінь спорідненості організмів. От і виходило, що таких різних тварин, як слон, мурахоїд, морж і панголін (це дивовижне звірятко, схоже на оживлену шишку, живе в Південній Америці), Лінней включив до однієї групи тільки тому, що вони мають одну подібну ознаку — незвичайну будову зубів. Система класифікації Карла Ліннея дістала назву штучної.
Сучасна систематика використовує багато ознак і враховує споріднені зв"язки видів, що допомагає об’єднати організми в систематичні групи за принципом їхньої спорідненості. Таку систему називають природною. Основна категорія систематики — вид.
Вид — це сукупність особин, які мають спільні ознаки, що відрізняють їх від інших особин. Представники одного виду схрещуються між собою, даючи здорове плідне потомство.
Назва виду складається з двох латинських слів, наприклад: Canis familiaris — собака свійський. Перше слово означає рід, а друге — вид тварини.
•   Можна сказати, що ці два латинських слова— «прізвище» та «ім’я» тварини. Наприклад, до родини Котячі належать і лев, і тигр, і леопард. Вони мають одне «прізвище» — «Пантера». Проте лев називається «Пантера на ім’я Лев», тигр — «Пантера на ім’я Тигр», а леопард — «Пантера на ім’я Леопард».
Отже, близькі види об’єднують у категорію рід, а близькі роди утворюють категорію родина. Наприклад, до родини Собачі належать, крім роду Собака, рід Лисиця і рід Песець. Близькоспоріднені родини утворюють ряди. Так, родина Собачі разом з родинами Котячі, Кунячі та іншими складають ряд Хижі. Ряди об’єднують у класи, а класи — в типи. Наприклад, ряд Хижі належить до класу Ссавці, що входить до типу Хордові (мал. 2).
Нарешті, всі типи утворюють царство Тварини.

Мал. 2. Схема класифікації хижих звірів.

Таким чином, в основу сучасної класифікації тварин покладено принцип об’єднання їх у групи за ознакою подібності будови, що вказує на ступінь їхньої спорідненості.
Наука, яка вивчає закономірності класифікації живих істот, називається систематикою. Сучасна систематика базується на принципі спорідненості окремих видів та цілих їх груп і являє собою природну систему організмів.
Видатні біологи України
Мечников Ілля Ілліч (1845—1916). Знаний біолог, академік, почесний член Петербурзької академії наук, Американської академії мистецтв і наук, Паризької академії наук. Народився в с. Іванівка Харківської області. Закінчив Харківський університет. Працював в Одеському університеті, був завідувачем Одеської бактеріологічної станції. Вивчав питання порівняльної будови тварин, особливості їх розвитку, сформулював першу теорію виникнення багатоклітинних тварин, один з авторів теорії зародкових листків.
Ковалевський Олександр Онуфрійович (1840—1901). Зоолог-еволюціоніст. Професор Київського та Одеського університетів, директор Севастопольської біологічної станції. Зробив вагомий внесок у вивчення особливостей розвитку морських безхребетних тварин, що допомогло з’ясувати шляхи еволюції тваринного світу. Один із засновників теорії зародкових листків, згідно з якою розвиток систем органів у тварин відбувається з певного шару клітин зародка.


Немає коментарів:

Дописати коментар