субота, 3 вересня 2016 р.

Тварина- живий організм.Основні процеси життєдіяльності. Матеріал для учнів 7 класу.                           Основні процесси життєдіяльності тварин Тваринам притаманні такі процеси життєдіяльності, як газообмін, рух, живлення, кровообіг, реакції на подразники довкілля, розмноження.
Характерні особливості тварин організмів:
1. Еукаріотичні організми.
2. Наявність актин-миозинового комплексу в клітинах (на відміну від рослин і грибів) .
3. Харчування, як правило, пов'язано з поглинанням частинок харчового субстрату організмом (на відміну від грибів)
4. Є мітохондрії, але відсутні хлоропласти (на відміну від рослин) .
5. Здатні (як правило) до активного пересування.
Життєві процеси багатоклітинних тварин здійснюють: покриви, органи руху, травлення, дихання, кровообігу, виділення, нервової системи з органами почуттів, внутрішньої секреції, розмноження. Відправлення будь-якого з органів вчинюються у повній взаємозв'язку і при взаємодії з усіма іншими органами, засвідчуючи про цілісність організму. Подібне ж простежується і в життєдіяльності структур одноклітинного тварини, особливо виражене у протозоа - інфузорій.Iнфузoрiя                
Малюнок 1.  Iнфузoрiя                                

Iнфузoрiя (мiкроскоп)    
Малюнок 2. Iнфузoрiя (мiкроскоп)  

Будова інфузорії, схематичне зображення
Малюнок  3.  Будова інфузорії, схематичне зображення. (1 – Пеликула, 2 – Передня сократительна вакуоль, 3 – ектоплазма, 4 – мікронуклеус, 5 – макронуклеус, 6 – предротова порожнина (перестом), 7- ендоплазма, 8 – глотка, 9 – травнева вакуоль, 10 – ріт (цитостом), 11 – задня сократительна вакуоль, 12 – тріхоциста, 13 – осязательні війки).   
 

Кожен орган функціонує як нерозривна частина єдиного організму. Наприклад, травна функція неможлива без впливу нервової системи, органів дихання та ін Прийом їжі, її механічна обробка, перетравлення, всмоктування, дефекація - всі ці складні процеси протікають з неодмінною участю інших органів.
Отже, в даному прикладі ми говоримо не про орган травлення, а про систему органів травлення як про взаємодіючих структурах. Органи вивчаються у всіх розділах систематичної частини зоології.
Розмноження - властивість живих організмів програвайте собі подібні особини. Тварини розмножуються безстатевим і статевим шляхом.
Видео   Безстатеве размноження інфузорії.

Один із основних процесів – це газообмін. Газообмін (біологічне) обмін газів між організмом і зовнішнім середовищем.  
Газообмiн у тварин (на прикладі будови дихальної системи мухи).                                  
Малюнок  4.  Газообмiн у тварин (на прикладі будови дихальної системи мухи).

Рух - один з головних відмітних ознак тварини. Якщо істота ворушиться, значить, воно живе. Деяким досить і такої крихти, іншим досконалий руховий апарат дозволяє показувати чудеса швидкості, спритності, витривалості і невимушеній грації. Складними рухами птахів і ссавців управляє головний мозок. Саме він розсилає потоки імпульсів по мережі нервових волокон, примушуючи кожну м'яз робити те, що від неї вимагається.

Тварини у русi.  
Тварини у русi.  
Тварини у русi.  
Тварини у русi.           
Малюнок  5. Тварини у русi.


Травлення - це складний фізіологічний процес, що полягає в механічній і хімічній обробці їжі, всмоктуванні поживних речовин, виділення не переварившиеся залишків їжі. Відповідно до цього травна система виконує чотири основні функції: секреторну, моторну, всмоктувальної і видільну.

                

 ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ТВАРИН ВІД РОСЛИН ТА ГРИБІВ


Пригадайте! Дайте визначення поняттям «гриби» й «тварини».
Поміркуйте
У 2012 році в лісах на острові Борнео американськими науковцями було виявлено новий вид організмів, який назвали Губка Боб Квадратні Штани на честь головного героя мультсеріалу телеканалу Nickelodeon. Чому науковці віднесли цей вид до грибів, а не до тварин чи рослин?
ЗМІСТ
Які відмінності тварин на рівні клітин?
Тварини, як і рослини та гриби, - представники еукаріотів, тобто організмів, клітини яких мають ядро. Окрім ядра, спільними ознаками в будові клітин, як Ви вже знаєте, є наявність цитоплазми з органелами та поверхневого апарату. Але між представниками цих груп існують відмінності в будові клітин.
У клітинах рослин і грибів над мембраною розташована щільна клітинна стінка з вуглеводів, яка обмежує рухливість тіла. У рослин вона побудована з целюлози, а в більшості грибів - з хітину. Тваринна клітина має лише клітинну мембрану з тонким надмембранним шаром, побудованим з вуглеводів. Клітинної щільної стінки в тваринних клітин немає. Це сприяє зміні форми клітин та активному способу життя тваринних організмів.
Іл. 12. Будова клітин: 1 - рослинної; 2 - тваринної, 3 - грибної
Ознакою відмінності рослинних клітин є наявність у цитоплазмі особливих органел - пластид. Більшість цих органел мають зелене забарвлення - це хлоропласти. Вони містять зелений пігмент - хлорофіл, з допомогою якого клітини рослин поглинають світло й утворюють органічні речовини з неорганічних. Безбарвні пластиди - лейкопласти - запасають поживні речовини, а помаранчеві та червоні пластиди - хромопласта - надають органам рослин відповідного забарвлення. Клітини грибів і клітини тварин пластид не мають, тому їм властиве гетеротрофне живлення.
У цитоплазмі рослинних клітин і клітин грибів є вакуолі, заповнені клітинним соком. Ось тільки в рослин вони великі, а в грибів - менші. У клітинах тварин вакуолі теж можуть бути, але вони дрібні і виконують інші функції, (наприклад, перетравлювання речовин чи накопичення продуктів обміну для видалення).
Клітини тварин, рослин та грибів відрізняються також включеннями. Це непостійні структури клітини, які виконують здебільшого запасаючу функцію. У клітинах рослин у вигляді включень запасаються вуглеводи й крохмаль, а в клітинах тварин і грибів - глікоген.
Отже, визначальними причинами відмінності тварин від рослин та грибів є їх особливості на рівні клітин, а саме:
1) відсутність жорсткої клітинної стінки; 2) відсутність пластид; 3) відсутність вакуоль з клітинним соком; 4) наявність включень з глікогеную.
Які відмінності тварин на рівні тканин, органів та систем органів?
Найбільш суттєвою особливістю організму тварин є спеціалізація тканин і всіх систем органів на здійсненні життєвих функцій.
Ви пам’ятаєте, що у вищих рослин формуються різні типи тканин: твірні, покривні, основні, провідні. Вони складаються з живих і мертвих клітин, між якими можуть бути більш-менш розвинені проміжки - міжклітинники. У тваринних тканинах, якими є епітеліальні, сполучні, м’язові та нервова, міжклітинників немає, клітини здебільшого живі, а проміжки між клітинами можуть бути заповнені міжклітинною речовиною. У грибів справжніх тканин і, відповідно, органів та систем органів немає.
Органи тварин дуже різноманітні й складаються з кількох типів тканин, але один із них завжди переважає і визначає його основну функцію. Усі органи організму тварини взаємопов’язані й утворюють різні системи органів. У рослин менша різноманітність органів. Вони бувають вегетативними (корінь, пагін) й генеративними (наприклад, насінина, квітка). Ці органи утворюють підземну й надземну системи. А в грибів справжніх органів й систем органів взагалі немає.
- Отже, тварини відрізняються від рослин й грибів більшою різноманітністю органів і систем органів, які спеціалізуються на здійсненні життєвих функцій
Які особливості життєдіяльності тварин?
Найзагальніші відмінності між тваринами, рослинами й грибами стосуються живлення й руху. У тварин, як Ви вже чітко запам’ятали спостерігається гетеротрофне живлення й активний спосіб життя. Автотрофне живлення й прикріплений спосіб життя бачимо в рослин. А гриби - це клітинні еукаріотичні організми, для яких характерні гетеротрофне живлення й прикріплений спосіб життя.
 
Особливості життєдіяльності тварин
1.
Живлення гетеротрофне
2.
Рух активний
3.
Дихання за допомогою спеціалізованих органів
4.
Транспорт речовин за допомогою кровоносної системи
5.
Виділення зa допомогою спеціалізованих органів
6.
Ріст переважно обмежений
7.
Розмноження переважно статеве
8.
Регуляцій процесів нервова й гуморальна
9.
Подразливість за допомогою органів чуття у вигляді таксисів і рефлексів
Поява спеціалізованих органів дихання - зябер у водних мешканців, трахей і легенів у наземних - у порівнянні з рослинами та грибами в рази збільшує поверхню газообміну між організмом і середовищем. Тварина отримує завдяки цьому більше кисню, у її тілі активніше окиснюються поживні речовини, і в результаті вивільняється велика кількість енергії, необхідної для процесів життєдіяльності.
Тіло тварин компактне й пристосоване до переміщення, тому транспорт речовин має бути швидким, що забезпечує спеціалізована кровоносна система. У рослин неорганічні й органічні речовини транспортуються за допомогою містків між клітинами й провідними тканинами. Гриби ж справжніх тканин взагалі не мають, тому переміщення речовин здійснюється клітинами їхнього вегетативного тіла - грибниці, або міцелію.
Виділення в тварин має велике значення, оскільки у процесі інтенсивного обміну речовин утворюються шкідливі продукти обміну, які потрібно швидко видалити з організму. Тому в тварин у процесі еволюції утворюються спеціальні органи виділення, що формують видільну систему. Ці органи видаляють з організму сечовину, сечову кислоту й амоніак, що є продуктами розпаду азотистих речовин. У рослин схожих відходів утворюється небагато. Це пояснюється типом їх живлення і відсутністю м’язової активності. У грибів і рослин таких органів немає, і позбавляються вони від шкідливого й непотрібного на рівні клітин. Деякі продукти життєдіяльності накопичуються в рослин у листках і видаляються при листопаді.
Ріст у тварин переважно обмежений, у рослин і грибів - необмежений. Переважаючою формою розмноження тварин є статева, яка забезпечується статевою системою чоловічих і жіночих органів, тоді як у рослин і грибів дуже добре розвинене нестатеве розмноження, що здійснюється переважно шляхом утворення спор та вегетативно.
Регуляція процесів у тварин є досконалішою завдяки наявності нервової й ендокринної систем. У рослин та грибів регуляція гуморальна за допомогою фітогормонів, і здійснюється вона набагато повільніше.
Подразливість у тварин реалізується швидше завдяки розвиненим органам чуттів та наявності нервової системи. Реакція на вплив середовища відбувається у вигляді рухових таксисів й рефлексів завдяки розвиненій опорно-руховій системі. У рослин і грибів подразливість пов’язана з ростовими реакціями, які називаються тропізми.

Немає коментарів:

Дописати коментар