субота, 3 вересня 2016 р.

Біологія - наука про життя . Історія біологічної науки. Матеріал для учнів 10 класу.


                                                           Біологія- наука про життя       Б І О Л О Г І Я - наука про живу природу («біос» - життя,«логос» - наука, вчення). Як самостійна природнича наука біологія зародилася ще до нашої ери, а її назву запропонували у 1802 р. незалежно один від одного два вчені:

  • Б І О Л О Г І Я - наука про живу природу («біос» - життя,«логос» - наука, вчення). Як самостійна природнича наука біологія зародилася ще до нашої ери, а її назву запропонували у 1802 р. незалежно один від одного два вчені:
             Розкрити сутність життя та загальні властивості живих організмів.

  • Розкрити сутність життя та загальні властивості живих організмів.

  • Пізнати закони еволюції.

  • Пояснити причини різномаїття живих організмів.

  • Виявити зв’язок між будовою організмів та умовами довкілля.

  • З’ясувати виникнення життя на

  • Землі та закони його розвитку.


 
 

   Історія розвитку біології
 
10 клас.

Самостійна робота №1. Біологічні науки. Історія розвитку біології.

І. Тести.
1. Хто запропонував термін “біологія”

а) Ж. Б. Ламарк б) Ч. Дарвін в) С. Г. Навашин

2. Хто є автором клітинної теорії

             а) Т. Морган б) Г. Мендель 
в) Т. Шванн і М. Шлейден г) Ж. Б. Ламарк

3. Кому належить відкриття структури ДНК

а) Т. Морган б) В. І. Вернадський в) Дж. Уотсон і Ф. Крик

4. Хто створив вчення про біосферу

а) Т. Морган б) В. І. Вернадський 
в) Дж. Уотсон і Ф. Крик г) Г. Мендель

5. Хто є основоположником ботаніки

а) К. Лінней б) Теофраст в) Арістотель г) Ж. Б. Ламарк

6. Хто відкрив закономірності спадковості і мінливості

а) Ч. Дарвін б) Т. Морган в) Г. Мендель г) К. Лінней

7. Взаємозв”язки організмів з навколишнім середовищем вивчає наука

а) ботаніка б) систематика в) екологія г) цитологія

8. Будову і життєдіяльність клітин вивчає наука

а) ботаніка б) систематика в) екологія г) цитологія

9. Класифікацію живих організмів вивчає наука

а) ботаніка б) систематика в) екологія г) цитологія

10. Вимерлі організми вивчає наука

а) палеонтологія б) систематика в) еволюційне вчення г) екологія

11. Історичний розвиток життя на Землі вивчає

а) палеонтологія б) систематика в) еволюційне вчення г) екологія

12. Загальна біологія вивчає
а) історичний розвиток життя на Землі 
        б) різноманітність живих організмів на Землі

                                         в) взаємозв”язки живих організмів з навколишнім середовищем

                     г) закономірності, властиві всім живим організмам

............................................................................................................................................................

Немає коментарів:

Дописати коментар