вівторок, 27 жовтня 2015 р.

Перевір себе.  Тестові завдання з теми: "Кров". Матеріал для учнів 9 -х  класів.


Варіант І

Завдання №1 — 5 балів (за кожну відповідь по 0,5 бала).

Тестові завдання. Із запропонованих варіантів відповідей виберіть правильний і поставте у таблиці відповідей літери, що відповідають правильним відповідям.

1. Плазма крові становить: а) 30% загального об'єму крові; б) 55%; в) 75%.

2. Верхній шар крові, що відстоялася, складається: а) з тканинної рідини; б) з плаз ми; в) з формених елементів.

3. За зовнішнім виглядом еритроцити людини схожі: а) на дрібні круглі або видовже-но-овальні клітини; б) на великі, різні за формою клітини; в) двовгнуті диски.

4. Тривалість життя еритроцитів становить: а) близько 4 діб; б) близько 120 днів; і декілька років.

5. Функції лейкоцитів крові: а) транспорт газів; б) вироблення імунітету; в) участь у згортанні крові.

6. У 1 мм3 крові міститься тромбоцитів близько: а) 5 млн; б) 200-300 тис; в) 5-10 тис.

7. Людина, що віддає частину крові, інших тканин або орган, це: а) донор; б) ре ципієнт; в) пацієнт.

8. Нерозчинний білок плазми крові — це: а) фібриноген; б) протромбін; в) фібрин.

9. Кров І групи придатна для переливання людям лише: а) з І групою крові; б) з II і IV групами крові; в) усім людям.

10. Природний набутий імунітет виникає після: а) введення вакцини; б) введення лікувальної сироватки; в) після хвороби.

Варіант II
Завдання №1 — 5 балів (за кожну відповідь по 0,5 бала).

Тестові завдання. Із запропонованих варіантів відповіді виберіть правильний і впишіть відповідну йому літеру у таблиці відповідей.

1. Кров становить: а) 12% маси тіла дорослої людини; б) 7%; в) 4%.

2. Сироватка крові — це: а) плазма крові без фібриногена; б) плазма крові; в) фор-менні елементи крові.

3. Форменні елементи крові виробляються: а) червоним кістковим мозком; б) жовтим кістковим мозком; в) печінкою і селезінкою.

4. Кров утворена: а) епітеліальною тканиною; б) сполучною тканиною; в) залозистою тканиною.

5. У 1 мм3 крові міститься лейкоцитів: а) близько 5 млн; б) 200-300 тис; в) 5-10 тис.

6. Фібриноген — це: а) білок плазми крові; б) фермент слини; в) гормон надниркових залоз.

7. За своєю хімічною природою антитіла — це: а) білки; б) вуглеводи; в) жири.

8. Алергія — це: а) стан підвищеної чутливості; б) відсутність імунітету; в) вироблен ня антитіл.

9. Людина, що одержує частину крові, інших тканин або органів, це: а) донор; б) реципієнт; в) пацієнт.

10. Людям із II групою крові може бути перелита кров групи: а) І; б) III; в) IV.


Немає коментарів:

Дописати коментар