неділя, 18 жовтня 2015 р.

Готуємось до контрольної роботи. Для учнів 6 класу.

Перевір себе.

І варіант
Вибери одну правильну відповідь із запропонованих.
 1. 1. Біологія – це наука, що вивчає: а) мінерали; б) живі істоти; в)хімічний склад води; г)газовий склад повітря.
 2. 2. Укажіть процес, пов’язаний з збільшенням маси і розмірів організму: а)дихання;  б) ріст; в)живлення; г)подразнення.
 3. 3. Термін «клітина» вперше використав: а) Антоні ван Левенгук; б) Роберт Гук;    в) Ян Пуркиньє; г) Роберт Броун.
 4. 4. Цитоплазмою називають: а) увесь внутрішній вміст клітини; б) внутрішній вміст клітини за винятком ядра та органел.
 5. 5. Енергетичними станціями клітини є: а) лейкопласти; б) хромопласти; в) вакуулі; г) мітохондрії.
 6. 6. Основна функція лейкопластів: а) здійснення фотосинтезу; б) запасання поживних речовин; в) збереження форми клітини; г) транспортування речовин у клітину.
 7. 7. Укажіть складові клітини, які забезпечують передачу спадкової інформації: а) хромосоми; б) вакуолі; в) ядерця; г) рибосоми.
 8. 8. Безперервність життя на Землі забезпечується: а) ростом клітин; б) розмноженням клітин; в) обміном речовин; г) подразливістю клітин.
 9. 9. Клітинна оболонка входить до складу клітин _________ і побудована з _________.
10. Живлення рослин відбувається при допомозі процесу ________________. Такий тип живлення називається _________________.
11. Установіть відповідність між назвами наук і об’єктом їхнього вивчення:              А.Ботаніка 1. Вивчає зв’язки між організмами і навколишнім середовищем;                                                                                                             БЗоологія 2. Вивчає гриби;                                                                                                            ВМікологія 3. Вивчає рослини;                                                                                                             Г. Екологія 4. Вивчає різноманітність усіх організмів;                                                                                                                         Д. Систематика 5. Вивчає тварин;
6. Вивчає клітини.
12. Запиши числами ознаки за якими живих організмів можна відрізнити від неживих:
1. Рух; 2. Подразливість; 3. Живлення; 4. Розвиток; 5. Обмін речовин; 6. Ріст;
7. Дихання; 8. Розмноження; 9. Перетворення енергії; 10 Мають клітинну будову.
Запиши відповідь на одне з двох запропонованих завдань.
13. Чому іноді клітину порівнюють з фабрикою?
14. Положення клітинної теорії.
6 клас Тематичне оцінювання 1
З теми «Вступ, Клітина»
ІІ варіант
Вибери одну правильну відповідь із запропонованих.
 1. 1. Життя рослин вивчає: а)зоологія; б) мікробіологія; в) ботаніка; г) екологія.
 2. 2. Кисень, необхідний для дихання,  виділяють: а) гриби; б) багатоклітинні тварини; в) рослини; г) віруси.
 3. 3. Для розглядання будови клітин використовують: а) ручну лупу; б) штативну лупу; в) світловий мікроскоп.
 4. 4. Непостійні структури клітини – це: а) органели; б) включення; в) вода.
 5. 5. Укажіть тип пластид, здатних до фотосинтезу: а) лейкопласти; б) хлоропласти; в) хромопласти.
 6. 6. Укажіть складову клітини, що є центром керування: а) мітохондрія;                      б) хлоропласт; в) ядро; г) вакуолі.
 7. 7. За синтез білка в клітині відповідають: а) мітохондрії; б) рибосоми;                       в) ендоплазматична сітка; г) лізосоми.
 8. 8. Розміри клітин збільшуються завдяки: а) обмін речовин; б) розмноженню;             в) росту.
 9. 9. Ядро зберігає ____________ інформацію та є своєрідним центром ____________ клітини.
10. Щільні структури, які можна помітити лише під час поділу клітини називаються _______________.
11. Установіть послідовність поділу клітин: а) утворення двох дочірніх клітин;         б) розміщення хромосом посередині клітини; в) подвоєння хромосом;                       г) розходження хромосом до різних частин клітини; д) ущільнення хромосом;      ж) поділ цитоплазми материнської клітини.
12. Установіть відповідність між органелами рослинної клітини та їхніми функціями ( одна зайва):
АЯдро 1.  Фотосинтез;                                                                                                             Б.Рибосоми 2. Транспортування речовин;                                                                                                            ВХлоропласти 3. Утворення білків;                                                                                                             Г. Ендоплазматична сітка4.Пакування речовин в пухирці                                                                                                                         Д. Діктіосоми 5. Внутрішньоклітинне травлення;                                                                                  Ж. Лізосоми 6.  Місце знаходження хромосом;
7. Захист від механічного пошкодження.            Запиши відповідь на одне з двох запропонованих завдань.
13.  Як забезпечується точна передача спадкового матеріалу від материнської клітини дочірнім?
14.  Які характерні ознаки живих істот відрізняють їх від неживого?

Немає коментарів:

Дописати коментар