четвер, 15 жовтня 2015 р.

Готуємось до олімпіади. з біології.

ЗАВДАННЯ
до   Всеукраїнської олімпіади з біології для учнів 9 класу,

Тести група А.
 У завданнях цієї групи  вірним є тільки один варіант.  Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал.
1. Діатомові водорості мають панцирі з  речовини: а)  кремнезем;  б)  целюлоза; в)  крохмаль; г)  хітин.
2. Виберіть кількість видів, якими представлене сучасне людство: а) 1;  б) 2; в) 3; г) безліч.
3 . Ропалії медуз −−− це органи:  а)  руху; б) дотику; в)  рівноваги; г)  травлення. 
4. Крила комах −−− це: а)  видозмінені кінцівки; б) видозмінений ротовий апарат; в) вирости покривів тіла;  г)  видозмінені статеві органи.
5. Вкажіть, як живуть кроти? а)  поодинокими особинами;  б)  утворюють великі скупчення на зимівлю; в)  утворюють великі скупчення на період розмноження; г)  можуть жити окремими особинами,  а можуть утворювати великі скупчення.
6. Складний шлунок має: а)  кінь; б)  орангутан; в)  свиня; г)  півень.
7. Вкажіть, які клітини відповідальні за клітинний імунітет: а) моноцити; б) нейтрофіли; в) базофіли; г) Т- лімфоцити.
8. Перший шийний хребець називається: а) епістрофей;б) антеридій;в )атлант; г) епіфіз.
9. У здорових дорослих людей червоні кров'яні клітини формуються лише в: а/ грудній кістці, ребрах і тілах хребців; б/ стегновій і великій гомілковій кістках; в/ печінці; г/ селезінці.
10.  Пульс людини зумовлений: а/ близьким розташуванням артерій до поверхні тіла; б/ ритмічним коливанням стінок судин під час викиду крові в легеневу артерію; в/ ритмічними коливаннями стінок судин під час викиду крові в аорту; г/ різницею тисків в артеріях і венах.
Тести групи Б. У завданнях цієї групи вірними можуть бути декілька відповідей. Правильна відповідь на кожне завдання – 2 бал.
1. Вкажіть, яких з перелічених рослин відносять до багатоклітинних зелених водоростей: а)  кладофора; б)  хламідомонада; в)  ульва; г)  фукус; д)  спірогіра.
2. Гриби формують мікоризу з: а)  зеленими водоростями; б)  мохами; в)  голонасінними;  г)  однодольними покритонасінними;  д)  дводольними покритонасінними. 
3. Тазові нирки є у: а)  круглоротих; б)  хрящових риб; в)  земноводних; г)  плазунів;   д)  ссавців. 
4. В результаті еволюції у передній кінцівці птахів відбулися такі зміни: а)  збереглися лише перший, другий та третій пальці; б)  збереглися лише другий, третій тачетвертий пальці;  в)  збереглися лише другий, третій та п’ятий пальці; г)  редукція усіх кісток кисті; д)  зростання частини кісток кисті.
5. За розташуванням на рослині бруньки  можуть бути:  а) вегетативні;   б) генеративні;  в) верхівкові;   г) бічні;   д) додаткові. 
6. Вкажіть  кровоносні судини, що мають півмісяцеві клапани: а/ аорта; б/ легеневі артерії; в/ капіляри;  г/ вени.
7.. Людина є проміжним хазяїном для: а) холерного вібріона; б) бичачого ціп’яка;
 в) ехінокока;  г)  малярійного плазмодія.
8. Клітини тварин: а) не містять лейкопластів;  б) мають ядро;  в) здатні накопичувати крохмаль; г) мають клітинну стінку з хітину;  д) не мають рибосом.
9. Виберіть характеристики лейкоцитів: а/ не мають кольору; б/ мають ядро; в/ форма непостійна; г/ не мають ядра.
10. У хордових уперше в процесі еволюції з’явилися: а/ внутрішній скелет; б/ замкнена кровоносна система; в/ двобічна симетрія; г/нервова система трубчастого типу; д/ травні залози; е/ серце; ж/ зяброві щілини в глотці дорослих форм.
11. Такі ознаки, як наявність вусиків, трьох пар грудних кінцівок, трахей, двох пар крил, фази лялечки притаманні: а) річковому раку;   б) білану капустяному;  в) конику зеленому; г) травневому хрущу;  д) павуку-хрестовику. 
12.Вкажіть, які кістки належать до трубчастих : а/ плесна; б/ плечова; в/ гомілкова; г/ хребта; д/ стегнова; е/ променева; є/ зап’ястка.
13. Представниками ряду Двокрилі,  є: а) дибка степова;  б) дрозофіла;  в) їздець-риса;   г) комар звичайний;  д) мурашка руда лісова. 
14.  Укажіть ознаки відмінності скелета людини від скелета тварин: а/мозковий відділ черепа переважає над лицьовим; б/ є надбрівні дуги; в/  немає валика на підборідді; г/ вигини хребта; е/ немає склепіння стопи; є/ великий палець протистоїть усім іншим пальцям кисті.
15. У личинок земноводних до ознак риб належать: а/ бічна лінія; б/ легені; в/ зябра; г/ двокамерне серце; д/ хребет; е/ трикамерне серце; ж/ хвостовий плавник; з/ два кола кровообігу; и/ одне коло кровообігу.
16. Вкажіть ознаки відмінності еритроцитів від лейкоцитів: а/ захисна функція; б/ немає ядра; в/ тривалість життя 4 місяця; г/ здатність до активного руху; д/ руйнуються в селезінці й печінці; е/ містять гемоглобін.
17. Нижчим грибам характерні ознаки: а/ гіфи міцелію мають багатоклітинну будову; б/ гіфи міцелію мають одноклітинну будову; в/ міцелію немає; г/ тільки сапрофіти; д/ тільки паразити; е/ є сапрофіти і паразити.
18. Клітини грибів: а) мають клітинну стінку; б) містять мітохондрії; в) не мають рибосом; г) мають одне або декілька ядер;  д) містять пластиди.
19. Перервні з’єднання кісток: а) забезпечують  рухливість  елементів скелету;                   б) об’єднують  окремі  кістки  в  міцний кістяк; в) функціонують  за  принципом механічних важелів; г) функціонують  за  принципом механічних блоків; д) утворюються за допомогою хрящів між кістками.
20. Хворобами вен є: а/ інсульт; б/ атеросклероз; в/ інфаркт міокарда;  г/гіпертонічна хвороба; д/ тромбофлебіт; е/ варикозне розширення вен.  
Тести групи В
. Дайте відповідь на поставлені завдання. Правильна відповідь на кожне завдання – 10 балів.
1.


2.Розмістіть стадії життєвого циклу зозулиного моху, починаючи зі стадії гаметофіта: а) спора; б) зигота; в) протонема; г) гаметофіт; д) спорофіт; є) запліднення;е) гамети.
3. Розташуйте послідовно органи, які буде проходити кров у організмі курки від печінки до головного мозку:а) печінка; б) легенева вена; в) легенева артерія; г) легені; д) нижня порожниста вена; е) головний мозок; є) лівий шлуночок; ж) аорта.

III ЕНемає коментарів:

Дописати коментар