понеділок, 12 жовтня 2015 р.

Прості та складні речовини. Для учнів 5 класу.

Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні, неорганічні та органічні речовини

Речовин існує дуже багато. Якщо хімічних елементів понад сто, то речовин - понад 10 мільйонів! Щоб полегшити вивчення й використання речовин, їх поділяють на групи (класифікують).
Які речовини відносяться до простих?
Речовини поділяють на прості та складні. Розглянемо приклади таких речовин: вуглецю, заліза, кисню. Вуглець утворений атомами Карбону. З нього виготовляють графітові стрижні олівців. Залізо, з якого зроблено цвях, складається з атомів Феруму. Ці тіла, а отже, й речовини, з яких вони утворені, ти бачив не раз. Кисень ми не бачимо, але його нестачу відчуваємо відразу. Ця речовина складається з молекул кисню, утворених атомами Окси-гену.
Кожна з розглянутих речовин утворена атомами одного хімічного елемента. Графіт утворюють атоми Карбону, залізо - атоми Феруму, кисень - атоми Оксигену. Такі речовини називають простими.
Молекули деяких простих речовин складаються з кількох атомів. Наприклад, молекула водню складається з двох атомів Гідрогену, молекула кисню - з двох атомів Оксигену. Та незважаючи на це, вони залишаються простими речовинами, бо їхні молекули утворили атоми одного хімічного елемента.
Складні речовини
Речовини, утворені з атомів двох і більше хімічних елементів, називають складними. Наприклад, кожна молекула води містить два атоми Гідрогену та один атом Оксигену (мал. 22). Її склад позначають записом HgO, який читається «аш-два-о».
Іншим прикладом складних речовин є вуглекислий газ. Його видихають усі живі організми, а рослинам він потрібен для живлення. Молекулу вуглекислого газу утворено одним атомом Карбону і двома атомами Оксигену. Цей склад молекули відображають записом СО2, який читається «це-о-два».
Чому складних речовин більше, ніж простих?
Учені довели, що атоми різних хімічних елементів здатні сполучатися один з одним у різній кількості та послідовності. Подібно до того, як у мові сполученням букв утворюється розмаїття слів, сполученням різних атомів та в різній кількості утворилося понад 10 мільйонів речовин. Отож складних речовин існує значно більше, ніж простих.
Розгляньмо ще раз малюнок 22, і побачимо, що молекула води складається з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену. З таких самих атомів складається і речовина гідроген пероксиду, проте вона має зовсім інші властивості, ніж вода. Наприклад, гідроген пероксиду має вищу на 50 °С температуру кипіння, має знезаражувальні властивості. Жодна аптечка не обходиться без нього, адже розчином цієї речовини з назвою «перекис водню» обробляють ранки, щоб вони швидше гоїлися. Такі відмінні від води властивості перекису водню зумовлені відмінностями в будові його молекули. Адже молекула цієї речовини складається з двох атомів Гідрогену і двох атомів Оксигену (мал. 23).
Органічні й неорганічні речовини
Речовини поділяють також на органічні й неорганічні.
До складу всіх органічних речовин входять атоми Карбону й зазвичай Гідрогену. Так, з них утворені природний газ, речовини у складі нафти. У складі багатьох органічних речовин містяться ще й атоми Оксигену. Це жири, крохмаль, цукор, оцет та інші (мал. 24). До складу важливих для живих істот білків, окрім згаданих елементів, обов’язково входить Нітроген.
Звідки ж така назва - органічні речовини? Усе дуже просто. Перші з них учені виявили в організмах - тілах живої природи.
Речовини, до складу яких не входять атоми Карбону, належать до неорганічних, як-от: вода, кисень, залізо. Хоча деякі речовини, які містять атоми Карбону, відносять теж до неорганічних. Прикладами є вуглекислий газ, нитна сода та ще кілька речовин.
Па малюнку 25 ти бачиш приклади виробів з неорганічних речовин. Усі тіла природи, за винятком гірських порід, повітря і води, складаються з органічних речовин. Серед них найбільше вуглеводів (наприклад, глюкози і сахарози), жирів (наприклад, олії), білків (наприклад, білок курячого яйця).
Багато органічних речовин людина створила сама, наприклад пластмаси, гуму, поліетилен. Вони широко використовуються в машино- та літакобудуванні, під час спорудження будівель і мостів, а також у побуті (мал. 26).
Підсумки
Речовини поділяють на прості і складні. Прості речовини утворюються з атомів одного хімічного елемента. Складні речовини утворюються з атомів різних хімічних елементів.
Однією з класифікацій речовин є поділ їх на органічні та неорганічні. Органічні речовини обов’язково містять атоми Карбону.
Білки, жири, вуглеводи - життєво необхідні людині органічні речовини.
Сторінка природодослідника
Напиши назви 4-5 тіл, що тебе оточують. З’ясуй за допомогою різних джерел інформації, з яких речовин (органічних чи неорганічних) вони утворені. Результати дослідження запиши в зошит.
Сторінка ерудита
Без атомів Карбону не існує жодної органічної речовини. Так, атоми Карбону разом з атомами Гідрогену й Оксигену входять до складу органічної речовини цукру, або сахарози. Причому 1 молекула сахарози складається з 45 атомів. Серед них 12 атомів Карбону, 22 атоми Гідрогену та 11 атомів Оксигену. У тому, що в складі цукру містяться атоми Карбону, переконує пригорання цукрового сиропу. Картопля чи м’ясо, пригораючи, також обвуглюються, набуваючи чорного кольору. ІДе є доказом наявності Карбону в складі органічних речовин продуктів харчування.
Перевір свої знання
1.    Які речовини називають простими? ІНаведи приклади.
2.    Які речовини називають складними? ІНаведи приклади.
3.    Поясни, чому складних речовин більше, ніж простих.
4.    ІНаведи приклади органічних і неорганічних речовин. Чим відрізняються ці речовини?
5*. Підготуй усне повідомлення про якусь речовину, її властивості та застосування.

Немає коментарів:

Дописати коментар