четвер, 28 січня 2021 р.

Неповне домінування. Другий закон Менделя.Матеріали для учнів 10 класу.

 


Відео

Неповне домінування

Проміжний характер успадкування, або неповне домінування, має місце в тому випадку, якщо у фенотипі гетерозиготного гібрида простежуються суттєві відмінності від фенотипу обох батьківських організмів. Таким чином, вираженість ознаки гібрида є проміжною, з більшим чи меншим проявом властивостей однієї чи іншої батьківської форми.

Механізм даного явища полягає в тому, що рецесивний алельний ген знаходиться в неактивному стані, а рівень активності домінантної алелі недостатній для того, щоб забезпечити необхідний рівень прояву домінантної ознаки батьківського гомозиготного організму.

+Як приклад неповного домінування можна розглянути спадкування кольору пелюсток віночка у рослин нічної красуні. Всі гомозиготні рослини мають або червоні (АА), або білі (аа) квітки, тоді як для гетерозіготних характерне рожеве забарвлення віночків. Якщо схрещувати екземпляри з червоними і з білими квітками, в першому поколінні всі гібриди мають рожеві квітки. Так виявляється проміжний характер успадкування. При подальшому схрещуванні гібридів з рожевими віночками квіток спостерігається збіг розщеплення за генотипом і фенотипом так, як гетерозигота (Аа) відрізняється від гомозиготи (АА). У даному випадку з нічної красунею розщеплення у другому поколінні за кольором віночків таке - 1 червона (АА): 2 рожеві (Аа): 1 біла (аа).

У природі неповне домінування поширене дуже широко. Це явище відзначається в успадкування різних морфологічних і фізіологічних ознак як у рослин, так й у тварин і людини. Наприклад, так відбувається спадкування масті великої рогатої худоби, забарвлення віночків квіток рослин, оперення птахів, кучерявості волосся у людини.

 Сутність дігібрідного схрещування. Організми розрізняються за багатьма генами і, як наслідок, за багатьма ознаками. Щоб одночасно проаналізувати спадкування декількох ознак, необхідно вивчити успадкування кожної пари ознак окремо, не звертаючи уваги на інші пари, а потім зіставити і об’єднати всі спостереження. Саме так і вчинив Мендель.

Схрещування, при якому батьківські форми відрізняються по двох парах альтернативних ознак (по двох парах алелей), називається дігібрідного. Гібриди, гетерозиготні за двома генам, називають дігетерозіготним, а в разі відмінності їх за трьома і багатьом генам-три-і полігетерозіготнимі відповідно.

Результати дігібрідного і полигибридного схрещування залежать від того, розташовуються гени, що визначають розглянуті ознаки, в одній хромосомі або в різних.

Генетичні задачі:

Моногібридне схрещування

Задача 1

Якого кольору будуть хризантеми, одержані при схрещуванні двох гетерозиготних рослин рожевого кольору?


       Розв’язання:

Р (F1)♀ Аа х ♂ Аа

G:          А          А

              а            а

F2 АА (червоні); Аа (рожеві); Аа; аа (білі)

Відповідь: По закону розщеплення ознак, відбудеться розщеплення ознак: по генотипу у відношенні 1:2:1, по фенотипу 3:1.

 

Задача 2

У людини ген карого ока домінує над блакитним. Кароока жінка вийшла заміж за блакитноокого чоловіка. Який колір очей можливий у їхніх дітей?

    Розв'язок.
А - карий                                                                    Р ♀ АА x ♂ аа
а - блакитний                                                            G      А           а
♀ АА                                                                         F    Аа - кароокі
♂ аа
F -?

Відповідь: їхнім дітям характерен карий колір очей. У відсотках: 75%-карий; 25%-блакитний.

Дигібридне схрещування

Задача 1

У малини червоний колір плодів і колюче стебло-домінантні ознаки, а жовтий колір плодів і гладаньке стебло-рецесивні. Унаслідок схрещування гетерозиготних за обома ознаками рослин із рослинами, які мають жовті плоди і гладеньке стебло, отримано 100 потомків. Скільки з них матимуть жовті плоди й колючі стебла?

 

 

 

 

Розв’язання:

А-черв.плід

а-жовт.

В-колюче стебло

в-гладеньке

Схема схрещування:

Р: ж. червоні колючі * ч.жовті гладенькі

             АаВв                      аавв

G: АВ   Ав   аВ   ав                 ав

F1: АаВв (червоні колючі)

     Аавв (червоні гладенькі)

ааВв (жовті колючі)

аавв (жовті гладенькі)

Відповідь: Жовті плоди й колючі стебла матимуть ¼ потомків, або 25 особин.

Задача 2

Які типи гамет продукує далекозора жінка з товстими губами, якщо її мати мала нормальний зір, а батько – тонкі губи? Далекозорість і товсті губи – домінантні ознаки, а нормальний зір і тонкі губи — рецесивні ознаки.

Розв’язок

D – ген далекозо­рості

d– ген нормально­го зору

R – ген тонких губів

r– ген товстих губів

Р: DR, Dr, dR, dr

 

Неповне домінування

Задача 1

 В людини полідактилія детермінована домінантним геном. Від шлюбу

гетерозиготного шестипалого чоловіка з жінкою з нормальною будовою руки

народилося двоє хлопчиків: один – п'ятипалий, другий хлопчик – шестипалий.

Які генотипи у дітей?

Розв'язання:

Дано:

А – полідактилія

а – норма

АА – полідактилія

Аа – полідактилія

аа – норма

 Р ♀ аа х ♂ Аа

гамети а А, а

F Аа, Аа, аа, аа

Генотипи дітей: Аа і аа

Відповідь: генотипи дітей: Аа і аа

Задача 2

Дитяча форма амавротичної сімейної ідіотії (Тея-Сакса) успадковується як

аутосомна рецесивна ознака і закінчується звичайно смертю (летально) до 4-5

років. Перша дитина в сім’ї померла від амавротичної сімейної ідіотії, в той час,коли повинна була народитися друга. Яка ймовірність народження другої

дитини хворою на дитячу форму амавротичної сімейної ідіотії?

Розв'язання:

Дано:

А – норма

а – амовротична ідіотія

АА – норма

Аа – норма

аа – амовротична ідіотія

Р ♀ Аа х ♂ Аа

гамети А, а А, а

F АА, Аа, Аа, аа

 75 % 25 %

Відповідь: ймовірність народження другої дитини хворою у такій сім’ї становить 25%.Немає коментарів:

Дописати коментар