понеділок, 16 вересня 2019 р.

Історія вивчення клітини. Матеріал для учнів 6 класу.
Клітина - одиниця будови організмів. Історія вивчення клітини

Пригадайте, що таке клітина.
Чому клітину вважають одиницею будови організмів? Ви вже знаєте, що всі організми: бактерії, рослини, гриби й тварини - складаються з клітин (мал. 20). Це найменша жива одиниця, з якої складається організм. Завдяки клітинам здійснюються всі функції живих істот. Через свою поверхню вона дихає і живиться, тобто вбирає з навколишнього середовища поживні речовини. Коли клітина сягає певних розмірів, вона розмножується, утворюючи дочірні клітини. Отже, своє життя материнська клітина продовжує в утворених дочірніх.
У багатоклітинних істот організм функціонує завдяки взаємодії клітин між собою (мал. 20, 1, 2). Клітина одноклітинної істоти (мал. 20, 3) є одночасно й самостійним організмом, адже вона виконує всі ті самі функції, що й багатоклітинний організм.

Ми з вами починаємо екскурсію в дивовижний світ клітини, світ, який існує в кожному з нас.
Історія розвитку біології. Науку, яка вивчає клітини, називають цитологія. У 1665 році англійський дослідник Роберт Гук, використовуючи мікроскоп власної конструкції, досліджував корок деревної рослини. Він побачив малесенькі порожні комірки, які назвав клітинами (мал. 21). Пізніше стало відомо, що корок складається з мертвих клітин. Тобто Р. Гук досліджував не всю клітину, а лише її оболонку. Але сам термін зберігся і донині.
Згодом, у 80-ті роки XVII сторіччя голландський натураліст Антоні ван Левенгук (мал. 22, 1) відкрив одноклітинні організми, деякі

клітини багатоклітинних тварин. Як і Гук, Левенгук використовував мікроскопи власної конструкції (мал. 22, 2). Вони забезпечували збільшення об’єктів дослідження до 300 разів - нечуваний на той час успіх.
На початок XIX сторіччя було зібрано чимало інформації про будову клітин різних типів. Важливим відкриттям було виявлення в клітині ядра. Пізніше ви дізнаєтесь про його функції в клітині. Уперше ядро в клітинах тварин 1825 року спостерігав чеський біолог Ян Пуркіньє (мал. 23, 1). Згодом, у 1831 році, англійський ботанік Роберт Броун (мал. 23, 2) описав ядро в рослинних клітинах. Стало зрозумілим, що ядро є обов’язковим компонентом клітин рослин і тварин.
Німецький ботанік Матіас Шлейден (мал. 24, 1) детально вивчав будову рослинної клітини. Інший німецький дослідник Теодор Шванн (мал. 24, 2), порівнюючи будову рослинних і тваринних клітин, був вражений тим, що загальний план їхньої будови подібний. На підставі цього 1839 року ці вчені сформулювали перші положення клітинної теорії. Теорія (від грец. - дослідження) - це сукупність узагальнених положень, які становлять певну науку чи розділ науки.
Важливий внесок у створення клітинної теорії ще одного німецького ученого - Рудольфа Вірхова (мал. 24, 3). Він уперше встановив, що клітини здатні розмножуватись: нові клітини з’являються завдяки розмноженню материнської.
Клітинна теорія - це узагальнені знання про клітину, виражені у вигляді основних положень.

Основні положення клітинної теорії:
усі організми складаються з клітин;
клітина є одиницею будови й розвитку всіх організмів;
клітини як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів загалом подібні за планом будови та основними процесами життєдіяльності;
поява нових клітин є наслідком розмноження материнської клітини.
Створення клітинної теорії стало важливим етапом у розвитку біології. Згодом було здійснено багато інших важливих відкриттів у галузі вивчення клітин: відкрито різні компоненти (складові частини) клітини, досліджено різні процеси її життєдіяльн

Немає коментарів:

Дописати коментар