неділя, 26 листопада 2017 р.

Практична робота. Матеріал для учнів 11 класу.

                                     Практична робота №2

Тема: Порівняння обсягів і структури забруднення міст України


Мета: порівняти ступінь забруднення атмосферного повітря у областних центрах України; познайомитися із структурою забруднення повітря, тобто, взнати, які  за походженням можуть бути джерела забруднення атмосферного повітря; скласти структуру забруднення повітря для міста Луганська.

Хід роботи

1. Спираючись на табл. №1, визнач ступені забруднення атмосферного повітря і до кожної з них віднеси усі областні міста України. (3б)

Табл. №1:
Забруднення атмосферного повітря
(викиди шкідливих речовин) [1-форзац]

Місто
Тис. тон на рік
Місто
Тис. тон на рік
1.      Луганськ
2.      Донецьк
3.      Дніпропетровськ
4.      Запоріжжя
5.      Харків
6.      Суми
7.      Симферополь
8.      Миколаїв
9.      Херсон
10.  Одеса
11.  Кировоград
12.  Київ
13.  Чернігів
10-200
200-400
10-200
10-200
10-200
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
10-200
5-10
14.  Житомир
15.  Вінниця
16.  Хмельницький
17.  Рівне
18.  Луцьк
19.  Тернопіль
20.  Івано-Франківськ
21.  Ужгород
22.  Чернівці
23.  Полтава
24.  Черкаси
25.  Львів
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
10-200
5-10

2. Побудуй стовпчасті діаграми, які б відображали кількість областних центрів України з різним рівнем забруднення атмосферного повітря. Для цього на осі абсцис (Х) розмісти стовпчики, а на осі ординат (У) – ступені забруднення повітря (тис. тон). (5б)
2


 3. Склади структуру забруднень атмосфери для Луганська, спираючись на надану схему [2]. Для цього із схеми обери ті типи забруднень, які для Луганську характерні. Ознайомся з поясненням до схеми. (2б)

       Пояснення до схеми:
  Природне забруднення атмосфери - у нормі природні джерела за­бруднення не спричинюють істотних змін повітря. Інтенсивне поши­рення певного природного джерела забруднення на певній території (викиди попелу і газів вулканами, лісові і степові пожежі) можуть ста­ти серйозною причиною забруднення атмосфери.
Штучне (антропогенне) забруднення атмосфери відбувається внас­лідок зміни її складу та властивостей під впливом діяльності людини. За будовою та характером впливу на атмосферу штучні дже­рела забруднення умовно поділяють на технічні (пил цементних за­водів, дим і сажа від згоряння вугілля) та хімічні (пило- або газо­подібні речовини, які можуть вступати в хімічні реакції). За агрегатним станом усі забруднювальні речовини поділяють на тверді, рідкі та газоподібні. Саме газоподібні забрудники становлять 90 % загальної маси речовин, що надходять в атмосферу. [2]
4. Зроби висновки, де зазнач: (2б)
·         Що робили на практичній роботі
·         Чи була досягнута мета роботи особисто тобою

Немає коментарів:

Дописати коментар