понеділок, 18 січня 2016 р.

Внутрішня будова стебла . Матеріали для учнів 6 класу.


Стебло - осьова частина пагона


Стеблі — осьовий орган пагона, який виконує головним чином опорну (механічну) та провідну функції. Опорна функція полягає у забезпеченні найбільш сприятливого для фотосинтезу розміщення листків. Виконуючи провідну функцію стебло забезпечує двосторонній транспорт води з розчиненими у ній речовинами — від коренів до листків та навпаки.
Зовнішня будова стебла. Стебло, яке призначене для швидкого винесення листків до світла, має довгі міжвузля і є частиною

видовженого пагона. Стебла з дуже короткими міжвузлями утворюють вкорочені пагони, які сприяють більш щільному розміщенню листків. Тав» у тополі видовжені пагони утворюють скелетні гілки» але більшість листків знаходиться на дрібних вкорочених пагонах (мал. 97).
Внутрішня будова молодого стебла. У молодому стеблі, як і в корені, розрізняють шкірочку, кору та центральний циліндр (мал. 98),
Шкірочка — це покривна тканина. Вона захищає внутрішні тканини стебла від пошкоджень, здійснює газообмін, а також випаровує воду, запобігаючи перегріванню рослини.
Під шкірочкою знаходиться кора, яка складається з основних тканин. В корі запасаються поживні речовини. В пій також є механічна тканина, яка надає стеблам багатьох рослин поздовжньої ребристості. Тав, у осоки клітини механічної тканини в корі утво-

рюють три тяжі. Через це П стебло на перерізі тригранне. У м'яти та кропиви таких тяжів чотири, тому їх стебло е чотиригранним. Часто у клітинах зовнішніх шарів кори е хлоропласти. Тому молоде стебло, як правило, зелене і здатне до фотосинтезу.
Під корою знаходиться центральний циліндр. На відміну від кореня, він утворений не одним, а декількома провідними пучками. Вони овальні в перерізі та складаються із деревини у внутрішній частині, та лубу — у зовнішній. Між деревиною і лубом знаходиться кЛмбІй — бічна твірна тканина. Провідні пучки виконують транспортну функцію: по судинах деревини від коренів до листків рухається вода з розчиненими в ній речовинами, переважно
— мінеральними. По ситовндних трубках у лубі від листків до кореня транспортуються розчинені органічні речовини, що утворились у процесі фотосинтезу. Крім того, деревина підвищує міцність стебла, У молодому стеблі частка деревини незначна, порівняно з основною тканиною. Таке стебло є гнучким, і називається трав'янистим.
У самому центрі стебло містить серцевину, утворену запасаючою основною тканиною.
Ріст стебла в товщину. Річні кільця. У дорослих багаторічних рослин, особливо дерев, стебла можуть досягати значної товщини. Це відбувається завдяки бічній твірній тканині — камбію, який потовщує стебло у багатьох рослин (мал. 99). Камбій в стеблі виникає у вигляді кільця, що перетинає провідні пучки між лубом
і деревиною. У бік дубу він утворює додаткові шари лубу, а у бік деревинне — додаткові шари деревини.
У стеблі деревної рослини камбій пробуджується весною після зимового спокою і утворює най товщі судини деревини. Тому ця де-

ре ви на найсвітліша, В кінці періоду росту камбій утворює най тонші судини, а отже, й найтемнішу деревину (мал, 100). Тому річне кільце (шар деревини, що з'явився протягом року), Є світлішим зсередини та темнішим ззовні.
На зрізі стовбура концентричні річні кільця деревини помітні без збільшувальних приладів (мал. 101). За ними визначають вік дерева. Зверніть увагу, що річні кільця неоднакові. Ширше кільце утворюється в теплі й вологі роки, а вужче — під час несприятливих для росту дерева кліматичних умов. Кожне кільце ширше а того боку стовбура, який краще прогрівається сонцем.
Крім того, у деревних рослин над лубом постійно наростає особлива покривна тканина — кброк, який поступово замінює відмерлу шкірочку та кору молодого стебла. Корок утворюється іншою бічною твірною тканиною — кбркоеим кймбіем. Клітини корка швидко відмирають, проте вав дяк и поділу клітин коркового камбію шар корка не зменшується, а у деяких дерев — таких, як корковий дуб — з віком супгєво зростає.
Коли людина використовує деревину в господарській діяльності, то вона зчищає зі стовбурів так звану «деревну кору». Відрив тканин «деревної кори» від деревини відбувається за найбільш ніжною тканиною — камбієм. Тому те, що ми називаємо *дерее-ною корою*, — це корок разом ів лубом (мал. 102).
Стовбури як промислова сировина. Людина використовує всі частини стовбура дерев. Із лубу молодої липи слов’яни здавна виготовляли лико. З нього плели постоли, цупкі тканини, скручували мотузки (згадайте вислів; «Обідрав як липку»).

З корка коркового дуба виготовляють однойменний легкий та пружний матеріал. Ним і досі закорковують пляшки в рівними напоями, виготовляють поплавки, рятувальні жилети, використовують у будівництві. Заради корка корковий дуб спеціально вирощують у Середземномор'ї (мал. 103).
Проте особливо широко людина використовує деревину. Це 1 будівельний матеріал, і пальне, і матеріал для виробництва паперу, деяких видів штучного волокна та інших матеріалів. Деревина рівних дерев має різні властивості.
Легку в переробці деревину сосни і ялики використовують під час будівельних робіт, тверду деревину бука, горіха і дуба — для виготовлення меблів, м'яку липи — для вирізання посуду. Тверда деревина, що просочена смолами та дубильними речовинами, має вишуканий темний колір, вона стійка до гниття — особливо цінна при виготовленні витворів мистецтва. Найлегшою є деревина бальсоеого дерева — вона у 5 разів легша аа воду. її використовують у конструкціях літаків та планерів, виготовляють дошки для віндсерфінгу. Найважчою та найтвердішою є деревина і залізного дерева* — вона навіть топе у воді. Раніше з неї виготовляли міцні речі — від палиць британських поліціянтів до підшипників та втулок гребних гвинтів кораблів.

Висновки
1. Довжина міжвузлів стебла визначає або більш швидке винесення листків до сонця, або більш ефективне заповнення простору листками.
2    Механічні тканини і деревина забезпечують опір стебла згинанню. З віком міцність і ламкість стебла зростають, а гнучкість зменшується.
3    Транспорт речовин стеблом забезпечує система провідних пучків.
4    У багатьох рослин з віком стебло значно потовщується завдяки бічним твірним тканинам, в першу чергу, — камбію.
Терміни і поняття
Стебло, корок, «деревна кора», річне кільце, камбій, корковий камбій.
Контрольні запитання
1.    Які тканини виконують механічно-опорну функцію у стеблі, де вони розміщені?
2.    По якій частині стебла та в якому напрямку (висхідному чи низхідному) рухаються розчини органічних речовин?
3.    По якій частині стебла та в якому напрямку (висхідному чи низхідному) рухаються вода І мінеральні речовини?
4.    Чому рослина гине, якщо з неї знято кільце «деревної кори»?
5.    Що таке річні кільця та як вони утворюються?
Завдання
1.    Порівняйте зображення поперечних зрізів гілок липи намал. 100. Чи можливо визначити їхній вік, який він? Як ви вважаєте, у яку пору року зрізані ці гілки?
2.    За матеріалами даного параграфа, спираючись на ваші знання про тканини рослин, заповніть таблицю у зошиті.
Шар стовбура дарма Зякнх тканин складаться Функції
«деревна кора»
Камбій
Деревина
Серцевина
3. Деякі дерева зростають у країнах із двома вологими і теплими періодами протягом року. Як ви думаєте, чи можна спостерігати у них кільця в деревині? Чи будуть це річні кільия?
Для допитливих

Найбільшої товщини в рослинному світі досягають стовбури дивовижних африканських дерев—баобабів (мал. 104). У посушливий сезон вони скидають листки І використовують воду, запасену в стовбурі. Найбільші дерева мали стовбур близько 15 м в діаметрі. Місцеве населення навіть використовує дупла старих баобабе як побутові приміщення.
Найстаріше дерево на Землі, вік якого вдалося достовірно визначити за річними кільцями, — сосна в горах південного заходу США: вона живе вже 4300 років.
Близько 4000 тисяч років живуть секвоі з Південноамериканського континенту. Із наших дерев довгожителями є дуб і липа (більше 1000 років), бук, клен, ялина і ялиця (500-700 років). Граб, вільха, звичайна сосна, яблуня І модрина живуть порівняно недовго — до 200-300 років, ще менше
— осика, береза І горобина (до 100-150 років).

Немає коментарів:

Дописати коментар