понеділок, 16 листопада 2015 р.

Тип Губки. Матеріал для 6 класу.Губки - примітивні багатоклітинні твариниПригадайте ознаки, притаманні тваринам.
Серед тварин так само як і серед рослин, є одноклітинні та багатоклітинні організми. З одноклітинними твариноподібними організмами на прикладі мешканців водойм і паразитичних видів ви вже ознайомились (пригадайте їх).
Які організми називають губками? Найбільш просту будову серед багатоклітинних тварин мають губки. Ці тварини ведуть прикріплений спосіб життя, не здатні до активних рухів. Мешкають у морях і прісних водоймах (мал. 80).
В Україні поширена губка бодяга (мал. 80, 1). Її багатоклітинні особини утворюють колонії сірого чи брудно-зеленого кольорів навколо занурених у воду предметів. Пізніше ви ознайомитесь і з іншими багатоклітинними тваринами, які утворюють колонії.
Які особливості будови губок? Тіло губки келихоподібної форми (мал. 81). Нижньою частиною тіла - підошвою - ці тварини прикріплені до підводних предметів. На протилежному - верхньому - кінці тіла губок є отвір. Цей отвір слугує не для поглинання їжі, а для виведення води з неперетравленими рештками.
Мал. 80. Різноманітність губок: 1 - колонії бодяги - звичні для наших прісних водойм;
2 - грецька, або туалетна, губка має м’який скелет, утворений волоконцями органічної речовини; 3 - кошик Венери поширений в Індійському та Тихому океанах; 4 - мешканець морів - кінська губка - є довгожителем серед губок; тривалість її життя становить до 50 років і більше; 5 - мешканець тропічних морів - величавий кубок Нептуна; ця губка у вигляді кубка може сягати заввишки до 1 м 25 см
Мал. 81. А. Схема будови губки: 1 - зовнішній шар з покривних клітин; 2 - амебоїдні клітини в міжклітинній речовині; 3 - клітини, які утворюють голки, - своєрідний скелет губки; 4 - комірцеві клітини внутрішнього шару; 5 - отвір, через який виводяться неперетравлені рештки їжі; 6 - порожнина губки; 7 - пори, якими починаються канальці. Б. Канальці проводять воду з поживними речовинами до внутрішньої порожнини губки
Губка складається з клітин різних типів. Кожна клітина функціонує самостійно, як в одноклітинних організмів. Але різні типи клітин можуть взаємодіяти між собою.
Зовнішній шар тіла губок утворюють покривні клітини. Серед них є й такі, всередині яких проходить пора. Цими порами починається система канальців, що пронизує стінки тіла (знайдіть порові канальці на малюнку 81). Внутрішня порожнина губки вистелена особливими клітинами з одним джгутиком. Його основа оточена плівчастим комірцем з виростів цитоплазми, тому такі клітини називають комірцевими.
Між зовнішнім і внутрішнім шарами клітин міститься міжклітинна речовина, у якій розташовані різні типи клітин. Деякі із цих клітин утворюють голки або волоконця з неорганічних чи органічних речовин, які слугують своєрідним скелетом губки.
Ще один тип клітин - амебоїдні (поміркуйте, чому їх так назвали) - за допомогою несправжніх ніжок захоплюють частинки їжі, що перетравлюються в їхніх травних вакуолях. Уявіть: у деяких губок амебоїдні клітини можуть залишати їхнє тіло, захоплювати частинки їжі й повертатися назад.
Які процеси життєдіяльності притаманні губкам? Губки - філь-тратори. Так називають організми, які споживають частинки органічних решток та дрібні організми, завислі у воді. Через пори в зовнішньому шарі клітин губок вода з їжею надходить у їхнє тіло. Там її захоплюють клітини, переважно амебоїдні. Перетравлюється їжа в травних вакуолях. Неперетравлені рештки їжі надходять у вну-
трішню порожнину губки, а звідти через отвір на верхньому кінці тіла виводяться назовні (мал. 81, Б). Рух води в тілі губок створюється роботою джгутиків комірцевих клітин.
Цікаво знати, що нещодавно серед губок виявлено справжніх хижаків, які полюють на дрібних рачків
Розчинений у воді кисень надходить через поверхню тіла.
Губкам притаманна висока здатність до регенерації. Це процес відновлення організмом утрачених частин тіла. Відомі випадки, коли розтерта до кашкоподібного стану губка відновлювала свою цілісність.
Завдяки здатності до регенерації губки розмножуються нестатевим способом: брунькуванням, поділом, частинами тіла.
Цікаво знати, що особливий варіант нестатевого розмноження притаманний прісноводним бодягам. Перед настанням несприятливих умов всередині їхнього тіла формуються мікроскопічні внутрішні бруньки. Це групи клітин, оточених двома шарами органічної речовини (мал. 82). Коли восени колонія бодяги гине, внутрішні бруньки залишаються й переживають зимовий період.
Навесні через пору в оболонці клітини виходять назовні Вони діляться, відбувається їхня спеціалізація і формується нова колонія.
Губки здатні розмножуватись і статевим шляхом.
Яка роль губок у природі та житті людини? Губки беруть участь у самоочищенні водойм. Наприклад, невелика губка лейконія, заввишки до 10 см, за добу може проганяти крізь своє тіло понад 20 л води. Губками живляться інші мешканці водойм.
Деякі види губок є об’єктами промислу. Наприклад, туалетні, або грецькі, губки (мал. 80, 2), колонії яких можуть сягати заввишки до 20 см, поширені в Середземному, Червоному морях, Мексиканській затоці, Індійському океані, біля узбережжя Куби, Філіппін, Австралії (розгляньте географічну карту світу й знайдіть місця поширення губок). їхній скелет, утворений волоконцями з органічної речовини, використовують для гігієнічних цілей, у промисловості (для виготовлення технічних фільтрів) й медицині (містять йод). Деякі види скляних губок, що мають масивний скелет, використовують як сувеніри (наприклад, кошик Венери в Японії слугує за весільний подарунок; мал. 80, 3).
З тіла губок було виділено багато речовин, які застосовують у медицині (вони прискорюють загоєння ран, мають бактерицидну дію, запобігають утворенню пухлин) або в косметиці. Губки з вапняковим скелетом беруть участь в утворенні осадових порід - вапняків.
Мал. 82. Внутрішня брунька бодяги: 1 - оболонка з двох шарів органічної речовини: між ними є прошарок повітря, який захищає клітини, розташовані всередині, від дії низьких температур;
2 - клітини, які дають початок новій колонії; 3 - пора, через яку клітини виходять назовні
Губки - загалом нерухомі багатоклітинні поодинокі або колоніальні тварини. Вони мешкають у морях або прісних водоймах.
Тіло губок келихоподібне. У них є скелет з неорганічних та органічних речовин. Усередині тіла є порожнина, з’єднана із зовнішнім середовищем отвором на верхньому кінці тіла.
Губки мають клітини різних типів: покривні, комірцеві, амебоїдні та інші. Покривні клітини утворюють зовнішній шар губок; клітини із джгутиками, які зазвичай вистеляють порожнину губок, забезпечують рух води через їхнє тіло; амебоподібні клітини слугують для перетравлення їжі та транспорту поживних речовин до іншої клітини.
Розмноження губок нестатеве або статеве.
Поповніть свій біологічний словник: губки, організми-фільтрат,о-ри. регенерація.
Перевірте здобуті знання
Виберіть одну правильну відповідь
1.    Позначте клітини губок, які насамперед беруть участь у перетравленні їжі:
а) покривні; б) комірцеві; в) скелетні; г) амебоїдні.
2.    Укажіть клітини губок, у яких є джгутик: а) амебоїдні; б) скелетні; в) комірцеві;
г) покривні.
Дайте відповідь на запитання
1.    Де мешкають губки?
2.    Чому губок вважають одними з найпримітивніших багатоклітинних тварин?
3.    Яку роль відіграють губки в житті водойм?
4.    Яка роль губок у житті людини?
Охарактеризуйте процеси життєдіяльності губки бодяги (робота в групах) за планом: живлення, дихання, виділення, рух.
Поміркуйте! Що спільного та відмінного між одноклітинними твариноподібними організмами та губками?

                    Тип Губки. Особливості будови і класи губок

Підводний світ настільки різноманітний і унікальний, що іноді навіть складно відрізнити рослини від тварин. Настільки химерних форм бувають живуть там істоти. Великі морські гіганти і зовсім мікроскопічні планктонні рачки, різнокольорові і яскраві, хижаки і травоїдні - божевільна різноманітність видів живих організмів. Одними з таких дивовижних створінь і є губки, про які піде мова далі.
тип губки

Загальна інформація

Охарактеризувати стан даних тварин у системі органічного світу можна так:
 • імперія - Клеточние;
 • царство - Тварини;
 • подцарство - Многоклеточние;
 • тип - Губки.


На сьогоднішній день відомо, що їх налічується близько 8000 видів. 300 з них населяють простори морів нашої країни.

Класифікація

Тип Губки об'єднує всіх відомих представників в чотири великі класи.
 1. Calcarea, або Вапняні. Формують зовнішній скелет у вигляді відкладених солей кальцію.
 2. Звичайні, або кремнерогових. Головний представник - бодяга.
 3. Скляні (Шестипроменеві). Чисельність класу невелика.
 4. Коралові - зовсім бідний видами клас.
Всі перераховані губки мають свої особливості не тільки зовнішнього, але й внутрішнього будівлі, способу життя і господарського значення в житті людини.
будова губки

Зовнішня будова

Мабуть, найбільш незвичайним у всій характеристиці розглянутих тварин буде саме зовнішній вигляд. Особливості зовнішньої будови губки визначаються різноманітністю форм тіла, які для них характерні. Так, представники різних класів можуть бути у вигляді:
 • бокала;
 • чаші;
 • деревовидної структури.
Симетрія тіла у одиночних форм - різнополярних осьова, у колоніальних - змішана. Кожна особина має спеціальну плоску підошву, за допомогою якої вона кріпиться до дна або іншому субстрату. Губки ведуть найчастіше нерухомий спосіб життя.
На верхній стороні тіла знаходиться спеціальний отвір, яке носить назву "оскулюм". Воно служить для виведення зайвої води з внутрішньої порожнини. Зовні організм покритий шаром клітин - пінакодермой. Вони нагадують за своєю будовою епітеліальну тканину вищих тварин.
Проте є у них і відмінні риси - наявність широких пір. Будова губки передбачає поглинання частинок їжі не через верхній отвір, а саме через численні, що пронизують все тіло перфорації, здатні скорочуватися і розширюватися.
Під зовнішнім шаром розташовуються ще два, які розглянемо докладніше пізніше. Колірна гамма як поодиноких, так і колоніальних форм досить різноманітна. Зустрічаються такі типи забарвлення:
 • сіра;
 • зелена;
 • фіолетова;
 • жовта;
 • біла;
 • червона;
 • коричнева;
 • змішана.
Тип Губки дуже оживляє підводний світ, роблячи його ще більш яскравим, барвистим і привабливим. При цьому якщо розглядати окремо взяту особина на поверхні суші, то вона матиме вельми непривабливий вигляд: нагадує сиру печінку бурий слизький клубок, що видає не зовсім приємний аромат.
характеристика типу губки

Внутрішню будову представників

Типи будови губок схожі, будь то одиночна особина або прикріплена до колонії. Відразу під дермальний зовнішнім шаром пористих клітин розташовується особливе міжклітинний речовина, яке формує досить об'ємну оболонку. У ньому клітини розташовані пухко, і форма їх різна. Тканина чимось нагадує жирову у вищих наземних представників. Називається ця структура "мезохіл".
Під цим шаром розташована внутрішня порожнина, вистелена спеціальним поруч клітин. Це гастральний шар. Вся їжа потрапляє саме сюди, і тут відбувається перетравлювання. Всі відходи життєдіяльності разом з надлишками води направляються до верхнього отвору тіла і виводяться через нього назовні.
Також будова губки обов'язково включає своєрідний скелет. Формується він з вапняних, фосфорних, органічних солей, які виробляються в спеціальних клітках мезохіла. Він не тільки надає губкам певну форму тіла, але й має значення для збереження від механічних пошкоджень внутрішньої порожнини.
Характеристика типу Губки буде неповною, якщо не позначити головну особливість цих тварин - їх тіло не має тканин, а лише включає в себе різні за формою і будовою клітини, утворюють шари. Це головна відмінність розглянутих тварин від всіх інших.
тип губки загальна характеристика
Цікава також водоносна система особин. У різних класів вона може бути неоднаковою. Всього виділяють три основних її типи:
 1. Аскон - все повідомлення з зовнішнім середовищем здійснюється через систему трубок, по яких рухається вода в спеціальні клітини-камери. Найбільш спрощена водоносна система, яка трапляється у небагатьох представників.
 2. Сикон. Більш вдосконалена система, що включає в себе мережу розгалужених канальців і трубочок, що впадають в спеціальні клітини-камери з джгутиками.
 3. Лейкон - ціла мережа оскулюмов, даний вид водоносній системи характерний тільки для колоніальних форм. Найбільш ускладнений варіант на тлі всіх попередніх.Розмноження у губок відбувається як статевим, так і безстатевим способом. Статеві клітини формуються в шарі мезохіла. Потім продукти виходять через пори тіла назовні і з током води потрапляють в тіла інших губок, де і відбувається запліднення. В результаті утворюється зигота, яка дає початок личинці. Мальки можуть називатися по-різному: амфібластули, паренхімули, целлобластули.
Якщо ж говорити про безстатевому розмноженні, то в його основі лежить процес брунькування, тобто від'єднання частини тіла з наступною регенерацією відсутніх структур. У більшості своїй тип Губки включає гермафродитних тварин.

Особливості способу життя

Якщо розглядати все різноманіття багатоклітинних тварин світу, то слід віднести губок до самої примітивної з організації щаблі. Однак це ще й найдавніші тварини, що з'явилися багато тисяч років тому. За час еволюції в їх організації мало що змінилося, вони зберігають свої особливості з часом. Форма життя представників має два прояви:
 • одинарна;
 • колоніальна.
Найчастіше виявляються масові скупчення губок серед коралових рифів. Зустрічаються як прісноводні види (їх меншість), так і мешканці морів і океанів (переважна за чисельністю видів група).
типи будови губок
Тип Губки включає тварин, які харчуються дрібними організмами або їх залишками. У будові їхнього тіла є спеціальні комірцеві клітини з джгутиками. Вони якраз і захоплюють пропливають частинки їжі, направляючи їх у внутрішню парагастральной порожнину тіла. Травлення здійснюється всередині клітин.
За способом видобутку їжі губок можна назвати пасивними мисливцями. Вони ліниво сидять на прикріпленому місці в очікуванні пропливають поживних частинок. І тільки коли ті вже зовсім близько, захоплюють їх через пори і направляють разом з потоком води всередину тіла.
Деякі види здатні пересуватися, незважаючи на те, що все одно мають підошву для кріплення до субстрату. Однак швидкість їх настільки мала, що за весь день особина навряд чи просунеться далі, ніж на метр.

Різноманітність губок

Для таких примітивних тварин різноманітність представників досить значна - адже їх близько 8000 видів! А за деякими сучасними даними ця цифра наближається вже і до 9 тисячам. Зовнішнє різноманітність пояснюється відмінністю у формі тіла, типах скелета і кольорової забарвленні тіла особин (або колоній).

Клас Скляні губки

Дуже цікаві по своєму зовнішньому різноманітності скляні губки. Вони не такі численні, як інші, проте мають незвичайний скелет. Це одні з найбільших особин, яких включає в себе тип Губки. Загальна характеристика представників даного класу може бути виражена в кількох пунктах.
 1. Латинська назва класу - Hexactinellida.
 2. Скелет сформований з сполук кремнію, тому є дуже міцним.
 3. Голчастий тип опори тіла, в якому переважають шестиконечні структури.
 4. Личинки виду паренхімули або целобластула.
 5. Водоносна система типу лейкон.
 6. Найчастіше колоніальні, ніж поодинокі форми.
 7. Іноді до 50 см у висоту.
Найпоширенішими представниками є такі, як:
 • хіалонема сіболді;
 • еуплектелла.
подцарство багатоклітинні тип губки

Клас Звичайні, або кремнерогових, губки

Тип Губки, фото представників якого можна побачити в даній статті, включає в себе також найчисленніший за кількістю особин клас - кремнерогових, або Звичайні. Свою назву отримали за особливості в будові скелета - він складається їх кремнезему і спонгина. По твердості досить ніжний і легко руйнується. Форма голок скелета дуже різноманітна:
 • зірочки;
 • якоря;
 • булави;
 • гострі голки і так далі.
Найпоширенішим прісноводним представником є бодяга - губка, використовувана як індикатор чистоти водойми. Зовні малопривабливі, забарвлення буро-коричнева, іноді брудно-жовта. Використовуються людиною для різних потреб.
Які ще представники зустрічаються серед звичайних губок?
 1. Міксіли.
 2. Морський коровай.
 3. Байкальська губка.
 4. Морські йоржики.
 5. Гігантська хондрокладія та інші.

Клас Вапнякові губки

До нього відносяться представники, що мають міцний і красивий вапняний скелет. Живуть тільки в морях і океанах. Забарвлення бліда або зовсім відсутня. Голки скелета можуть мати близько трьох променів. Основні представники: Аськони, СІКОН, леукандри.

Клас Коралові губки

Самі нечисленні представники, які зовні нагадують гілочки корала. Відбувається це за рахунок формування потужного вапняного скелета різного забарвлення і візерункового будови.
Представники: гератопорелла Ніколсона, Мерло. Всього описано лише шість видів подібних тварин. Довгий час їх не відрізняли від системи коралових рифів, тому відкриті вони були порівняно недавно.
тип губки фото

Використання губок людиною

Важливо і господарське значення особин, що входять в тип Губки. Представники використовуються в наступних потребах:
 1. Є учасниками харчового ланцюга, так як самі служать їжею для багатьох тварин.
 2. Використовуються людьми для виготовлення красивих прикрас для тіла і інтер'єру будинку.
 3. Містять речовини, що дозволяють використовувати їх в медичних цілях (губка бодяга володіє розсмоктуючим синці і ранозагоювальну ефектом).
 4. Застосовуються для створення гігієнічних губок - природних натуральних продуктів для косметичної галузі.
 5. Використовуються в технічних та інших цілях.

Немає коментарів:

Дописати коментар