середа, 1 жовтня 2014 р.

Тип Саркоджгутикові. Клас джгутикові. Конспект для учнів 8-А класу.


ПІДТИП ДЖГУТИКОВІ (MASTIGOPHORA).
КЛАСИ РОСЛИННІ ДЖГУТИКОВІ (PHYTOMASTIGOPHORA) ТА ТВАРИННІ ДЖГУТИКОВІ (ZOOMASTIGOPHORA)

Характеристика джгутикових
Відомо приблизно 6 — 8 тис. видів джгутикових. Для усіх властива наявність двох, а інколи і більшої кількості джгутиків, за допомогою яких вони рухаються. Розташовані джгутики на передньому кінці тварини. Джгутик- ниткоподібний виріст цитоплазми. Під електронним мікроскопом видно, що  він складається із гомогенної речовини, в якій є 9 подвійних (зовні) 2 одинарні (в центрі) фібрили (ниткоподібні структури) завтовшки 25- 60 нм. Прикріплюється джгутик до базального зернятка, яке знаходиться в ектоплазмі. Якщо джгутиків кілька, один із них може бути спрямований назад. Інколи між ним і пеликулою утворюється хвилеподібна цитоплазматична перетинка, яку називають ундулюючою мембраною. Форма тіла звичайно стала, оскільки мають пелікулу. Розмноження безстатеве шляхом поділу навпіл.
Джгутикові — дуже своєрідна група організмів. Одні з них — типові рослинні форми, що мають хлорофіл і живляться тільки автотрофно шляхом фотосинтезу; інші — хлорофілу не мають і живляться тільки гетеротрофне, що поряд з деякими іншими особливостями свідчить про приналежність їх до світу тварин. Нарешті, деякі джгутикові — міксотрофи; вони є ніби зв'язуючими ланками між рослинами і тваринами.
Паразитичні джгутикові — гетеротрофи. Деякі вільноживучі джгутикові здатні до аутотрофного живлення. Більшість вільноживучих джгутикових живе у морських та прісних водах (Пішак, Мажора, 2009).
Клас Рослинні джгутикові (Phytomastigophora)
Рослинні джгутикові є автотрофами або мікотрофами. Тповим представником останніх є Евглена зелена.
Евглена зелена живе у прісних водоймах,входить до складу планктону. Вона має веретеноподібну форму, зовнішній шар цитоплазми ущільнений і утворює оболонку, яка сприяє збереженню цієї форми.  Від переднього кінця тіла в евглени зеленої відходить довгий  тоненький джгутик, за допомогою якого евглена пересувається у воді.
Опис : http://aquazoom.ru/%7Eimages/euglena-viridis.jpg
У цитоплазмі евглени розташоване ядро і декілька забарвлених овальних тілець — хроматофорів, що містять хлорофіл. Тому на світлі евглена живиться як зелена рослина (автотрофно). Знаходити освітлені місця евглені допомагає світлочутливе вічко.
Опис : http://parusnik-club.at.ua/_si/0/63913054.gif
Евглена розмножується нестатево – поділом навпіл.
Опис : http://byology.ru/wp-content/uploads/2010/09/31.jpg
Отже, Евглена має веретеноподібну форму тіла. На передньому кінці має один джгутик.
Тіло вкрите пелікулою. Ядро одне. В цитоплазмі багато дрібних хроматофорів, що мають хлорофіл.

Опис : http://school.xvatit.com/images/f/f6/Bio8_12_311.jpg
Біля переднього кінця розміщена скоротлива вакуоля з резервуаром, що відкривається назовні біля основи джгутика. Поряд із скоротливою вакуолею розміщене червоне світлочутливе вічко — стигма.
На світлі евглена синтезує органічні речовини з неорганічних, подібно до зелених рослин, а в темряві вона втрачає хлорофіл і живиться звичайно осмотично розчиненими у воді готовими органічними речовинами, тобто є міксотрофом.
Вольвокс (Volvox) - рід зелених водоростей (Chlorophyta). Представники цього роду утворюють сферичні колонії (ценобії) кулястої або сферичної форми розміром до 2 мм.
Опис : http://www.funk.co.nz/blog/wp-content/uploads/2011/05/volvox-benson.jpg
Кожна колонія складається з численних дводжгутикових клітин, що розміщені по периферії під слизовим інволюкрумом.
Опис : http://www.nikon.com/about/feelnikon/light/chap02/img/pic_sec04_02.jpg
Кожна клітина вкрита власною оболонкою, що зростається з оболонками сусідніх, утворюючи полігональну фігуру.
Опис : http://www.morning-earth.org/Graphic-E/CYCLING/CYCLES%20IMAGES/mic_volvox.jpg
Нестатеве розмноження вольвокса відбувається за допомогою спеціалізованих клітин партеногонідій.
Партеногонідії дещо схожі на вегетативні клітини, але більші за розміром та здатні до вегетативного поділу. Після перших 8-ми поділів з партегонідію утворюється сферичний порожній у центрі комплекс з 16-ти клітин.
Опис : http://ag.arizona.edu/azaqua/algaeclass/lecturenotes/volvox.gif
На оберненому до інволюкруму боці знаходиться отвір. У такому комплексі клітини полярні. Вони містять пульсуючі вакуолі та базальні тіла джгутиків, орієнтовані до центру майбутнього ценобію.
Опис : http://www.metamicrobe.com/IMG/volvox_asexual.png
Подальший поділ клітин супроводжується розвитком інвагінації шару клітин з протилежного до інволюкруму боку та вивертання молодого ценобію таким чином, що скоротливі вакуолі та базальні тіла джгутиків орієнтуються навпаки, назовні.
Опис : https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7mQ82qNp9YutLbA6aSdiDbYnADcXrfdF0aAiACprxX5kePHdp
Цікавим також є те, що в молодому ценобії можна розрізнити майбутні партеногонідії. Звільнення дочірніх ценобіїв відбувається після руйнування материнського.
Опис : http://www.nikon.com/about/feelnikon/light/chap02/img/pic_sec04_03.jpg
Статевий процес представлений оогамією. Окремі клітини ценобію, що нагадують партеногонідії за розмірами, перетворюються на антеридії та оогонії. В межах роду відомі як дводомні, так і одномні види.
Опис : http://www.jochemnet.de/fiu/bot4404/Chl_VolvoxReprosex.gif
У антеридіях утворюється від 32 до 64 сперматозоїдів, які до моменту звільнення щільно з'єднані боками та утворюють жовтувату платівку. Після дозрівання платівка виштовхується назовні та гамети роз'єднуються.
Опис : http://www.jochemnet.de/fiu/bot4404/Chl_volvox.gif
У оогоніях утворюється по одній яйцеклітині, що не виходить із ценобію. Оболонка у місці контакту з інволюкрумом ослизнюється, утворюючи отвір. Один із сперматозоїдів туди проникає і запліднює яйцеклітину.
Опис : http://imgc.allpostersimages.com/images/P-473-488-90/38/3813/2SPIF00Z/posters/peter-siver-volvox-a-single-celled-motile-green-alga-with-two-equal-flagella.jpg
Після статевого процесу зигота одягається товстою шипованою оболонкою і переходить у стан спокою. Після його завершення ядро зиготи ділиться, зигота проростає однією зооспорою, яка після серії поділів розвивається у новий ценобій.
Опис : http://taxo4254.wikispaces.com/file/view/mating.jpg/468935364/464x399/mating.jpg
Комірцеві джгутикові – поодинокі або колоніальні форми, що мають особливий протоплазматичний комірець, який оточує джгутик і відіграє роль в уловлюванні поживних часток.
Опис : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Sphaeroeca-colony.jpg/300px-Sphaeroeca-colony.jpg

Немає коментарів:

Дописати коментар