вівторок, 7 жовтня 2014 р.

Утворення нових клітин. Ріст клітин. Конспект для учнів 6 класу.


Пригадайте властивості живого; основні положення клітинної теорії. Що таке хромосоми?
Ви пам’ятаєте, що серед основних ознак організмів і їхніх клітин є здатність до росту й розмноження.
Чим характеризується ріст клітин?
Усі новоутворені клітини поступово збільшуються в розмірах (мал. 47). Це стає можливим завдяки тому, що в них інтенсивно утворюються білки та інші органічні речовини. Ріст клітин не може тривати нескінченно. Щойно клітина сягає певних розмірів, її ріст припиняється, і вона знову набуває здатності до поділу.
Як відбувається розмноження клітин? Один з важливих проявів життєдіяльності клітини - здатність до поділу. Поділ - дуже складний процес (мал. 48). Перед поділом у ядрі стають помітними хромосоми. Кожна хромосома ділиться поздовжньо на дві половини. Ці половини згодом розходяться до протилежних полюсів материнської клітини. Навколо них формується ядерна оболонка. У новому ядрі опиняється стільки хромосом, скільки їх було в материнській клітині. Далі ділиться цитоплазма. Увесь вміст клітини також рівномірно розподіляється між двома новими клітинами. Так з однієї материнської клітини утворюється дві дочірні.
Кожна з дочірніх клітин успадкувала по одній половині хромосом. Тому за набором спадкової інформації вони нагадують материнську клітину. У період між поділами кожна з дочірніх клітин відновлює другу половинку хромосом. їх стає стільки, скільки перед початком поділу. Кожна дочірня клітина поступово росте, досягаючи розмірів материнської, і знову набуває здатності до поділу. Так організм росте й оновлює свій склад.
Здатність клітин до розмноження має виняткове значення для існування організмів. Клітина має свою тривалість життя. І якщо на

її місці не з’являтимуться нові клітини, такий організм невдовзі неодмінно загине. Отже, багато клітин організму рослин, грибів і тварин здатні до періодичного поділу.
Мал. 48. Етапи поділу клітини:
1. Клітина готується до поділу, у ядрі видно складові хромосом у вигляді ниток (а). 2. Початок поділу: хромосоми (б) добре видно в мікроскоп, можна навіть порахувати їхню кількість. 3. Зникає оболонка ядра, хромосоми (б) прямують до центра клітини 4. Хромосоми (б) розташовуються в ряд по центру клітини. 5. Половини кожної хромосоми (в) розходяться до протилежних кінців клітини. 6. Навколо кожної з груп хромосом формується ядерна оболонка, ділиться цитоплазма. Утворюються дочірні клітини
Узагальнимо знання
Клітини як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів виявляють такі властивості живого: вони ростуть, розвиваються й розмножуються.
Під час поділу клітини зазвичай утворюються дві дочірні, які є точною копією материнської.
Здатність клітин до розмноження забезпечує безперервність існування життя на нашій планеті.
Поповніть свій біологічний словник: ріст., розмноження, поділ клітини.

Виберіть одну правильну відповідь
1.    Розміри клітин збільшуються завдяки: а) росту; б) розмноженню.
2.    Безперервність життя на Землі забезпечується: а) ростом клітин; б) розмноженням клітин; в) обміном речовин; г) подразливістю клітин.
Установіть послідовність поділу клітин: а) утворення двох дочірніх клітин;
б) розміщення хромосом посередині клітини; в) розходження частин хромосом до різних кінців клітини; г) ущільнення хромосом; д) поділ цитоплазми материнської клітини.
Установіть відповідність між органелами рослинної клітини та їхніми функціями (одна зайва).
А ядро    1 фотосинтез
Б рибосоми    2 зберігання поживних речовин
В хлоропласти    3 захист від впливів зовнішнього середовища
Г вакуолі з клітинним соком 4 участь в утворенні білків
5 місцезнаходження хромосом
Дайте відповідь на запитання
Яка роль хромосом у клітині?
Поміркуйте. Як забезпечується точна передача спадкового матеріалу від материнської клітини дочірнім?
Сторінка майбутнього біолога
Ви вже знаєте, що в ядрі зберігається спадкова інформація. Вона закодована в молекулі ДНК.
Кожна молекула ДНК нагадує гвинтову драбину, у якій ланцюжки атомів утворюють бічні перемички («сходинки»), розташовані через рівні проміжки (мал. 49). Уся молекула може роздвоїтися, при цьому «сходинки» роз’єднуються посередині. Після роздвоєння вкорочені «сходинки» притягують до себе молекули, які добудовують половинки «драбини», якої недостає. Так з однієї спіралі утворюються дві. Цей ніби простий механізм є сутністю життя. Таким чином ДНК може точно відтворювати саму себе.
Додаткову інформацію про клітину ви можете отримати на інтернет-сайтах, зокрема в мережі Google. У різних інформаційних джерелах ви можете знайти відомості про клітину: її будову, процеси життєдіяльності. Для цього потрібно набрати словосполучення: «Рослинна клітина», або «Тваринна клітина», або «Молекула ДНК» тощо.

Немає коментарів:

Дописати коментар