субота, 7 березня 2020 р.

Екологічна ніша. Матеріал для учнів 11 класу.


Екологічна ніша


Поняття екологічної ніші
Екологічна ніша — це сукупність усіх факторів середовища (абіотичних і біотичних), у межах яких можливе існування виду в природі. Поняття екологічної ніші дуже широке. До нього належать:
  • особливості фізичного простору, де трапляється певний вид;
  • пристосованість виду до абіотичних факторів;
  • роль виду в угрупованні та його взаємозв'язки з іншими видами.
Розподіл екологічних ніш між видами відбувається за рахунок приуроченості різних видів:
  • до різних місць проживання (просторова, або топічна, ніша);
  • різної їжі (трофічна ніша);
  • різного часу використання того самого місця проживання (часова ніша).
Просторова (топічна) ніша
Просторові характеристики екологічної ніші виду залежать від особливостей місця проживання, а саме від географічного положення, клімату, рельєфу, доступності деяких ресурсів (світла, води, укриттів, будівельного матеріалу тощо).
На різних континентах трапляються дуже схожі місця проживання, наприклад широколистяні ліси в Європі та Північній Америці, пустелі в Азії, Африці й Австралії. У таких, схожих за умовами, але географічно віддалених, куточках земної кулі можна побачити подібні за морфологією, однак споріднено далекі види тварин і рослин. Наприклад, відкриті луги й степи з дрібними заростями чагарнику є екологічними нішами для травоїдних тварин, які швидко бігають. Але в степах Євразії це коні, у саванах Африки — антилопи, у Північній Америці — бізони, а в Австралії — кенгуру.
Трофічна ніша
Трофічна ніша виду визначається особливостями його харчування, водночас різні види можуть займати те саме місце проживання. Наприклад, і лось, і білка мешкають у змішаному лісі, але мають різні екологічні ніші. Білка живе в кронах дерев і харчується насінням та плодами, а от лось живиться зеленими рослинами підпокровного простору.

Мал. 83.1. Копитні ссавці в африканських саванах використовують різний пасовищний корм

Мал. 83.2. Приклади можливих взаємодій екологічних ніш видів А і В
Ще більш тонкий поділ трофічних ніш на тому самому місці проживання спостерігається в близькоспоріднених видів. Прикладом є харчова спеціалізація травоїдних копитних в африканських саванах (мал. 83.1). Жирафи об'їдають листя дерев на висоті 5-6 м, антилопи дик-дики їдять молоде листя з невеликих чагарників, антилопи гну харчуються злаками, зебри обривають верхівки високих трав, газелі вискубують найнижчі трави.
Часова ніша
Часова ніша визначається добовою, річною й сезонною активністю виду. Різні види проявляють схожі функції в різний час доби або в різні сезони. Наприклад, на одному місці проживання існують денні й нічні хижаки. У межах однієї водойми періоди розмноження різних безхребетних тварин настають у різний час.
Ширина екологічної ніші
Важливою характеристикою виду є ширина екологічної ніші. Це відносний параметр, який оцінюють шляхом порівняння з нішами інших видів. Наприклад, гусінь шовковичного шовкопряда, яка харчується тільки листям шовковиці, має більш вузьку харчову нішу, ніж гусінь непарного шовкопряда, яка харчується листям майже всіх листяних порід.
Існують види з широкими й вузькими екологічними нішами. Приміром, сірий щур займає широку трофічну нішу: він усеїдний, харчується різноманітними кормами як рослинного, так і тваринного походження. На противагу йому сумчастий ссавець коала харчується лише листям п'яти видів евкаліптів, що ростуть в Австралії. Цей вид має дуже вузьку харчову нішу, яка обмежує його географічне поширення.
Вузька екологічна ніша не завжди відповідає вузькому поширенню виду. Наприклад, бактерія кишкова паличка має вузьку екологічну нішу: вона живе тільки в кишечнику людини, але в той же час трапляється на всіх континентах і в усіх кліматичних зонах, де живуть люди.
Перекривання екологічних ніш
Коли два організми різних видів використовують одні й ті самі ресурси, їхні ніші перекриваються. Перекривання може бути повним або частковим, за одним або кількома параметрами (вид їжі, рівень освітленості тощо).
Якщо екологічні ніші двох видів значно відрізняються одна від одної, то види, що їх населяють, не конкурують один з одним (мал. 83.2, а).
Якщо екологічні ніші частково перекриваються (мал. 83.2, б), то спільне існування видів стає можливим завдяки специфічним пристосуванням кожного виду, як у випадку з копитними саван. Чим сильніше перекриваються ніші, тим сильнішою стає конкуренція між видами.
Якщо екологічна ніша одного виду містить у собі екологічну нішу іншого (мал. 83.2, в), то виникає інтенсивна конкуренція, і сильний конкурент може витіснити суперника.

Немає коментарів:

Дописати коментар