субота, 10 листопада 2018 р.

Вищі спорові рослини.Матеріал для учнів 10 класу.

Вищі  спорові рослини

Відділ Мохоподібні

Загальна характеристика:
 • Будова: таломні пластинчасті, листкостеблові рослини.
 • Наявність ризоїдів;
 • Наявність покривних та основних тканин;
 • Переважання гаметофіту над спорофітом. 
 • Спорофіт напівпаразитує на гаметофіті.
 • Основа рослинного покриву боліт і річок, формування покладів торфу.
Ризоїди – коренеподібні вирости покривних тканин стебла.

НАТИСКАЙ ДЖЕРЕЛО (ЩЕ БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 
https://biology.ed-era.com/5/viddil_mohopodibni.htmlЗОЗУЛИН ЛЬОН

Відділ Плауноподібні

Загальна характеристика:
 • Листкостеблова будова;
 • Поява вегетативних органів: кореня та пагона;
 • Переважання спорофіту над гаметофітом;
 • Усі сучасні плауни – трав’янисті рослини;
 • Формування покладів кам’яного вугілля;
 • Використання у піротехніці, медицині (дитяча присипка «Лікоподій»), ветеринарії, задля боротьби з комахами, які паразитують на домашніх тваринах.
Назва «плаун» виникла завдяки плавучим спорам, що містять до 50% олії. Їх оболонки розриваються з тріском.
На території України мешкає кілька видів плауноподібних, найвідоміші: плаун булаво видний, молодильник озерний, лікоподієла, селагінела, баранець звичайний тощо.
НАТИСКАЙ ДЖЕРЕЛО (ЩЕ БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 
ПЛАУН БУЛАВОВИДНИЙ

Відділ Хвощеподібні

Загальна характеристика:
 • Члениста будова тіла;
 • Стебло, просякнуте кремнеземом;
 • Переважання спорофіту над гаметофітом;
 • Усі сучасні хвощі – трав’янисті рослини;
 • Формування покладів кам’яного вугілля;
 • Злісні бур’яни;
 • Хвощ польовий – індикатор кислих ґрунтів.

 • ХВОЩ ПОЛЬОВИЙ

 • НАТИСКАЙ ДЖЕРЕЛО (ЩЕ БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 
 • Відділ Папоротеподібні

  Загальна характеристика:
  1. Видозмінене стебло – кореневище;
  2. Великі перисті листки – вайї;
  3. Скупчення спорангіїв на нижньому боці листка – соруси;
  4. Переважання спорофіту над гаметофітом;
  5. Формування покладів кам’яного вугілля;

  До Червоної книги України віднесено: марсилію чотирилисту, вудію альпійську, сальвінію плаваючу, адіантум венерин волос.
 • ЩИТНИК ЧОЛОВІЧИЙ
 • НАТИСКАЙ ДЖЕРЕЛО (ЩЕ БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 
Профільний рівень 10 клас 2018-2019 н.р.Вищі спорові рослини
Вищi споровi рослини — рослини, якi мешкають у наземному середовищi та розмножуються спорами.
Характерні риси:
 • Наявність тканин;
 • Наявність органів;
 • Наявність багатоклітинних органів розмноження;
 • Індивідуальний розвиток починається із зародка;
 • Чергування статевого та нестатевого поколінь;
 • Залежність запліднення від води.
Визначення
Життєвий цикл у вищих спорових рослин — це сукупнiсть статевого й нестатевого поколiнь.
Спорофiт — це нестатеве поколiння.
На ньому наявні багатоклітинні органи нестатевого розмноження – спорангії. У спорангіях формуються спори з гаплоїдним (тобто одинарним) набором хромосом.
Визначення
Гаметофiт – статеве поколiння, особина, в якої наявнi багатоклiтиннi органи статевого розмноження: архегонiї (жiночi органи статевого розмноження) та антеридiї (чоловiчi органи статевого розмноження).
У навколишньому середовищі зі спори розвивається гаметофіт. В архегоніях формуються жіночі гамети – яйцеклітини, а в антеридіях – чоловічі гамети – сперматозоїди. Коли ці дві гамети зливаються, утворюється зигота, з якої розвивається зародок – майбутній спорофіт.

Профільний рівень 10 клас 2018-2019 н.р. Вищі спорові рослини ЖИТТЄВІ ЦИКЛИ


Вивчаючи давні викопні рештки рослин і тварин, учені дійшли висновку, що клімат Землі, її атмосфера, обриси материків і океанів багато разів змінювалися. Поява атмосферного кисню й озонового шару дала змогу живим організмам вийти на суходіл. Вихід рослин на суходіл привів до появи групи вищих рослин і став новим етапом у розвитку рослинного світу нашої планети.
Вважають, що перші наземні рослини з’явилися близько 450 млн років тому на мілині водойм. За скам’янілими залишками вчені відновили їх вигляд. Вони мали тіло, яке ще не було чітко розчленоване на кореневу і стеблову частини. Роль листків виконували луски, гілки вилчасто галузилися. Таке галуження характеризується постійним роздвоєнням осі стебла при утворенні нових гілок, і, як вважають учені, є примітивною ознакою. На верхівках деяких гілок розміщувалися спорангії, у яких дозрівали спори. Як і сучасні, перші наземні рослини мали покривну, провідну та основну тканини, але ще не мали механічної, тому заввишки були не більше як півметра.

Подібні за будовою вимерлі організми належать до відділу Риніофіти і вважаються перехідною ланкою до вищих рослин.
До сучасних спорових рослин належать представники відділів Мохоподібні, Плауноподїбні, Хвощеподібні та Папоротеподібні. Це наземні організми, і лише деякі з них пристосувалися до життя у водному середовищі. 

Немає коментарів:

Дописати коментар